Pretraga

Ukupno 28713
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka tkivnog procesora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 68468,40 68468,40 Fama Biomedical d.o.o. Sarajevo - 4201091650002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzor nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja zelene tržnice" RBDP/3/PCW-75/KU u općini Kupres Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2017 3510,00 3510,00 EDI ING d.o.o. Donji Vakuf 4236149360008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja web stranice KCUS-a sa godišnjom registracijom domene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.07.2017 6961,50 6961,50 ĐIKIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda,kontrole i ispitivanja cijevnih armatura koji su postavljeni na termoenergijskim uređajima i instalacijama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2017 3510,00 3510,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 2656 Sistem za registraciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2017 28.06.2017 6926,40 11.07.2017 6926,40 6926,40 UNILAB d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje tlačnih gorionika pogonjenih prirodnim gasom ili prirodnim gasom i tečnim gorivom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.05.2017 18720,00 18720,00
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki roba usluga i radova KJKP GRAS d.o.o 2015-2017 god Plan nabavki 26.05.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 Sredstva za pranje i čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2017 28.06.2017 6066,60 05.07.2017 6066,60 6066,60 Adazal d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge verifikacije medicinske opreme Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 25.05.2017 339627,60 339627,60 VERLAB d.o.o. Sarajevo - 4201943670005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga centralnog internet linka za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.05.2017 42120,00 42120,00 Logosoft d.o.o. Sarajevo- 4200236190009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Reparacija saugera 02-2-1-244-1/17 Plan nabavki 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja nove RTG cijevi za aparat Artis zee floor i zbrinjavanje stare RTG cijevi Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.03.2017 102084,84 102084,84 SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo - 4202082010005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Cell Dyn 1800 Isotonic Diluent, 99220-01 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1404,00 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnjeg servisnog pregleda videonadzornih sistema, alarminih sistema i godišnjeg pregleda sistema kontrole pristupa za sve objekte KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 16949,79 16949,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo, 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača SIEMENS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 04.05.2017 386100,00 386100,00 SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo - 4202082010005
JU Porodično savjetovalište USLUGA POPRAVKA RAČUNARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 50,00 50,00 MIKROTEH D.O.O
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KNJIGE EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2017 17,09 17,09 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC D.O.O 4200545220001 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODRŽAVANJA NAZIVA DOMENA PORODIČNO.BA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 25,64 25,64 UNVERZITET U SARAJEVU 4200494560007 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE-KOLAČI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 8,97 8,97 UR Sport 4301159530005 Sarajevo Centar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.08.2017 40938,30 40938,30 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 124,32 124,32 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 32,00 32,00 Autopraonica OR NELA, Sarajevo Centar, 4302873550008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci – 10 komada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2017 40938,30
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 32,00 32,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU Porodično savjetovalište PREGLED PROTUPOŽARNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 38,00 38,00 Maher d.o.o. Sarajevo 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 80,00 80,00 Autodelta d.o.o Sarajevo 4200381790006 Sarajevo Centar
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka informatičke opreme- Cisco routers - lot 2 za potrebe Javne Ustanove Dom Zdravlja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 12.06.2017 17297,28 09.10.2017 17297,28 17297,28 QSS d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 2633,47 2633,47 ZZ "GROSS-COMP" Hadžići
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 2633,47
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 1375,00 1375,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 1375,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja uređaja za obradu infektivnog medicinskog otpada Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2017 11700,00 11700,00 MES d.o.o Zenica - 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 08.02.2017 228150,00 228150,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Fresenius Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 24.02.2017 128700,00 128700,00 ELEKTRO-NIERE d.o.o. Sarajevo - 4200588030001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge personalne dozimetrijske kontrole na osnovu Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.03.2017 159120,00 159120,00 EKOTEH d.o.o. Mostar - 4227840560006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge dosipanja tečnog helija u aparate magnetne rezonance proizvođača Siemens Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.02.2017 18099,90 18099,90 SIEMENS Medicina d.o.o. Sarajevo - 4202082010005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke test kit za detekciju specificnih prion proteina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2017 55575,00
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja DVR-a i jedne "IP" kamere za video nadzor i puštanje u rad na ŠSM Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 31.08.2017 2665,87 07.09.2017 2665,87 2665,87 GAMA AA SECURITY
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu vrsenje usluga periodienih ljekarskih pregleda uposlenika Klinidkog centra Univerziteta Saiajevo i zoni zračenja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2017 46800,00 46800,00 JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO Kantona - Zenica ID br.4218273550003
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge dezinfekcije dezinsekcije deratizacije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 804,96 804,96 Sani Tox d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 63882,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 175032,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 1263,60
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Konakion MM inj. 2mg/0,2ml (Fitomenadion inj. 2mg/0,2ml) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 357,57
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid inj. 0,1mg/ml) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1000,13 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Stainless steel wire, M649G Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1122,85 Medimpex d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Enzygnost Anti-CMV/IgG (Elisa) 96 tests, OWBA 15; Supplementary Reagents, OUVP 17; Enzygnost Anti-EBV/IgG (Elisa) 96 tests, OWIS 15; Enzygnost Anti-EBV/IgM (Elisa) 96 tests, OPCI 03; Enzygnost Anti-Varicella Zoster Vir./IgG 96 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 6516,80 Diamedic d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 134.741,52 1.909.053,28 1.659.737,14