617 Usluge Cateringa za potrebe projekta Creainnovation | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Usluge Cateringa za potrebe projekta Creainnovation

Organizacija: 
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
Ugovor potpisan sa: 
ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Datum potpisivanja ugovora: 
06.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
2452,80
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
180
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
2452,80
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
180
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
05.09.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede

Ova nabavka je oslobođena plaćanja PDV-a. Potvrda IPA II MFT Kontrolni broj:10-17-1-8452-2/18 od 05.09.2018. godine.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
30.04.2019