Pretraga

Ukupno 44419
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kolektivnog osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2017 74529,00 Asa osiguranje d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila prema potrebama Službe transporta KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 24.01.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluga štampanja promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 300,00 300,00 O.D.COPY.BA SARAJEVO 4302656700000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 5382,00 5382,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 5382,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola doneri, kolači za takničare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 24,50 24,50 U.R. MIMOZA VL.REŠITI SEBAEDI SLASTIČARNA I FAST FOOD 4300071070008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije i deratizacije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 456,30 456,30 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila pare i elektromagnetnih ventila za autoklave na Centralnoj sterilizaciji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 5364,11
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Pružanje advokatskih usluga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.02.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa /LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa / LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Bolonja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 1494,00 1494,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja destilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 327,60 327,60 Sartorius Libra Elektronik d.o.o Sarajevo 420000481820000
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 / Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 10551,00 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka komjuterskih potrebština: HP DeskJet, Miš Canyon, Miš HP, Podloga za miš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 227,39 227,39 Imtec d.o.o Sarajevo poslovna jedinica br:3 Ilijaš 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Uzgoj pćela i izrada meda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 48,00 48,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 / Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 44611,54 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 4680,00 4597,16 KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 : Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 1755,00 1755,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 - Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2018
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
KJP ZOI 84 Preglad i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2018 7645,25
Služba protokola za 2018. godinu Plan nabavki 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 17,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6000,00 6000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6991,92 6991,92 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 44,00 44,00 Uni-Expert d.o.o Sarajevo 424501850008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Skener Canon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 149,00 149,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Etui plastični omot za dokumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 51,19 51,19 Ris d.o.o Sarajevo 4200056290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka UTP CAT 5E 20m Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 14,90 14,90 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Bajrović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 441,85 441,85 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 71,00 71,00 UR Buffet Gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 24,00 24,00 OR Print Studio Student Line 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Rutera TP-Link kom 2, UTP CAT kom 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 182,60 182,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavku i ugradnju prigušnica i sijalica u prostorijama fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 1359,54 1359,54 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga Konzumacija hrane -coctel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 425,00 425,00 LU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 134 vreće Peleta2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 540,00 540,00 Automertz Sasa d.o.o Brčko Distrikt 4600127840000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 584833,97 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 584833,97
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 52705,00
Ukupno po stranici 655.947,33 745.515,30 30.906,95