Pretraga

Ukupno 25444
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 11700,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju postupka '' Boje, lakovi, razrađivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2017 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka stalnih sredstava- rebra radijatora i neophodnih dijelova za puštanje u sistem istog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 1358,91 1358,91 OKI UPRAVITELJ dooo Sarajevo, ID broj 4200784300009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 50193,00 50193,00 SLT d.o.o. Sarajevo, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.01.2017 50193,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Održavanje radnih stanica i štampača '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 11.04.2017 18081,76 08.05.2017 18081,76 10183,80 '' Aspo Rail '' d.o.o Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluga monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2015 1965,60 1965,60 "Unilab"doo Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Sarajevo, ID 4200054160007
JU Srednja medicinska škola Odluka Plan javnih nabavki za 2017. Plan nabavki 19.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo usluge računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 6739,20 6739,20 Finekko doo Sarajevo 4200003170008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2017 13407,03 13407,03 MMCC d.o.o. Sarajevo, 4200508610002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DIREKTNI SPORAZUM '' Spojni materijali za vodomijere '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 25.04.2017 6999,27 27.04.2017 6999,27 0,00 '' HTC '' d.o.o Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.02.2017 13407,03
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavke za 2017 Plan nabavki 16.11.2016
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 13857,48 13857,48 OKI UPRAVITELJ dooo Sarajevo, ID broj 4200784300009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 647,15 647,15 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - paušal april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, 4200151950004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika u 2017 godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 2376,00 03.05.2017 2376,00 2376,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE PODRUŽNICA SARAJEVO, ID br. 4200213140004
Fond KS za izgradnju stanova Geodetsko iskolčenje objekta B1-B na lokaciji Rosulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 292,50 292,50 Geodet d.o.o. Sarajevo, 4201596930000
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke RENAULT-DACIA - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke NISSAN - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - lot 3 - tekuće održavanje vozila marke FORD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tekuće održavanje objekata KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 1725,52
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 3 - čitač ili pržilica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - laptopi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 1538,55
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - uređaj za spremanje i čitanje medija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 808,47
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - Personalni kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 18486,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Disertacije i praktikuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 157,50 157,50 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala za sađenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 197,86 197,86 Agrokom d.o.o Hadžići 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka usluga prevoza studenata na terenske vježbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 2650,00 2650,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU OŠ Zajko Delić Plan javnih nabavki 2017 oszd Plan nabavki 18.04.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Nabavke za 2017 Plan nabavki 16.11.2016
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki za 2017. godinu JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki 19.04.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 6991,92 GP GRADNJA SARAJEVO Bare kod Stupa ID broj: 4201084280003
JU Srednjoškolski centar Vogošća Obrazovni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 3279,78 Elsatrade Igmanska bb Vogošća 4200044520005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.god. Plan nabavki 25.04.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka razvoj web stranice i web platforme za projekat Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2017 15093,00 15093,00 Lampa Studio d.o.o. Sarajevo 4201632670001
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1900,00 1900,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4201723800005
JU Srednjoškolski centar Vogošća Usluge reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 2000,00 NERRO Armaganuša 30 ID br. 4201254460001
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2017 Plan nabavki 28.04.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Kancelarijski i kompjuterski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 3992,72 IMTEC d.o.o. Bosanski put bb Ilijaš 4200918780053
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Razvoj web stranice i web platforme za projekat Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2017 15093,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2017 48,00 48,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Održavanje higijene poslovnih prostorija Zavoda u 2017 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2018 4208,49 21.03.2017 4208,49 4208,49 TFS, TOTAL FACILITI SERVICES DOO SARAJEVO, ID BR. 4201593910008
JU Srednjoškolski centar Vogošća Uređenje školskog dvorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 2925,00 GRAĐEVINA INŽINJERING TRANSPORT TRGOVINA GITT Kurta Schorka8 Br. 4201495400000
JU Srednjoškolski centar Vogošća Usluge osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 3420,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE Trg međunarodnog prijateljstva 20 MB: 4200213140004
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge reprzentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2017 750,00 750,00
Ukupno po stranici 144.893,21 163.555,57 126.048,92