Pretraga

Ukupno 31679
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka auto guma za potrebe KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 851,69 851,69 851,69 Guma M d.o.o. - Podružnica Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka profesionalnog materijala za održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 2616,24 23.10.2017 2616,24 2616,24 BM LOGISTIC d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. Plan nabavki
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga - Kolektivno osiguranje uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 2017. godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2017 8707,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga - Obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila - 2017. godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2017 1774,08
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade - baterije za centralu za vatrodojavu za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 795,60 795,60 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200144300004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za KCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 321,01 321,01 ELPI Comerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200261890007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga izrade štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 125,00 125,00 Pismolik d.o.o. Sarajevo 4200726790004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kancelarijskog namještaja-stolovi i komode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 2907,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 994,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Administrativni materijal- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 2331,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluga smještaja i ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 6433,50 6433,50 EUROPA D.D. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017 4537,94
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 292460,22 29.05.2017 292460,22 292460,22 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnicama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge proširenja domene-large hosting paket Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017 561,60
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme i materijala za servisiranje mjerila-elektronske ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.09.2017 10091,25 20.10.2017 10091,25 10091,25 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulatora pritiska gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 6471,27 6471,27 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o pružanju usluga jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 99996,85 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne /proljetne i jesenje) faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 599981,15 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu vatrodojavnog sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 31430,53
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 24309,68
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke poslovne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe KS u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i ugradnje klima uređaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) 1 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.10.2017 864,97 "EUROHERC OSIGURANJA" d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka kombi vozila- furgon '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2017 20.11.2017 46260,04
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.11.2017 23400,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdijevanja Dobrinja '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 20.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 20.11.2017 45432,27 28.11.2017 45432,27 ''Digital line'' d.o.o
JU Historijski arhiv Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2017.GODINU Plan nabavki 08.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA POSTAVLJANJA LOGA NA UNIFORMAMA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 35,10 17.11.2017 31,59 31,59 GARMOND D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200650870003
JU Peta gimnazija NABAVKA SPORTSKE ROBE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 1329,50 23.10.2017 1312,98 1312,98 INTERSPORT BH D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4202156400005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal za neonatalni screening, uz ustupanje aparata na korištenje, za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2017 230220,00 LKB d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal za ABS aplikabilni na tehnologiju GASTAT i Arkray Aution Eleven, u vlasništvu KCUS-a, za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2017 412470,00 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Elektrostimulatori srca za odrasle za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2017 1673200,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi DXH-800 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.08.2017 11.08.2017 86109,06 16.10.2017 86109,06 86109,06 Inel-med doo Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju - dopuna za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2017 275416,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2017 69863,06 16.08.2017 69863,06 69863,06 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Cementna parcijalna endoproteza kuka za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2017 89440,00 Inel Med d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Test trake za određivanje glukoze u krvi uz odgovarajuće aparate za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2017 104930,80 Apomedical d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Alergeni prick i alergeni na lijekove za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2017 111850,09 Unifarm d.o.o. Lukavac
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2017 2631099,95 Phoenix Pharma d.o.o. Farmavita d.o.o. Hercegovinalijek d.o.o. Farmacija 2011 d.o.o. Apomedical d.o.o. Bosnalijek d.d. Pharma Maac d.o.o. Interpromet d.o.o. Medipmex d.o.o. Evropalijek Pharma d.o.o. Unifarm d.o.o. MGM farm d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Synopen inj. 20mg/ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 2960,10 Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Viekvin inj. 5ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 142,87 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala AHDL Cholesterine 240 tests, DF 48B, Alb-Albumin 480 tests, DF 13, Bilirubin Direct 320 tests, DF 125, Creatinine 480 tests, DF 33B, LDI Lactatdehydrogenase 480 tests, DF 54 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 4416,81 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala HbA1C 120 tests, DF 105A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 6505,07 Diamedic d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 656.001,76 6.766.409,40 477.482,47