Nabavka hemodijaliznih aparata za potrebe Klinike za hemodijalizu - lot 2

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
20.04.2020
JRN/CPV: 
33181100 Naprave za hemodijalizu
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
10256,09
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-1-290-3-128/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
P.T.D.MGM FARM d.o.o.Kakanj
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
11999,62
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
P.T.D. MGM FARM doo Kakanj
Datum unosa: 
19.05.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva