617 Izrada elaborata o mogućnosti priključenja budućih/nivih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće dimnjake ili dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici KCUS-a - Lot 1 - toplotni proračun i proračun dinamike fluida dimnjaka | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Izrada elaborata o mogućnosti priključenja budućih/nivih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće dimnjake ili dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici KCUS-a - Lot 1 - toplotni proračun i proračun dinamike fluida dimnjaka

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.12.2020
JRN/CPV: 
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
8000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-2-917-3-597/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
Mašinski fakultet Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
8452,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Mašinski fakultet Sarajevo
Datum unosa: 
11.02.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva