Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32319
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za sistem radio veze (DRM sistem) za službena motorna vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 3322,80 3322,80 "TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 3322,80
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge hotelskog smjestaja za goste 57.MESa u Zenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 233,88 233,88 Dzananović Transport, Zenica, 4218669110006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara, sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 46796,49 46796,49 "DSC" d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID: 4200144230004
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka IT opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 2564,31 2564,31 R&S d.o.o. Sarajevo ID broj:420005629005
JU Srednja elektrotehnička škola Sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 1189,10 27.10.2017 1189,10 1189,10 NEOLIFE INTERNATIONAL D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka catridge HP za ploter Designjet 500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 547,56 547,56 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica "Zarazni materijal" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 913,77 913,77 Mirbergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka sa pumpama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 2492,10 2492,10 Derby Trade d.o.o. Brčko ID: 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka auto krpa i magičnih krpa prema potrebama Službe transporta KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 285,48 285,48 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 56801,75 56801,75 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, ALipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku implementacije geoinformacionog sistema upravljanja grobljima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 175498,83 175498,83 Angermeier d.o.o. Sarajevo, Muhameda ef. Pandže 4a, ID: 4200269100005
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK Plan nabavki 03.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor u uslugama uređenja izbjegličkog centra - košenje trave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1550,25 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2017 23277,15 23277,15 Konzorcij (Grupa ponuđača) Rebus d.o.o. Sarajevo i Orbicode d.o.o. Sarajevo ID broj 4202067210006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2017 23277,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova na više lokaliteta KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017 50000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka privremenih pacemakera za potrebe Klinike za kardiohirurgiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.11.2017 28957,50
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka đačkih užina za socijalno ugrožene učenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 2317,86 2317,86 Ecovision d.o.o. Sarajevo, 4201646030005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2017 15173,08 15173,08 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo, ID 4200999090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT 1 i LOT 16 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2017 57645,95 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017 15173,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017 57645,95
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i oisguranje Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 2175,03 2175,03 Avaz-roto press d.o.o. ID: 4200934630002, ul: Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1560,78 1560,78 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID: 4202263820009, Semizovac bb, 71320 Vogošća
JU Univerzitet u Sarajevu Gume za auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1892,36 1892,36 Porche BH d.o.o. ID: 4201887660018, ul: Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 sARAJEVO
Fond KS za izgradnju stanova Popravak i održavanje postrojenja Fond KS za izgradnju stanova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 1598,00 1598,00 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 21.11.2017 3510,00 3510,00 "TIM Know How" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2017 24309,68 "DIGITAL LINE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99403,20 99403,20 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17162,41 17162,41 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora revizija projekta objekta Grbavicka 62-68 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka licenciranog office softvera (29 trajnih licenci) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2017 10823,67 21.11.2017 10823,67 10823,67 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo
JU Peta gimnazija NASTAVNE POTREPŠTINE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 199,96 14.11.2017 199,60 199,60 SVJETLOST KOMERC DD, 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ležajeva za odsisni sistem - Centralne kuhinje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 677,90 677,90 FIBEX DOO - 4200014290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Poslovi isključenja transformatorskih stanica u vlasništvu KCUS-a od strane Elektrodistribucije radi planirane revizije i remonta trafostanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 629,69 629,69 JP ELEKTROPRIVREDA BiH- ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO - 4200225151117
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ručnih radio stanica Motorola DP3441eDMR (4 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 6243,12 6243,12 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka elektroinstalacija na vozilu Hyundai H1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 105,30 105,30 Autoelektrika Alagić Sarajevo - 4300010010002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2017 88292,20 88292,20 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2017 88292,20
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka higijenskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 489,40 489,40 Hoše komerc d.o.o. 4200442500197
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji SJJ-IST-TAS-IST-SJJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1790,00 1790,00 Relax Tours d.o.o Sarajevo 4200133460008
Ukupno po stranici 278.881,41 657.153,05 573.647,17