Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32421
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.2017 66,20 66,20 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.2017 64,40 64,40 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.2017 82,00 82,00 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 168,92 168,92 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 1669,72 1669,72 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 72,80 72,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.09.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 335,35 335,35 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 124,90 124,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2017 1970,80 1970,80 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Centar "Vladimir Nazor" Reprezentativni troškovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 1505,00 1505,00 Pino Nature hotel 4200133460075
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2017 14837,40 14837,40 KJKP Gras d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum - nabavka vakcina protiv bjesnila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 4165,20 04.12.2017 4165,20 1780,00 PHARMA MAAC d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići izrada lokalne računarske mreže u kabinetu CNC tehnologija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 3091,14
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za elektroinstalaciju u radionici praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 2734,29
JU Centar "Vladimir Nazor" Troškovi reprezentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 1505,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 2 Gaza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 2070,90
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja računara i računarske opreme sa ugradnjom dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 5797,35 5797,35 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izgradnji niskogradnje sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama ”Vlakovo” eksproprisano zemljište – Radovi na saobračajnicama u proširenju polja M11. i M12. sa sanacijom šahtova i slivnika na transvezali Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 165906,18 165906,18 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. Plan nabavki 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku računara i rač opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS - LOT 1 /personalni računari/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 5152,68
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku klima uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 1989,00
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje javne nabavke za LOT 2 - faks aparat za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 9664,20
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka računara i rač.opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu alarmne centrale sa pripadajućim modulima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2017 921,96
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže alarmne centrale sa pripadajućim modulima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 4 - televizijski i radijski prijemnici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 993,33
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 3 - printeri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 215,86
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT-2 /laptopi/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara PC - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 49140,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2017 31430,52 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 122850,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge konsultacija i izrade projekta i nadzora za elektroinstalaciju u radionici praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 3174,21
JU OŠ "Hrasno" Materijali za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 1967,10 1967,10 Inter tehna d.o.o.
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2017 1967,10
JU OŠ "Hrasno" Dezinfekciona sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 1844,81 1844,81 Ošijan d.o.o. 4200461630000
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu-krojači Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017 1100,00
JU OŠ "Hrasno" Sredstva za higijenu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2017 1844,81
JU OŠ "Hrasno" Proizvodi za higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1598,73 1598,73 Ošijan d.o.o. 4200461630000
JU OŠ "Hrasno" Higijenski proizvodi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1598,73
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 21.11.2017 3133,26 31.10.2017 3133,26 3133,26 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Izrada primarne atmosferske i fekalne kanalizacije S. Zajko i ul. Kurta Schorka '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 06.12.2017 434013,47
JU OŠ "Hrasno" Školske potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 6274,50 6274,50 Liber šped 4200322430004
JU OŠ "Hrasno" Školska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 6274,50
JU OŠ "Hrasno" SISTEMATSKI PREGLED SVIH ZAPOSLENIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 1470,00 1470,00 POLIKLINIKA MIMO MEDICAL 4200168840008
JU OŠ "Hrasno" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 1470,00
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 3 Plan nabavki 04.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 342,75 342,75 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 659.069,64 244.832,59 211.016,87