Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Nabavka plina za plinske boce - Maj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 126,00 126,00 HIFA d.o.o.
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- KANTE PVC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 129,50 129,50 AMKO KOMERC ID broj: 4200203180008
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- KANTE PVC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta-30.03.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 4175,31 Penny plus d. o. o. Vogošća ID: 4200162210002
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2017 410,00 410,00 NEBO TOURS, SARAJEVO, ID BROJ: 4201330230002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal (zaštitne nesterilne rukavice) za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2017 181350,00 Mipex d.o.o.
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 372,00 372,00 NEBO TOURS, SARAJEVO, ID BROJ: 4201330230002
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 411,00 411,00 CROATIA AIRLINES, ZAGREB, HR24640993045
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Posluživanje toplih napitaka-Univerzitet u Sarajevu-21.03.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1417,50 1417,50 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA - USLUGA AVIO PREVOZA 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 368,00 368,00 AIR SERBIA, SARAJEVO, ID BROJ: 4200854010003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuter za 3 D modeliranje-lot 4. - 09.03.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 2736,63 2736,63 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O NABAVCI - USLUGA AVIO PREVOZA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za neuronavigaciju za aparat MIDAX REX za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCUS-a.“ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2017 1700874,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i dijagnostički potrošni materijal za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 1161632,74 Diamedic d.o.o. Semikem d.o.o. Biosistemi d.o.o. AB Medic d.o.o. Mikro+Polo d.o.o. Sedžan Ingenering d.o.o. Broma Bel d.o.o. Ena d.o.o. Biomedica d.o.o. Biognost d.o.o. Bosnamedic d.o.o. Unifarm d.o.o. Broma Bel d.o.o. Diamedic d.o.o. Ena d
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mašinskog profilisanog čeličnog profilisanog pocinčanog lima, kao i ostalih pratećih elemenata od lima za potrebe Preduzeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 6468,52 02.10.2017 6468,52 6468,52 "Alternativa" d.o.o. Sarajevo, ID:4200378810004
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA-ZASTAVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 80,00 80,00 PISMOLIK DOO SARAJEVO, ID BROJ: 4200726790004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipašin most -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2691,00 2691,00 HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O NABAVCI- ZASTAVA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 80,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za neurointerventne procedure za potrebe O.J. Klinika za radiologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2017 8574681,37 Minerva Medica d.o.o. Sarajevo Medi-Frey d.o.o. Sarajevo Medit d.o.o. Sarajevo Omnia medic d.o.o. Zenica Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal, instrumentarij i implantati II za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 939664,09 Medicallux d.o.o. Medi-Frey d.o.o. Osteo Med d.o.o. Derby Trade d.o.o.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sanacija fiskulturne sale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2016 46532,00 46245,00 NEGRO CROWE D.O.O. SARAJEVO
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2017 9360,00 9360,00 Merfi Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. IB: 4200967130005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal, instrumentarij i implantati I za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2017 1430337,16 Adrialine d.o.o. Sarajevo-Farm d.o.o. Osteo-Med d.o.o. Hercegovinalijek d.o.o. Globex d.o.o. Medi-Frey d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe_sistem za montažu i postprodukciju Lot 3. 08. 03. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2017 5021,64 08.03.2017 5021,64 5021,64
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka opreme za sistem tehničke zaštite '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 30.08.2017 7018,90 04.09.2017 7018,90 7011,57 Agencija za zaštitu ljudi i imovine '' Gama AA '' d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sanacija poda fiskulturne sale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2016 46532,07
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PRIRODNE NEGAZIRANE VODE 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
JU Gerontološki centar Ugovor o nabavci svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 90620,24 34922,35 "Vinojug" d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja i održavanja kopir aparata u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 231,66 231,66 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporzum '' Usluge tehničke podrške '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 31.07.2017 4791,15 11.09.2017 4791,15 '' Proevent '' d.o.o Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Dopune plana javnih nabavki JU OŠ "Srednje" Ilijaš Plan nabavki 03.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljnih pumpi i pumpnih filtera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2017 228103,20 04.06.2017 228103,20 228103,20 AB PETROL d.o.o. Kakanj
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabaka kancelarijskom materijala za potrebe JU OŠ "Srednje" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 1737,73 1737,37 "Đozo - Comerc" Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU Fakultet političkih nauka UNSA novine "DNEVNI AVAZ" 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 31,00 31,00 AVAZ ROTO PRESS DOO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika pogonskog rada krovnih kotlovnica i kotlovnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 1398,74 1398,74 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE "OSLOBOĐENJE" 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 30,00 30,00 IPRESS D.O.O.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge -odvoza smeća za potrebe kantonalnog suda u sarajevu Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 1420,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole-FUK sa registrom rizika i softverskim rješenjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2107 6903,00 6903,00 SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe-Kamera-LOT. 1.-09.03.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 4606,29 4606,29 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE"OSLOBOĐENJE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 31,00 31,00 IPRESS D.O.O.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017 godinu 0510 Plan nabavki 05.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kamera-LOT. 1. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE "DNEVNI AVAZ" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 26,50 31,00 AVAZ ROTO PRESS DOO
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2017 181240,48
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni postupak '' Filter dizne sa diblom '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 11.09.2017 6750,32 20.09.2017 6750,32 6749,73 '' Analitika '' d.o.o Sarajevo
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku posteljnog i ostalog sitnog inventara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 91511,55 5733,00 "Grafikon" d.o,o,
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog i ostalog sitnog inventara - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2017 91511,55
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku sitnog frizerskog inventara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 4942,43 0,00 "Inter-com" d.o.o. Zenica
JU Gerontološki centar Nabavka frizerskog sitnog inventara - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2017 4942,43
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku sitnog kuhinjskog inventara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 16862,63 984,30 "Grafikon" d.o,o,
Ukupno po stranici 583.880,26 14.534.527,47 374.433,67