Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 057 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 13,57 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 055 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2017 220,00 t.r. Ara - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usisivača 054 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 129,02 Domod d.o.o. - 4201952400002
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 127,53 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor za ugradnju sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 3228,03 3228,03 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU OŠ “Druga osnovna škola” osiguranje 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2017 300,00 300,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD 4200247470003
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Nabavka školskog i medicinskog namještaja Plan nabavki 05.10.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 052 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2017 80,39 Hifa-petrol d.o.o. -4200999090005
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-16-16 - Usluga protuprovalnog praćenja i štićenja objekata Medicinskog fakilteta Plan nabavki 06.07.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka- vodoinstalacijski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2017 3116,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2017 89,30 Hifa-petrol d.o.o. -4200999090005
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-17-16 - Nabavka roba za potrebe naučno-istraživačkog projekta Plan nabavki 07.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Kečenje-bojenje prostorija Medicinskog fakulteta Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Sanacija plafona amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Servisiranje klima uređaja Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-19-16 - Štampanje fakultetskog udžbenika Plan nabavki 05.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-20-16 - Katering za potrebe organizacije treninga u okviru COST projekta Plan nabavki 07.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sredstva za održavanje kompresorske stanice: ulje za motore na prirodni gas 1040l, ručna pumpa za pretakanje 2 kom. mazalice za podmazivanje 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 06.10.2017 5993,44 16.10.2017 5993,44 '' Re- Al company '' d.o.o Sarajevo
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina klima uređaja Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina stolova i stolica Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-22-16 - Drenaža amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 21.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Zamjena dotrajalih dijelova centralnog grijanja Plan nabavki 05.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge osiguranja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2017 5628,62 25.04.2017 5628,62 Bosna-sunce osiguranje dd
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2017 KŠC - Osnovna škola Plan nabavki 31.12.2016
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Plan javnih nabavki za 2017. ASU Plan nabavki 14.02.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Proizvodi za unutrašnje opremanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 592,19
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Održavanje lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 758,16
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge popravki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 1117,35
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Štampanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1696,50
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge štampanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1170,00
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 1954,22 25.05.2017 1954,23 FIXIT d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Avio karte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 15921,20
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Aparati za domaćinstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 677,94
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Sistem nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 421,20 18.04.2017 4212,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2017 1433,25
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Usluge osiguranja učenika za školsku 2017/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 2245,00 2245,00 Sarajevo -Osiguranje D.D.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinško oglašavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017 7020,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka đačkih užina za prvo polugodište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1616,95 1616,95 MBA Centar d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Oprema za realizaciju terenske nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2016 15722,75 17.03.2017 15722,75 Fire Trade d.o.o. Srebrenik
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Nabavka opreme za skijanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2016 9296,29 27.02.2017 9296,29 BRACOM d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO nabavka laminata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 1267,99
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Prva izmjena plana JN Plan nabavki 16.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Odluka o izmjeni 23.12.2016 Plan nabavki 23.12.2016
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke Laboratorijski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokusaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 3151,98 3151,98 ERMEX d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017 3151,98
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osvježavajuci napici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 3972,74
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje instal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017 6774,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Nabavka kancelarijskog mat. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2017 32846,89 R&S d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 87.686,12 86.196,18 11.201,77