Pretraga

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Hašim Spahić" Osiguranje radnika JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1120,00 1120,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, ID broj: 4200213140080
JU OŠ "Hašim Spahić" Sistematski pregled zaposlenika JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 2098,00 2098,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU Arhitektonski fakultet usluga sanitarnih pregleda uposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 1925,00 25.09.2017 1925,00 Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Arhitektonski fakultet Usluge ljekarskog pregleda uposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.09.2017 2194,50 02.10.2017 2194,50 J.U. Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Arhitektonski fakultet postupak nabavke telefonske centrale sa instalacijom i konfiguracijom opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 5062,30 25.09.2017 5922,89 Silnica d.o.o.
JU Pedagoški fakultet Antivirusi za računare za perid 2017.g. Ugovaranje i realizacija 30.01.2017 974,91 974,91 FIXIT d.o.o.
JU Pedagoški fakultet Vodoinstalaterski radovi Ugovaranje i realizacija 03.02.2017 175,50 175,50 O.D. Ajanović BAU
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administr. materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3000,00 3000,00 TR "Casper" - Knjižara i fotokopirnica
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administrativnog materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017 3000,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka i isporuka kancelarijskog, nastavnog materijala, učila, kompjuterskog materijala i pomagala Plan nabavki 31.03.2017
JU OŠ "Hasan Kikić" nabavka videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2016 1500,97 23.11.2016 1500,97 1500,97 GAMA AA D.O.O.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 2115,36 2115,36 UNILAB d.o.o., Sarajevo, 4200054160007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2017 2115,36
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 1525,00 1525,00 Vildan tours d.o.o., Sarajevo, 4200243640001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 1525,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 5970,00 5970,00 S.R.C.A. d.o.o., Olovo, 4201623500004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine fax aparata i rezača papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 497,25 497,25 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017 193886,78
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 5970,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 6770,79 6770,79 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece - Zaostrog - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 12000,00 12000,00 Bossina d.o.o., Zaostrog, 28001165850
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na moru - Zaostrog Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2017 12000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 6988,41 6988,41 Termoline s.z.d., Sarajevo, 4301453050003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2017 6988,41
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za čišćenje i održavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.09.2017 7920,54 DEFTER d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2017 2838,85 2838,85 Grawe osiguranje d.d., Sarajevo, 4200486200000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 2838,85
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 3297,06 3297,06 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim glasom septembar Baščaršija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 16.02.2017 70,20 06.10.2017 70,20 70,20 ''Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1462,27 1462,27 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1462,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom septembaar J.Černija OH 181/24 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 70,20 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 3631,60 3631,60 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 3631,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija septembar Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 70,20 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 2106,00 2106,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom Ilidža septembar Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 70,20 06.10.2017 35,10 35,10 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2016 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 6000,00 Džema Hasanagić-Milaimi, Sarajevo, 4300083590007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2016 6000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 644,43 644,43 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 644,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe tehničkog održavanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2017 140037,66 PAPILON d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017 140037,66
JU Šumarski fakultet Pristupne rampe Plan nabavki direktni sporazum 27.07.2017 13.09.2017 2457,00 06.11.2017 2457,00 2457,00 Sela d.o.o 4200502250004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1415,70 1415,70 AVAZ ROTO-PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva za izdavanje u zakup viška poslovnih prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017 1415,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 3400,02 3400,02 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 3400,02
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2017 22815,00 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Ukupno po stranici 400.442,65 253.050,41 72.234,82