Nabavka prehrambenih artikala LOT-2

Organizacija: 
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13.03.2018
JRN/CPV: 
15110000 Meso
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
7000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
3071-1-1-13-3-1/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
„Vinojug“ d.o.o ul.Igmanska br. 2-4 Sarajevo
„TP Distributivni centar DD ul. Rajlovačka bb SARAJEVO
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
3252,02
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
„Redex“ d.o.o. ul.10 Septembar br.18 Banovići
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Ugovor potpisan sa: 
Redex doo iz Banovića ID:4029069440003
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
3252,02
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
3047,04
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
17.05.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
16.05.2018