617 Osnovni elementi ugovora | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Osnovni elementi ugovora

Osnovni elementi ugovora za JU OŠ "Nafija Sarajlić" za 2018. godinu


Vatrosistemi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 direktni sporazum Vatrosistemi d.o.o 1661,40 30 dana 05.02.2018 Nije bilo izmjena

Centrotrans - Eurolines d.d Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 direktni sporazum Centrotrans Eurolines 2047,50 24 dana 12.02.2018 2047,50 24 dana Nije bilo izmjena

Izrada plana zastite od požara sa planom evakuacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 direktni sporazum Vatro sistemi d.o.o 1661,00 8 dana 06.07.2018 1661,00 8 dana Nije bilo izmjena

Dom zdravlja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
4 direktni sporazum Dom zdravlja KS 1872,00 30 dana 19.07.2018 1872,00 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka nastavnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
5 3111000 direktni sporazum DEFTER - KOMERC d.o.o 4724,00 17092018 dana 14.08.2018 4724,00 17092018 dana Nije bilo izmjena

Nabavka nastavnog materijala 2
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
6 direktni sporazum SVJETLOST - SARS D.D 1148,00 8 dana 16.08.2018 1148,00 8 dana Nije bilo izmjena

Defter comerc d.o.o.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
7 direktni sporazum Defter comerc d.o.o. 5181,74 30 dana 10.09.2018 5181,74 30 dana Nije bilo izmjena

PISMOLIK DOO
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
8 direktni sporazum PISMOLIK DOO 1360,00 15 dana 12.10.2018 1360,00 15 dana Nije bilo izmjena

Unilab security
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
9 direktni sporazum Unilab security 3733,47 30 dana 16.10.2018 3733,47 30 dana Nije bilo izmjena

Unilab doo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
10 direktni sporazum Unilab doo 1957,41 30 dana 16.10.2018 1957,41 30 dana Nije bilo izmjena

Unilab d.o.o.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
11 direktni sporazum 2384,46 30 dana 16.10.2018 2384,46 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o građenju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
12 direktni sporazum Eling-S d.o.o Sarajevo 1400,00 5 dana 15.11.2018 1400,00 5 dana Nije bilo izmjena

Prevoz djece sa rubnih područja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
13 konkurentski zahtjev Centrotrans 13931,75 44 dana 16.11.2018 13931,75 44 dana Nije bilo izmjena

Nabavka sportskih pomagala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
14 direktni sporazum Eurobicco d.o.o. 1733,00 10 dana 31.12.2018 1733,00 10 dana Nije bilo izmjena