617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-33-6-16450 Reagens - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 4252,95 4252,95 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 4 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 1170,00 1170,00 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 1170,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2021 47611,98 47611,98 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan nabavki za 2021. Plan nabavki 25.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 47611,98
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja imovine od požara i drugih opasnosti -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2021 2742,07 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4201261240009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja od odgovornosti od obaveza iz djelatnosti uposlenika unutrašnje zaštite -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2021 800,00 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4200213140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geodetskih usluga -20:- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2021 10530,00 GEODET d.o.o. Sarajevo, 4201596930000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezolovnog benzina BMB-95 EN-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2021 5850,00 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2021 10530,00 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za usluge nadzora na Realizaciji ugovora IV za radove na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine (2020-2024.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.05.2021 1030,76 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova-IV za Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 105357,79 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova-III za izgradnju kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 26277,74 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za Izrada i obnova horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.05.2021 155355,00 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za Izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 143530,78 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i montažasa poštanjem u rad rashladne mašine - Lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2021 13837,59 04.06.2021 13837,59 4ING d.o.o. Sarajevo -4201860620006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka drugostepene reducir stanice za medicinske gasove (kisik) sa materijalom za instalaciju kisika- Lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2021 36245,43 04.06.2021 36245,43 T-CONSULTING d.o.o. Sarajevo, 4202025050009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova u svrhu servisiranja sistema za detekciju gljiva i bakterija u krvi -BACTEC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 4680,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo-4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka grafitnih kotlovskih brtvi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 1894,23 BIPAS SISTEMI d.o.o. - 4200982100007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova za HotCell aparat u sklopu PET/CT aparata proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 3693,69 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Mjerenje protoka vazduha u dobavnim i odsisnim ventilacionim kanalima u prostoru centralne kuhinje KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 702,00 Mašinski fakultet Sarajevo - 4200415950008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade aluminijskih tabli sa nosačima i klipsama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2021 1755,00 OEBR METALELEKTRO - 4300104680007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnih i idejnih projekata za kompleks Objekata Javne Ustanove Opća bolnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 256221,81 256221,81 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.05.2021 256221,81
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2021 2398,50 2398,50 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2021 2398,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2021 143897,19 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 1 i LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka transkutani stimulatora (privremeni pacemakeri ) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2021 20007,00 04.06.2021 20007,00 TUZLA FARM d.o.o. - 4209034730009
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za radove "Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine ( 2020-2024.)" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 99841,67 SACOM doo Ilijaš; ID broj: 4200814900006
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za izvođenje vanrednih radova na održavanju općine Hadžići nastale u sklopu zimske 2020/2021. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2021 2616,47 BUCOMERC doo Kiseljak , ID broj: 4236016990009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana - lot 2 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2021 58657,95 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za usluge nadzora za Izvođenje radova nadzora na održavanju putnih prijelaza za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.04.2021 972,36 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2021 1404,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona - lot 3 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 160594,20 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 10530,00 T&A AUTO d.o.o. Visoko, 4218722960009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2021 10648,17 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 10530,00 BH TRIGEMA d.o.o. KAKANJ, 4236404900003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenskih emulzija - lot 1 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 10530,00 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo – zamjena telefonskih i internetskih utičnica u kancelariji 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2021 119,98 119,98 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog godišnjeg servisa i velikog servisa službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 873,00 873,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge zamjene ljetnih guma na službenom vozilu Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 40,00 40,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova-II na izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 124981,33 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 473722,17 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 730339,03 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor br.1 "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2021 1067253,63 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950 m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2021 1272878,10 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka telefonskih usluga (fiksna i mobilna) 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2021 16738,21 12.05.2021 36000,00 BH TELECOM d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 394.230,52 5.072.903,57 312.688,22