Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34234
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kontrolnih reagensa za GC-MS aparat za toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka gasova za medicinsku upotrebu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2019 2116,64 2476,64 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sistema uprav. TS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.06.2019 33454,98 17682,21 DVGW Service Consult Gmbh
JU Stomatološki fakultet Servis pegli i valjka za peglanje na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa reagensima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2019 12501,45
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala iz blagajne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 5,40 5,40 5,40 "BINGO" d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3500,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 18,24 18,24 18,24 PZU APOTEKA "AL - HANA"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/19 Spojni materijal za montažu hidromehaničke opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 15.10.2019 19117,81
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijsko čišćenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3500,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 2805,79 2805,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Muzej Sarajeva Pravne usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija 1942,20 17.09.2018 1942,20 1942,20 Advokatska kancelarija Potogija Emir, ID broj: 4301841650004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 4036,50 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU OŠ "Hasan Kaimija" ,Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2019 40001,86 40001,86 ELKOMONT D.O.O. 4200125790007
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2019 40001,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 80,99
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1393,51 SUPRACOLOR D.O.O.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge izrade, održavanja i podrške web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1860,00 1860,00 Vibesoft d.o.o Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1393,51
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovni materijal-potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 272,40
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 1848,00 1848,00 1848,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Čišćenje Brusa bezistana nakon poplave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1456,00 13.06.2019 1456,00 1456,00 Tepser O.D. ID broj: 4301913070008
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge prevoza radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2019 643,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 1919,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.str. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 14,10 14,10 14,10 PZU APOTEKA "AL - HANA"
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka odbojkaških i fudbalskih lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 350,00 350,00 "EURO BICCO" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200159930002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje školske zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 201,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 107/19-P - Dijelovi za TA peći i kalorifere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osig.učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 2070,00 2070,00 " SARAJEVO-OSIGURANJE" DD SARAJEVO ID 4200326930184
JU OŠ Ćamil Sijarić ,Usluge pripremanja školskih obroka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 292372,79
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge pripremanja školskih obroka, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 292372,79 292372,79 Nerro d.o.o. 4201254460001
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala i namirnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6,75 6,75 6,75 "BINGO" d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Elektronska zaštita objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2019 4212,00 27.07.2019 4212,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 48/19 Analize uzoraka otpadne vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 3018,60 TQM d.o.o. Lukavac
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kontrole i reparacije injektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 1500,30 30.07.2019 1500,30 752,39 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka pneumatske račne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 2531,65 01.08.2019 2531,65 2531,65 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 55/19 Nabavka materijala za privremeni vod za rekons.vod.mreže u ul.Koševo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6881,45 Hidro-Termo-Centar d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-21/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 104,20 104,20 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 120,00 120,00 "Revicon" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-20/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 30,00 30,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 3500,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 30,00 30,00 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka uslue dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 23333,00 01.10.2019 23333,00 MBA centar doo Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3256,67 3256,67 Arcus d.o.o. 4200147330000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 2382,00 2382,00 Agropest d.o.o Gračanica 4209241280005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka vage-visinomjerke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 883,35 883,50 PCE GRUPA D.O.O.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 35,00 35,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn (oprema-vaga visinomjerka) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 883,35
Ukupno po stranici 413.255,78 437.570,98 375.035,39