Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 109,63 109,63 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 283,98 283,98 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 244,14 244,14 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 363,82 363,82 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 1469,36 1469,36 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 83,70 83,70 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 165,78 165,78 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 158,70 158,70 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 588,04 588,04 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 130,33 130,33 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 154,45 154,45 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 260,14 260,14 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 275,00 275,00 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 160,24 160,24 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 15599,40 15599,40 KJKP Gras
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.05.2017 192,89 192,89 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.05.2017 846,85 846,85 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.05.2017 393,65 393,65 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 2439,22 2439,22 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 468,67 468,67 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 1199,92 1199,92 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 4975,16 4975,16 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 2406,84 2406,84 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 6,70 6,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 144,95 144,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 90,85 90,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 116,90 116,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 76,80 76,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017 23944,05
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Usluge molersko-farbarskih radova na lokalitetu Novi dispanzerski centar-NDC u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 953,55 03.07.2017 953,55 953,55 SZGD MONDEO - 430019466004 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kupon - Uprava - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.04.2017 53,00 53,00 KJKP Gras
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.04.2017 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.04.2017 225,10 225,10 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature – knjige – "Zakon o pravosudnoj saradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU u sudskoj praksi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 254,01 254,01 Sole-Commerce d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Centar, 4202006180007
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.04.2017 62,80 62,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2017 28,25 28,25 JKP Vodostaj d.o.o. Ilijaš
Ukupno po stranici 24.897,60 35.423,06 35.423,06