Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.09.2017 406,23 406,23 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Sistematski pregled radnika 2017 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 1544,00 1544,00 Poliklinika Sanasa Sarajevo 4200349800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Kisik i Regulator MS25 O2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 305,00 305,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Preseljenje lokala 128 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 49,26 49,26 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 2538,63 2538,63 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje molersko-farbarskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 7020,00 7020,00 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-septembar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1221,80 1221,80 TD Marketi dd, Sarajevo 42007111170557
JU Gerontološki centar Nabavka usluge štampanja "Faktura" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 93,60 93,60 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-april Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1264,50 1264,50 TD Marketi dd
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka držača kiveta za spektrofotometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1404,00 1404,00 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge objavljivanja sjećanja na Begović Nijaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2017 98,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade materijala za 28. naučno stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 5004,09 5004,09 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 521,73 521,73 Lagermax AED d.o.o Sarajevo 4200726950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila 1/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga zamjene sijalica na službenom vozilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 15,85 15,85 Šandor d.o.o 4200442920005
JU Gerontološki centar Nabavka profesionalne opreme za potrebe Službe ishrane u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 6844,50 6844,50 "Grafikon" d.o,o,
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Obavezni servis rovokopača CAT 2 kom i utovarivač CAT 1 kom '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 25.09.2018 5670,53 05.10.2017 5670,53 '' Teknox group BH '' Sarajevo
KJP ZOI 84 Oglašavanje na led ekranu za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 6931,08 6931,08 EDŽIX d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4202275670002
Kantonalni sud u Sarajevu nabavke usluge – izvođenje molerskih radova (prostorije sudske policije –ćelije za zadržavanje u Kantonalnom sudu u Sarajevu) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2017 1656,77
KJP ZOI 84 Izrada Elaborata sa mišljenjem o kvalitetu izvedenih radova i uzrocima ponovnog curenja oborinskih voda na stadionu za brzo klizanje na Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 5616,00 5616,00 Građevinski fakultet u Sarajevu; ID broj: 4200287770000
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: tri (3) televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 5387,01 5387,01 Allied VTM d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluge sušenja kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 2340,00 2340,00 "OČUZ" obrt, proizvodnja i promet suhomesnatih proizvoda
JU Gerontološki centar Nabavka usluge okoštavanja i sušenja kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 7020,00 6903,00 "OČUZ" obrt, proizvodnja i promet suhomesnatih proizvoda
JU Gerontološki centar nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika i imovine ustanove za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 5860,00 2870,00 "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka hitnih radova na dijelu odvodnih instalacija i dijelu potpornog zida u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 6845,80 6845,80 "VEDDI INSVEST" d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka i ugradnja rezervnog dijela za lift (dugme br. 3 u kabini lifta) u objektu KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 114,66 114,66 "Otis Liftovi" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka protuprovalne centrale sa dodatnom opremom za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2017 290,16 290,16 "Middle Point Electronics" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka brošura iz oblasti javnih nabavki za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 120,00 120,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka i zamjena sklopnika sa pomoćnim kontaktima na liftu KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 376,74 376,74 "Otis Liftovi" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar nabavka usluga redovnog održavanja informatičke opreme, uredskih i klima uređaja u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 7020,00 533,15 "FixIT" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka rashladne opreme za potrebe ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 990,00 990,00 "DOMOD" d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga sezonske zamjena guma na službenim vozilima KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 90,00 90,00 OBRTNIČKA RADNJA VULKANIZER I AUTOPRAONICA "GUMA" vl. Šurković Enver
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2017 17019,44 17019,44 Euroherc osiguranje dd Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2017 125088,21 125088,21 PUD Ado Trans d.o.o. Visoko ID 4218192980003
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 31.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku usluge- obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge-obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih kućica Ugovaranje i realizacija 6599,99 6599,99 "ALPROM" d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o inžinjersko-geološkom i geomehaničkom ispitivanju terena sa izradom elaborata na lokalitetu Srednjeg Ugovaranje i realizacija 2451,15 2451,15 "WINNER PROJECT" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever Ugovaranje i realizacija 1638,00 1638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka policijskih znački Ugovaranje i realizacija 1989,00 1989,00 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pečata Ugovaranje i realizacija 2515,50 2515,50 "DES" d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za projekat „Dječije nedjelje“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 573,30 573,30 573,30 Tugra d.o.o Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga ugradnje autoalarma u jedan službeni automobil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 411,00 411,00 411,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1401,98 13.09.2017 1401,98 1401,98 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Održavanje softvera. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 257,40 257,40 257,40 JAPET D.O.O. SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Pravne usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 4400,00 18.08.2017 4400,00 ADVOKAT GALIBA HRVAČIĆ-KARAČIĆ
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga servisiranja službenog automobila. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 661,32 661,32 661,32 AC QUATTRO DOO SARAJEVO
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga zdravstvenog sanitarnog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1092,00 07.06.2017 1092,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
Ukupno po stranici 16.222,30 249.023,46 228.267,08