Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 31644
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plastičnih buradi za vodu zapremine cca 210 litara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 1035,00 1035,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka putničkog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.09.2017 17907,00 04.10.2017 17907,00 17907,00 Porsche BH d.o.o.
JU Gimnazija Dobrinja čitulja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2017 267,01 14.10.2017 267,01 267,01 Oslobođenje servisi ID 4202263820009
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Šareni voz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2017 58433,31 07.09.2017 58433,31 58433,31 Sela d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku MOP-ova za čišćenje podnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 588,00 588,00 ROYAL LIFE-KRALJEVSKI ŽIVOT d.o.o. Široki Brijeg
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i kalibracije uređaja za mjerenje produkata sagorjevanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 5720,79 3090,21 CERIUM d.o.o. Zagreb
JU Djeca Sarajeva Radovi na rekonstrukciji vrtića Radost Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2017 38326,14 09.10.2017 38326,14 38326,14 Inggra d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 Plan nabavki 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku točkova za transportna kolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 151,21 151,21 GRADATIN d.o.o.Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja elektroinstalacije i opreme podstanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 702,00 702,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obilježavanja Dana Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 5996,00 5996,00 O.D. ORANGE DESIGN Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Dopuna Plana nabavki Plan nabavki 10.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 257,05 257,05 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2017 24991,20
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža polica za arhivu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 2030,00 2030,00 Samostala obrtnička stolarska radnja 4302054720000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku detektora novčanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 187,20 187,20 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža ormara za predškolce Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 1620,00 1620,00 Samostala obrtnička stolarska radnja 4302054720000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 2954,35 2954,35 Mak Invest d.o.o. Sarajevo 4200013990003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i kompletiranje sandučića za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 4632,32 4632,32 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga kalibracije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 819,00 819,00 A.D. ZA PROIZVODNJU I REMONT "ORAO"
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 6530,71 6530,71 E 3 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku industrijske soli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 4348,89 4348,89 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
Fond KS za izgradnju stanova Gume za automobile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 693,08 693,08 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
Fond KS za izgradnju stanova Gumeni podmetaèi za automobil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 97,79 97,79 Porsche BH d.o.o. Sarajevo, 4201887660018
Fond KS za izgradnju stanova Sanitarna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 296,75 296,75 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 268248,00 268248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27714,37 27714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Memory stick 32GB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 30,01 30,01 IMTEC d.o.o., Sarajevo Centar, 4200918780223
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za krečenje kancelarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 39,10 39,10 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za ventilaciju i klimatizaciju za potrebe Klinike za hematologiju objekat CMB, lamela C, etaža 13 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2017 687136,27
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal koji se nabavlja putem blagajne - zemlja za cvijeće i dihtunzi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 18,05 18,05 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja - sanacija objekta tvrđave u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2017 105183,00 07.11.2017 105183,00 105042,56 SELA DOO SARAJEVO ul. Rajlovačka cesta 31. ID br. 4200502250004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku ljepenke za sanaciju krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 4268,63 4268,63 Interkamp doo Hasana Merđanovića 44 Sarajevo ID br.4200553240003
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala i opreme za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 4500,00 4500,00 SEOS DOO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za održavanje zgrade i dvorišta škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017 4500,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole Plan nabavki 05.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 685,01 685,01 Algoritam Stanek d.o.o. Mostar, ID 4227455900009
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 85 licenci za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 2507,13 2507,13 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - uramljivanje zahvalnice i izrada imena za vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 60,00 60,00 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka tri (3) klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 5799,99 5799,99 OD "CENTRAL PLIN"
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 48,00 48,00 Autopraonica OR NELA, Sarajevo Centar, 4302873550008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja elektro-instalacija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zamjena neonskih sijalica LED sijalicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 441,50 441,50 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 31.10.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za Osiguranje učenika od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 2310,00 2310,00 ASA OSIGURANJE Sarajevo
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika od nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017 2310,00
JU Gimnazija Obala II Izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 12.10.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Izrade plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 819,00 819,00 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke intervencijskih vatrogasnih uniformi i intervencijskih vatrogasnih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Ukupno po stranici 939.053,93 576.265,39 573.494,37