Nabavka frizerskog sitnog inventara - LOT 2

Organizacija: 
JU Gerontološki centar
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
10.03.2017
JRN/CPV: 
33700000 Proizvodi za ličnu njegu
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
897-1-1-21-8-6/17
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
Sl. glasnik BiH 19/17
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
"Vizum" d.o.o. Visoko
"Grafikon" d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
4942,43
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"INTER-COM" d.o.o. Zenica
Datum unosa: 
11.10.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice