Nabavka,isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova - 2020.godina

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.08.2020
JRN/CPV: 
24111500 Medicinski gasovi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
800000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-1-608-3-344/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
930061,57
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
Datum potpisivanja ugovora: 
26.10.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
930061,57
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
731
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-1-1-608-5-441/20
Datum unosa: 
15.10.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva