617 Osnovni elementi ugovora | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Osnovni elementi ugovora

Osnovni elementi ugovora za JU OŠ "Nafija Sarajlić" za 2019. godinu


Interming d.o.o
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 konkurentski zahtjev Interming d.o.o 38451,29 60 dana 14.10.2019 38451,29 60 dana Nije bilo izmjena

Gadžo comerc
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 39830000 Proizvodi za čišćenje direktni sporazum GADŽO COMERC 1175,16 20 dana 26.11.2019 1175,16 30 dana Nije bilo izmjena

RIS Vogošća
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 direktni sporazum RIS Vogošća 2223,00 60 dana 25.12.2019 2223,00 60 dana Nije bilo izmjena