Pretraga

Ukupno 48357
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 9 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2020 48,15
JU OŠ Četvrta osnovna škola Godišnja pretplata na časopis "Naša škola" za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, 4200821350003
Fond Memorijala Dizajn, izrada i postavljanje izložbe povodom 27. godišnjice Tunela spasa (1425-drugi dio) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 2866,50 04.11.2020 2866,50 2866,50 Grafi Euro d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga obuke radnika škole iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 503,10 503,10 VATROSISTEMI d.o.o., 4200117260007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Električno kuhalo za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 60,00 60,00 LUPO HEPOK d.o.o., 4403795500008
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga godišnjeg servisisranja, kontrole i ispitivanja kombinovanog gorionika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 886,86 886,86 ELKOMONT d.o.o., 4200125790007
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 48,35 48,35 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 08/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 49,00 49,00 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 07/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 49,20 49,20 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 06/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 49,30 49,30 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 05/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 04/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ “Druga osnovna škola” Nabavka i isporuka kompjuterske opreme2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 2758,86 2758,86 PRINTEX DOO SARAJEVO 4200597450005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 03/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 02/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.03.2020 46,80 46,80 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 01/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2020 48,20 48,20 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot5-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 3135,00 3135,00 Inel BH ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2020 3135,60
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot4-ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 68772,60 68772,60 Inel BH ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2020 68772,60
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot3-ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 39756,60 39756,60 Inel BH ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2020 39756,60
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot1-ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 18907,20 18907,20 Inel BH ID:4218528560008
JU OŠ “Druga osnovna škola” Nabavka i isporuka kompjuterske opreme2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 2758,86
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema za dva vozila Zavoda Lot1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2020 18907,20
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 1579,50 1579,50 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2020 1579,50
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE-- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2020 1214,66 1214,66 R&S DOO SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2020 1214,66
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci projektantsko-arhitektonskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 5784,21 PATERS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 7020,00 7020,00 Italgroup d.o.o., ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2020 7020,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku i isporuku robe - Potrošni materijal i reagencije za PCR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.10.2020 54985,32 Biosistemi d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovod i k. oktobar2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.10.2020 1,08 1,08 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola V.i kanalizacija oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.10.2020 1,13 1,13 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovodd ii kanalizacija oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.10.2020 80,87 80,87 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci usluga pranja i peglanje radne odjeće Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2020 9359,41 Tonirani d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola EL.energija oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 571,57 571,57 PODRUŽNICA ELEKTODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 2 - Kamera za percepciju dubine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 803,79 803,79 PODRUŽNICA ELEKTODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge IT podrške i konsaltinga Oktobar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 315,90 315,90 Bits Computers d.o.o. Sarajevo ID 4202685490001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Baterije za telefon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 12,00 12,00 Komel d.o.o. Sarajevo ID 4200491890022
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci akumulatora (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.11.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 9-1/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 16,93 16,93 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 9-1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 16,92
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 9/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 597,54 597,54 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 9 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2020 597,54
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge održavanja softvera za biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 280,80 280,80 FACIT DOO
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hemijske analize mineralnih elemenata u tečnom, čvrstom stanju, otpadnim vodama i biljnom materijalu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 3880,00 3880,00 Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo 4200578820004
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka Servera za LOT 2 - Laboratorijska serverska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2020 5849,95
Ukupno po stranici 152.524,08 224.642,68 154.513,74