Pretraga

Ukupno 35975
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku minijaturnih mikrofona/slušalica za radio stanicu Motorola GP300 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 2000,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Strategija za mlade Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa Ugovaranje i realizacija
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, transportu i ugradnji armirano-poliesterske cisterne Pokretanje i tok postupka 06.05.2016 10247,33
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku ampula za alkometar Envitec Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.05.2016 9000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nadogradnju mrežne infrastrukture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2016 60000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku licenci za antivirusni program Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 10000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike bor. populacij Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke lož ulja extra lako (LUEL) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SJEMENARNA" doo Široki Brijeg Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 29.04.2016 1571,80
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - usluge periodičnog kontrolnog pregleda i ispitiv. aparata za gašenje požara itd Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - usluge dezinfekcije i dezinsekcije objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 6000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga plasmana odobrenih novčanih pozajmica za rjesavanje st.potreba - BBi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru OD "EMA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2016 14.04.2016 329,10
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor Zlatarska radnja vl. Fočak Adnan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2016 06.04.2016 4300,00 Zlatarska radnja vl. Adnan Fočak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku lož ulja extra lako (LUEL) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Aneks ugovora "BH TELECOM" dd Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2016 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2016 6000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke Elektronske učionice Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje i servisiranje 22 Siemens parkomata na teritoriji grada Sarajeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6976,48
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka i ugradnja bravica za kase parkomata i isporuka dijelova za mini lager listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6999,71
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetlećih parking znakova sa pokazateljem zauzetosti parking mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4245,70
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka nabavke rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.04.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o ustupanju komunikacionih usluga za 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.02.2016 17638,44 19077,60 BH Telecom DD Sarajevo 4200211100021
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka komunikacionih usluga - interneta za 2016. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2015 17638,44
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 18.04.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 18.04.2016 1404,00 1404,00 Serda d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge edukacije od 15.04.2016. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 15.04.2016 120,00 120,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge objave obavještenja 21.03.2016 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2016 21.03.2016 1158,30 1158,30 Avaz roto pres d.o.o. , Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka 13-14-12468/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 16.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka 13-14-607/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 21.04.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BH TELECOM" dd Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka krovne svjetlosne signalizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2016 5000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izmjeni plana Plan nabavki 02.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIDEX" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2016 996,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Podrška pri topološkoj validaciji geometrijske (prostorne) komponente baze podataka Javnog gradskog saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.02.2016 6458,40
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Profesionalne usluge: Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2016 6458,40
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BH TELECOM" dd Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru UDRUŽENJE "BOŠNJAČKA LIGA" Pokret za ravnopravnost Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru ponuđača - Baza propisa Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Profesionalne usluge - Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo Ugovaranje i realizacija 6458,40 6458,40 Interquality d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-1 Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-1 Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku motokultivatora i motornih pila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2016
Ukupno po stranici 165.921,36 31.079,14 28.218,30