Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanja postupka javne nabavke za usluge servisiranja instalacije hlađenja na objektu koji koristi KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge čišćenja dijela zajedničkih prostorija u objektu u ul. M.Tita br. 62 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2017 9322,20 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci posuđa sa štampom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2017 5440,50 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 608,05 608,05 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Papira za printanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 420,00 420,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Gipsa modelar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 168,06 168,06 Komar-Tvornica gipsa dd, Donji Vakuf, ID 4236126740008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 456,30 456,30 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Dnevnih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2017 30,00 30,00 IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe lajsni za ram Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 130,91 130,91 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka adaptera za laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 115,25 115,25 S-SYSTEM D.O.O. SARAJEVO, 4201398110005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga javnog informisanja-objava smrtovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 40,00 40,00 AVAZ ROTO PRESS SARAJEVO, IDBR. 4200934630002
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1041,45 1041,45 BAU & GARTEN d.o.o. ID 4200488080001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja materijala za drugi studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2017 2027,61 2027,61 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Alatnih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1588,09 1588,09 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Konzumacija hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2017 2500,00 2500,00 Hotel Holiday d.d Sarajevo 4200375800008
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka i ugradnja prozora na školskoj zgradi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 2839,00 05.05.2017 2426,49 2426,49 IDEALM d.o.o. Kakanj
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Licence za program Solidworks Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 152,55 152,55 Strojotehnika d.o.o. Soblinec, Hrvatska ID 15749634838
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Web Cam Logitech C270 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 59,90 59,90 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Tonera za printere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 311,22 311,22 Printex d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 13 klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 5836,99 5836,99 Tehno Mag d.o.o Sarajevo 4254026420004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe printera Lexmark Mono Laser a4 MS417DN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 232,83 232,83 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sistematskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 3790,80 3790,80 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji STR-MUC-SJJ-MUC-TXL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 754,00 754,00 J.P MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O 420000068970001
Ministarstvo finansija ugovor o licencama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 5721,32 5721,32 TStat S.r.l. Via Retangolo Italija 08747 40710 000000 10612
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja telefonskih aparata, instalacija i fax aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22,23
JU Prva bošnjačka gimnazija Stolarski radovi - sitne prepravke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 560,90
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tonera JU Kantonalni centar za socijalni rad 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2017 22054,50 22054,50 Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tonera JU Kantonalni centar za socijalni rad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2017 18850,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za ispitivanje i atestiranje protivpožarne zaštite i servisiranje i obuka zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 6982,56 6982,56 "DSC" doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sarajevo, ID 4200144230004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe - Stetoskop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2017 206,20 06.07.2017 206,20 206,20
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe - Sterilne boce za uzorkovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 500,00 13.07.2017 500,00 500,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci Kancelarijskog namještaja - Metalni namještaj Lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.06.2017 5370,30 06.07.2017 5370,30 5370,30 "R&S" D.O.O. SARAJEVO. ID broj: 4200056290005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnimm gasom lok. Ilidža juli Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 35,10 07.07.2017 35,10 35,10 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJP ZOI 84 KJP ZOI'84 OCS d.o.o. - Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2017 7020,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Sanacija i uređenje skladišta ispod piste Zetra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke roba Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017
Fond Memorijala Priprema terena i priključak wc kontejnera na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 14.07.2017 2683,98 18.07.2017 2683,98 2683,98 SELA D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka opreme za video nadzor na ŠSM Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 14.07.2017 3089,67 24.07.2017 3089,67 3089,67 GAMA AA SECURITY
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka bio goriva - pelet1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2017 16599,96 16599,96 Senigor d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200909100007
JU Prva bošnjačka gimnazija farbarsko-molerski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2017 8456,15 8456,15 Zanatska zadruga Gros Comp
Fond Memorijala Izrada i nabavka promidžbenih materijala za potrebe manifestacije Odbrana BiH Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 29.06.2017 7019,65 05.07.2017 7019,65 7019,65 Pentagram d.o.o.
Fond KS za izgradnju stanova Antivirusni programski paket Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 1059,49 1059,49 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29764,80 29764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6899,26 6899,26 IMTEC doo Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji Laktarijuma (prostora za potrebe porodilja i novorođenčadi) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 7013,57 7013,57 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji Laktarijuma (prostora za potrebe porodilja i novorođenčadi) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 7013,57
Općinski sud u Sarajevu Nabava ključeva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 3,00 3,00 Ćurić Almasa, AS, Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo servisiranje kompresora Kaeser u stomatološkoj službi Plan nabavki direktni sporazum 10.07.2017 10.07.2017 5200,00 17.07.2017 4618,46 4618,46 Zulex d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 53.390,60 172.651,17 150.868,47