Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30847
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSKECIJE I DERATIZACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 865,80 SANITACIJA DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200256030008
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017 865,80
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA I ODRŽAVANJE ISTOG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6000,00 HADEM, SARAJEVO, ID BROJ:
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA I USLUGA ODRŽAVANJA ISTOG Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- KOKTEL 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 1640,00 1640,00 JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO, ID BROJ: 4200458760008
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- UGOSTITELJSKE USLUGE- KOKTELI FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- MALA UREDSKA OPREMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6000,00 SVJETLOSTKOMERC D.D., SARAJEVO, ID BROJ: 4200177160001
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- MALA UREDSKA OPREMA FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka linoleuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 117,00 117,00 elpi comerc d.o.o. 4200261890007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka pite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 88,00 88,00 U.R.BUREGDŽINICA "AS" vl. Derviši Nedžat
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o izvođenju građevinskih radova-27. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 1460,00 1460,00 CUBE DESIGN d. o. o. Sarajevo ID: 4202010020006
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka manitla i HTZ opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 5,00 645,84 USLUŽNOST 4200043550008 SARAJEVO
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o obuci zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 215,28 215,28 Proving d.o.o., Sarajevo Novi Grad, ID broj 4200289800003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 100,00 100,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja u medicija - osmtrnice, oglasi i sl.za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - posljednji pozdrav majci uposlenice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 55,00 55,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Fakultet zdravstvenih studija Pružanje zdravstvenih usluga - obavljanje sanitarnog i sistematskog pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 3092,30
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci softvera-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 2460,52 2460,52 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017 1123,20
JU Fakultet zdravstvenih studija Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 1955,00
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.09.2017
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2017 11700,00 11700,00 Grant Thornton d.o.o. Banja Luka; ID broj: 4403514340007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3.-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 2214,77 ASA Osiguranje d. d. Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2214,77
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2017 11700,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 2542,54 SARAJEVO OSIGURANJE d. d. Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2542,54
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge prevoza uposlenika škole radi obilježavanja 5.oktobra Dana nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 600,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017 100,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 15011,52 VGT Osiguranje d. d. Visoko ID: 4218241600009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 15011,52
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2017 58492,75 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 58492,75
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2.-21. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 28080,00 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 28080,00
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o osiguranju djece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2665,00 2665,00 Sarajevo-osiguranja d.d.podružnica Sarajevo, 420032693001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 6375,33 6375,33 Termoline s.z.d., Sarajevo, 4301453050003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 6375,33
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci procesora za potrebe JU Pozorište mladih Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 936,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju aplikacijskih usluga (pressclipping)-Praćenje štampanih i elektronskih medija sa područja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske - 30.06.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2400,00 Media Monitoring, PressClipping Office Sarajevo Džemala Bijedića 94/V, Sarajevo ID: 4302316190007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 4700,00 4700,00 Drvodom d.o.o., Sarajevo, 4200701960002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 4700,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 1655,40 1655,40 Knjižara Svjetlost-San t.r., Sarajevo, 4302530270000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 1655,40
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC-26. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2017 13690,80 13690,80 Turnitin LLC, 2101 Webster Street, Suite 1800, Oakland, CA USA 94612 ID: 94-3392995
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2017 702,00 702,00 Konjictrans d.d., Konjic, 4227231890008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 702,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 13690,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 2000,00 2000,00 Sar o.d., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 2000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC-10. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2017 31962,00 31962,00 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
Ukupno po stranici 155.837,41 203.198,71 82.232,17