617 Osnovni elementi ugovora | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Osnovni elementi ugovora

Osnovni elementi ugovora za JU OŠ "Nafija Sarajlić" za 2017. godinu


Medicinski pregledi

U prilozima se nalazi račun i  odluka direktora.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 85148000 Usluge medicinskih analiza direktni sporazum Mimo Medical D.o.o 1110,00 6092017 dana 06.09.2017 1110,00 6092017 dana Nije bilo izmjena

Instalacija i montaža računarske opreme

Dokument u prilogu

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 30237000 Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere direktni sporazum Unilab security 2860,00 30 dana 12.12.2017 2860,00 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka Komp.Opreme

Dokument u prilogu
 

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 30211400 Kompjuterske konfiguracije direktni sporazum IMTEC D.O.O Sarajevo 2636,00 15 dana 13.12.2017 2636,00 15 dana Nije bilo izmjena

Nabavka K. Opreme

U prilogu skenirani dokument!

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
4 30211400 Kompjuterske konfiguracije direktni sporazum IMTEC D.O.O Sarajevo 3321,00 28122017 dana 13.12.2017 3321,00 28122017 dana Nije bilo izmjena

Hidroizolaterski radovi

Skenirani dokument u prilogu

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
5 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum Eling-S d.o.o Sarajevo 2843,00 15 dana 14.12.2017 2843,00 15 dana Nije bilo izmjena