617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 86
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagalaa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 4679,88
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona-oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 4912,25 BRACOM D.O.O.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 4912,25
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Skolska ucila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7001,86 BRACOM D.O.O.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Školska učila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 7001,86
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Nabavka printeri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 26.10.2017 3732,30 FIXIT d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 13.11.2017 3521,68 FIXIT d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sistematski pregled - 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 22.09.2017 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Hotelski smještaj - NTS 2017 Ugovaranje i realizacija 12.07.2017 07.08.2017 "Hotel Europa d.d."
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Avio Karte Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2016 06.04.2017 CENTROTRANS EUROLINES D.D.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Servisiranje protupožarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 16.01.2018 "VATROSISTEMI d.o.o." Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Usluge štampanja - SportGo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 22.06.2017 1696,50 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Higijenski materijali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 03.11.2017 4350,61 GOLD MIGNON d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Održavanje i servis kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 08.11.2017 4761,90 ITG d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja SKI Karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 21.12.2017 "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Usluge čišćenja dimnjaka i kotlovaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 5200,00 08.11.2017 5200,00 ORD PLAMEN d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Ugovor/catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 1700,00 JU "Studentski centar" Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Nabavka ugostiteljskih usluga/catering Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2017 1700,00 17.11.2017 1700,00 JU "Studentski centar" Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Registracija motornog vozilaFASTO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017 949,13 11.01.2017 1080,54 "AUTO BISS" d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Fasto Ljekarski pregledi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 3499,47 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge osiguranja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2017 5628,62 25.04.2017 5628,62 Bosna-sunce osiguranje dd
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Proizvodi za unutrašnje opremanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 592,19
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Održavanje lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 758,16
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge popravki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 1117,35
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Štampanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1696,50
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge štampanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1170,00
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 1954,22 25.05.2017 1954,23 FIXIT d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Avio karte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 15921,20
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Aparati za domaćinstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 677,94
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Sistem nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 421,20 18.04.2017 4212,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Oprema za realizaciju terenske nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2016 15722,75 17.03.2017 15722,75 Fire Trade d.o.o. Srebrenik
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Nabavka opreme za skijanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2016 9296,29 27.02.2017 9296,29 BRACOM d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO nabavka laminata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 1267,99
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Odluka o izmjeni 23.12.2016 Plan nabavki 23.12.2016
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Prikolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.10.2017 132,53
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Motorno vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.10.2017 808,53
Ukupno po stranici 81.608,59 79.971,00 0,00