Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 31746
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kesa za anus preter sa podlogom 19-64mm, 62446, Kesa za anus preter bez podloge 45mm, 402517, Podloga za kesu za anus preter 45mm, 125139, Kesa za anus preter bez podloge 57mm, 402518, Podloga za kesu za anus preter 57mm, 1254 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 3950,51 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Neutralna elektroda za OPES Cutor, AR-9610SGP, Ablator za OPES Cutor, AR-9803-30, ACL Tight Rope, AR-1588RT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 1106,82 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore, pneumatskr alate i plinske agregate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 3643,15 3313,44 VALVOSON d.o.o. Busovača, 4236138320004
KJKP Gras d.o.o. Lot 1508 Dijelovi za električnu tramvajsku skretnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2016 15.08.2017 5824,26 23.10.2017 5824,26 5824,26 KONVAR d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Tetavaksal-T inj., 10x0,5ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 579,15 Pharma Maac d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Resorptivni šaraf 7,0x25mm, 237025M Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 549,90 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka - Klema za pupak, 111/0111 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 828,82 ENA D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Crijevo za artroskopsku pumpu, AR-6415 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 702,00 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog materijalaNastavak za mikropipetu 100-1000µl, 9501, Nastavak za mikropipetu 20-300µl, 9620, Nastavak za mikropipetu 0,1-10µl, 9710 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 2995,20 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Virolex inj. 250mg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 187,64 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Sealing cap. 0,7mm, 00131 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 63,65 Olympus d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Antitjelo diluent REAL 120ml, K800621-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 984,39 Evropalijek Pharma d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309D Dijelovi za regeneraciju dvocilindričnog kompresora JIKOV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2016 18.09.2017 6973,00 19.10.2017 6973,00 6973,00 KASUMEX d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Servator H otopina 1000ml (Prezervaciona otopina) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 4805,40 Evropalijek Pharma d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kardioplegijska retrogradna kanila 15Fr, 94885, Kardioplegijska kanila 11Fr, 20009 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 2574,00 Tuzla- Farm d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Suxamethonij inj. 100mg/2ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1491,22 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila za traheostomu CH 5, bez cuff-a, 100/506/050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1020,24 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Crijevo za artroskopsku pumpu, AR-6415 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 5850,00 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Nož sa shaver nazubljeni, AR-8400DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 4387,50 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Virolex inj. 250mg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 375,29 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala SynchroMed Reffill Kit, 8551 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 234,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Total PSA II Gen Reagent 100 t., 6842844 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 2426,58 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog materijala Epruveta polistiren 12x86mm/5ml, 21153 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 42,12 Semikem d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Držač trahealne kanile - S, 321-01 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 1895,40 Medicom d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila I.V. Surflo 14G, SROX1464CF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kasete za phakoemulsifikaciju OPO70 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 1642,68 Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Prekrivka PVC sterilna za RTG cijev 150x75, 16130533 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 180,18 Adrialine d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Baclofen inj. 2mg/ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 Farmis d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kompresa Vliwasoft, 12099 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 119,34 Globex d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Čarape za profilaksu tromboze, 26 946, Čarape za profilaksu tromboze, 26 949 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 1263,60 Globex d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolova i stolica - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2017 13999,05 13999,05 Vizija d.o.o. Visoko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dezinfekcionih sredstava - Sekusept aktiv a 1,5kg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 2757,69 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje osoba od nesretnog slučaja (osiguranje osoblja i djece) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 3705,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kotla na pelet u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 3380,00 3380,00 SENIGOR d.o.o., Sarajevo, 4200909100007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hem.sredstava, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2017 6868,43 6868,43 SQ d.o.o. Sarajevo, 4236375290004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kotla na pelet u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017 3380,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016V Poluproizvodi od čelika -vučeni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2016 15.08.2017 12906,86 12.10.2017 12906,86 12906,86 INTER COM d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 K Poluproizvodi od čelika -okrugle, kvadratne i pravougaone cijevi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2016 15.08.2017 11083,47 12.10.2017 11083,47 11083,47 INTER COM d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 F Poluproizvodi od čelika -L,U i ravni profil Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2016 15.08.2017 7362,03 12.10.2017 7362,03 7362,03 INTER COM d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci vakcine protiv bjesnila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 L Poluproizvodi od čelika -limovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2016 15.08.2017 26745,17 12.10.2017 26745,17 22859,12 INTER COM d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2017 Poluproizvodi od obojenih metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2016 15.08.2017 16240,02 11.10.2017 16240,02 16240,02 BRASTVO HOLDING d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Sistem za evidenciju izlaza i ulaza vozila u krug firme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 19.09.2017 3942,00 10.10.2017 3942,00 3942,00 UNILAB d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3055 Ispitivanje zaštite i opreme u EVP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2016 18.09.2017 5990,40 09.10.2017 5990,40 5990,40 TEHNOINSPEKT d.o.o
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge servisiranja transformatora za starter auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 460,00 460,00 OR ELEKTRO SERVIS MIRSO
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 500,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke obavezne opreme za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na elektronstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2017
Ukupno po stranici 104.652,21 168.431,16 121.202,08