Nabavka materijala za scenografiju

Organizacija: 
JU Kamerni teatar 55
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
14.02.2019
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
6000,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
INTER-COM d.o.o. Zenica
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
17.05.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta

U rubrici "vrijednost prihvaćene ponude" je navedena procijenjena vrijednost javne nabavke, obzirom da su u ponudi navedene pojedinačne cijene, a nabavka materijala će se vršiti sukcesivno shodno potrebama.