617 Osnovni elementi ugovora | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Osnovni elementi ugovora

Osnovni elementi ugovora za JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti za 2020. godinu


Prijem,obrada i kontrola finansijskih izvještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 72316000 Usluge analize podataka direktni sporazum 5378-8-2-26/20 Finansijsko-informatička agencija 90,00 0 dana 03.02.2020 90,00 0 dana

Nabavka toaletnog papira,ručnika i ostalih higijenskih potrepština
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete direktni sporazum 5378-8-1-28/20 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000 631,61 0 dana 11.02.2020 631,61 0 dana

Bezalkoholna pića i slatkiši
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 15980000 Bezalkoholna pića direktni sporazum 5378-8-1-31/20 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006 237,25 0 dana 03.03.2020 237,25 0 dana

Usluga popravke i sanacije vodovodnih instalacija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
4 45232151 Radovi na obnovi vodovodne mreže direktni sporazum 5378-8-2-32/20 HIDROAPLIKACIJE SARAJEVO IDBR 4302728970007 409,50 2 dana 04.03.2020 409,50 2 dana

Deterdženti,krpe, rukavice,kese za smeće i ostali proizvodi za čišćenje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
5 39830000 Proizvodi za čišćenje direktni sporazum 5378-8-1-33/20 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000 424,29 5 dana 12.03.2020 424,29 2 dana

Dezinfektanti
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
6 24455000 Dezinficijensi direktni sporazum 5378-8-1-35/20 DEFTER D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200303990007 581,72 5 dana 13.03.2020 581,72 2 dana

Nabavka SSD diskova, tastatura i miševa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
7 30237100 Dijelovi kompjutera direktni sporazum 5378-8-1-40/20 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006 2620,16 30 dana 30.03.2020 2620,16 30 dana

Usluga obavljanja dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
8 90921000 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina direktni sporazum 5378-8-2-48/20 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO IDBR 4200187710000 700,00 240 dana 14.05.2020 250,00 25 dana

Usluga instalacije računara u kabinetu informatike (sa materijalom)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
9 45314320 Polaganje kablova za kompjutersku mrežu direktni sporazum 5378-8-2-50/20 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006 1979,93 30 dana 29.05.2020 1979,93 30 dana

VATROGASNI APARATI
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
10 35111000 Vatrogasna oprema direktni sporazum 5378-8-1-51/20 VATROSISTEMI SARAJEVO ID BR. 4200117260007 585,00 0 dana 29.05.2020 585,00 0 dana

Printanje i tvrdi uvez kataloga za maturante
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
11 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum 5378-8-2-52/20 MAK INVEST DOO ID BR. 4200013990020 108,20 0 dana 08.06.2020 108,20 0 dana

Nabavka kancelarijskog administrativnog materijala i papira
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
12 30197643 Papir za fotokopiranje direktni sporazum 5378-8-1-49/20 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001 382,20 0 dana 18.06.2020 382,20 0 dana

Toneri i koverte
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
13 30125110 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje direktni sporazum 5378-8-1-54/20 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001 336,68 0 dana 24.06.2020 336,68 0 dana

Staklo za potrebe nastave
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
14 14820000 Staklo direktni sporazum 5378-8-1-55/20 RAMA - GLAS D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200079310003 145,43 14 dana 30.06.2020 145,43 14 dana

Usluga sistematskog pregleda zaposlenih
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
15 85140000 Razne zdravstvene usluge direktni sporazum 5378-8-2-59/20 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO IDBR 4200187710000 1295,00 5 dana 31.07.2020 1230,00 5 dana

dOKUMENTACIJA ZA PEDAGOŠKE EVIDENCIJE
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
16 22820000 Obrasci direktni sporazum 5378-8-1-60/20 DD "SVJETLOST-SARS" SARAJEVO ID BR. 4200191820006 373,82 0 dana 05.08.2020 373,82 0 dana

Radovi na mreži grijanja sa pratećim materijalom
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
17 50000000 Usluge popravaka i održavanja direktni sporazum 5378-8-1-80/20 "EL. MI" TERM SARAJEVO, ID BR. 4300403760003 1499,00 23 dana 05.08.2020 1499,00 23 dana

Montaža ventila i zamjena cijevi na sistemu grijanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
18 31711400 Ventili i cijevi direktni sporazum 5378-8-2-63/20 "EL. MI" TERM SARAJEVO, ID BR. 4300403760003 150,00 1 dana 11.08.2020 150,00 1 dana

Umrežavanje jednog računara i popravka kompjuterske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
19 45314320 Polaganje kablova za kompjutersku mrežu direktni sporazum 5378-8-1-62/20 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006 559,77 2 dana 26.08.2020 559,77 2 dana

BESKONTAKTNI TOPLOMIJER
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
20 38412000 Termometri direktni sporazum 5378-8-1-61/20 PZU APOTEKA "AL HANA" SARAJEVO IDBR. 4245052270003 109,65 1 dana 31.08.2020 109,65 0 dana