617 Nabavka data lagger sa 8 kanala | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka data lagger sa 8 kanala

Organizacija: 
JU Mašinski fakultet UNSA
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum plana nabavki: 
26.02.2018
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
11.05.2018
JRN/CPV: 
38424000 Oprema za mjerenje i kontrolu
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
2600,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
3129-8-1-178/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
AGS 71 d.o.o. Sarajevo
PCE GRUPA d.o.o. Sarajevo nije ponudila data lagger traženih karakteristika
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
2334,15
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
EXCELLENT d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Ugovor potpisan sa: 
EXCELLENT d.o.o. Sarajevo 4236089100001
Datum potpisivanja ugovora: 
02.07.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
2334,15
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
3129-8-1-178/18
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
2334,15
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
23.10.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Raču/otpremnica br.2018-99 od 28.09.2018. - 2.334,15 KM
 

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
02.07.2018