Pretraga

Ukupno 35954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Tehnički pregled vozila i troškovi registracije za motorno vozilo Škoda Octavia reg oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 16.10.2019 226,38 21.10.2019 226,38 226,38 OSING OSIGURANJE D.O.O.
Fond Memorijala Stručna obuka za 24 radnika unutrašnje službe zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.10.2019 480,00 28.10.2019 480,00 480,00 POLICIJSKA AKADEMIJA SARAJEVO
Fond Memorijala Nabavka sjemena za cvijeće i potrošnog materijala za hortikulturalno uređenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.10.2019 379,60 21.10.2019 379,60 379,60 AGRICOM D.O.O.
Fond Memorijala Izrada fotografija, dijela stalne izložbene postavke SK Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 01.10.2019 5814,90 16.10.2019 5814,90 5814,90 MAKRO IMPACT D.O.O.
Fond Memorijala Zamjena ulaznih vrata u prizemlju upravne zgrade Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 04.10.2019 1287,00 14.11.2019 1287,00 1287,00 FADŽ COMPANY D.O.O.
Fond Memorijala Obavljanje redovnog kontrolnog zdravstvenog pregleda za 18 lica angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 1440,00 03.10.2019 1440,00 1440,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
Fond Memorijala Organizacija Okruglog stola za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2019." na temu "Značaj i uloga maloljetnih dobrovoljaca u odbrani BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 5849,16 03.10.2019 5849,16 5849,16 SAVART PRINT D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka medija za sigurnosnu pohranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 30.09.2019 411,85 04.10.2019 411,84 411,84 REBUS D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Predrevizija i revizija finansijskih izvještaja 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.01.2019 11700,00 11700,00 ZUKO D.O.O. SARAJEVO, ID: 420066210007
JU Željeznički školski centar Sarajevo stručno usavršavanje sekretar 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 145,00 145,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS- REC
JU Željeznički školski centar Sarajevo namještaj - stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 1347,13 1347,13 R&S DOO SARAJEVO
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabavci usluga predrevizije i revizije finansijskih izvještaja za 2018. g. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 11700,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 420,00 420,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
Fond Memorijala Nabavka i isporuka kancelarijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.07.2019 250,00 10.10.2019 250,00 250,00 JYSK D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o pružanju usluge baždarenja (verifikacije) vaga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2018 4070,43
Fond Memorijala Servis plinskih bojlera 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 537,03 09.10.2019 537,03 537,03 ELIN ELEKTRO D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka tableta za potrebe JU Fonda Memorijala KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 26.07.2019 4039,20 06.08.2019 4039,20 4039,20 IMTEC D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka pribora za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 01.10.2019 501,95 08.10.2019 501,95 501,95 BINGO EXPORT IMPORT D.O.O.
Fond Memorijala Izrada i postavljanje pragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 03.10.2019 499,99 14.11.2019 499,99 499,99 BALKAN KAMEN D.O.O.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.11.2019 70200,00 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, 4201572320006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 70200,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2019 7839,00 7839,00 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk, 4227028150007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 7839,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Hiruški konci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 1486,49 1486,49 Arnika veterina S.A.Veterina Sarajevo br.ID 4201176640006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 130162,50 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 111250,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 33800,48 24.10.2018 33800,48 27911,70 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.11.2019 15737,32 ASISTANSIA d.o.o. Sarajevo, 4201386610002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 13450,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - poništenje - LOT 3, 4, 5 i 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovor - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2019 421,20 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica, 4218443140000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2019 5850,00 STEPMED d.o.o. Banja Luka, 4402947160007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 6271,20
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih asfaltnih površina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.10.2018 43290,00 06.11.2018 43290,00 34799,46 SUDEL d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot15-Medcinska oprema za 2 vozila-Intrasealni set sa pratecom opremom 5kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 15502,50 15502,50 Inel BH doo Maglaj ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot15-Medcinska oprema za 2 vozila-Intrasealni set sa pratecom opremom 5kom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2019 15502,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot14-Torbe za zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata 5kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 2983,50 2983,50 Inel BH doo Maglaj ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot14-Torbe za zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata 5kom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2019 2983,50
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 6435,00 6435,00 MILKPROCESSING DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2019 5500,00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 5500,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 18.07.2019.godine Plan nabavki 19.09.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 25.03.2019.godine Plan nabavki 18.07.2019
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini plastičnih vrećica 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 38750,40 23.08.2018 38750,40 38676,15 Plastex d.o.o. ID:4209031120005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge javnog oglašavanja PR Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.01.2019 11456,70 5893,30 Oslobođenje Servisi, Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka i Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Plan nabavki 11.11.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka i izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu (11.11.2019. godine) Plan nabavki 11.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za dijalizu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 0,01 28.11.2019 0,01 INEL-MED d.o.o. Mostar - 4227082520006
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja PR Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 35100,00 VIŠE DOBAVLJAČA
Ukupno po stranici 391.825,28 454.344,28 176.856,28