Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37917
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond KS za izgradnju stanova Ostale usluge 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2020 222,42 222,42 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-printeri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 7020,00 3467,88 VERSATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 3481,27 3480,51 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka redudantnog switch-a za potrebe svih OJ KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2019 84232,51
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 3510,00 3510,00 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sušača komprimiranog zraka u prostoru Centralne kompresornice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019 9945,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka laboratorijskih gorionika za potrebe OJ Klinička mikrobiologija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 17550,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnih radio stanica za potrebe Službi održavanja Tehničkog sektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019 12285,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka računara (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2446,06 2446,06 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 130/19-P Flexibilne armirane PVC cijevi i tehničke gume za potisne vodove pumpi za prihranjivanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 23.01.2020 11672,85
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 2681,52 2681,52
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo LIS middlevare i dodatno licenciranje za konekciju sa AIS/BIS sistemom-UKCUS projekat informatizacije zdravstva (DZ,Opšte i KCUS) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Radovi na data centru (Izgradnja server sale) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 1763,78 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-67481 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 644,44 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55655-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 895,99 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-67483 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 2767,05 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-54414 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2020 922,78 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu KCUS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2020 11700,00 Grant Thornton d.o.o. Banja Luka ID:4403514340007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenja istih - 173/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i servisiranja bioprečistača ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 2620,80
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge kolkektivnog osiguranja uposlenika kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2019 Asa osiguranje
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranj sistema vatrodojave za potrebe Kantonalnog suda u 2020 godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranj sistema vatrodojave za potrebe Kantonalnog suda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 Arcus d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -kompjuterska oprema skener za potrebe Kantonlanog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 1426,23 BBS d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-stručne literature za potrebe Kantonalnog suda za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2020 1850,00 Nip Privredna štampa
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 36 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 1170,00 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 29,38 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 68983,20 PLUS MEDICALdoo, Tuzla, 4210308300004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pilići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2020 92,17 92,17 Konzum d.o.o. Sarajevo ID 4200918600004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 9,25,34 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 167930,10 Stepmed doo, Banja Luka, 4402947160007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prevozz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 409,50 409,50 Hukić Turs d.o.o. ID 4200323590005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Ručne pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 84,24 84,24 Oštro d.o.o. ID 4201632830009
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Priprema obroka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 105,30 105,30 ELDIN UR fast food i buregdžinica Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 73,60 73,60 Konzum d.o.o. Sarajevo ID 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prehrmbeni proizvodd Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 21,60 21,60 Konzum d.o.o. Sarajevo ID 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Održavanje i poipravak kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 315,90 315,90 Bits Computers d.o.o. ID 4202685490001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Lakovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 136,00 136,00 Sensu str ID broj 4300398070001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.12.2019 28297,62 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.12.2019 85297,68 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Boje i obloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 263,71 263,71 Sensu str ID broj 4300398070001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 1-4,11,12,18,19,21,22,26,28,33 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 588221,58 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 27,35,39 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2019 45045,00 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
KJKP Gras d.o.o. PLAN NABAVKI 2020 Plan nabavki 20.01.2020
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja uplatnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2019 832,20 832,20 Amos-Graf d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja matematičkog časopisa Limes Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 941,12 941,12 Amos-Graf d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja Godišnjaka učenika Prve bošnjačke gimnazije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 2788,70 2788,70 Blicdruk d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2020 2106,00 Sikra Security 4200002010007
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluga štampanja školskog časopisa Vrelo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 2954,70 3457,00 Blicdruk d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2020 26930,48 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
Ukupno po stranici 141.582,39 1.061.055,71 25.329,43