Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 46017
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Usluge servisiranja Kombinirke CAT 434 - 822/20 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2020 11547,90 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Usluge servisiranja Buldozera CAT D6N - 822/20 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2020 10904,40 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servisiranje sistema navodnjavanja i ugradnja rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 760,50 760,50 Eltel d.o.o Sarajevo 4202758470004
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga osiguranja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 5,00 09.09.2020 1180,00 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.Sarajevo IDB:4200213140080
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje redovni profesor i docent i obavještenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 381,72 381,72 Avaz-Roto Press d.o.o Sarajevo 42000934630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka toaletnog papira i sredstava za dezinfekciju 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 210,02 210,02 Defter Komerc d.o.o Sarajevo 44200535260005
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka termo noževa 09.2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.08.2020 2493,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci netipičnih materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020 130,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak-1 komad-3299/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 4533,91 4533,91 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiraciona pumpa visoki pritisak-1 komad-3299/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 4533,91
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020 100,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga prevoza scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2020 643,50
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci gotove obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2020 89,70
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za potrebe scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2020 85,50
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluge održavanje računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.08.2020 143,91
JU Srednja zubotehnička škola 09.2020. Kupovina materijala za održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 78,21
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.08.2020 852,93
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2020 279,81
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga oštrenja stolarskih mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2020 167,32
JU Srednja zubotehnička škola Kupovina kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2020 179,95
Ministarstvo saobraćaja Izrada investiciono-tehničke dokumentacije:u svrhu nastavka izgradnje dijela Južne longitudinale na potezu od P51-P61 (kružni tok na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zagrebačke ulice) uključujući i servisnu K-K saobraćajnicu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2020 25611,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m-klasa IIa-180 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 5353,45 5353,45
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antimikrobni sistem za disanje 2,4m-klasa IIa-180 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 5353,45
JU Srednja zubotehnička škola DOJAVA POŽARA SISTEM Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.09.2020 257,40
JU Srednja zubotehnička škola Septembar 2020Nabavka higijenskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 453,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC posuđe (zdjele, kašike, viljuške, tacne, noževi i boca PVC sa poklopcem 3lit)-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 3576,90 3576,90 Alper Group d.o.o. Sarajevo, ID 4201821130000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC posuđe (zdjele, kašike, viljuške, tacne, noževi i boca PVC sa poklopcem 3lit) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 3576,90
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - odvoz i ugradnja saobracajnog znaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 351,00 351,00 KJKP RAD DOO SARAJEVO, ID 4200316890001
Ministarstvo saobraćaja Revizije projekata saobraćajnica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.07.2019 107347,50
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - domena kcsr.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 279,40 279,40 LEFTOR DOO, Tuzla, ID 4209794530000
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole... Plan nabavki 17.06.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika u MP.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 3640,00 3640,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba: Infuzomat 300kom, Perfuzozi 1000kom, Transofix 1000kom, Filter 800 kom, Exadrop 100 kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 4174,65 4174,65 Medical Vision d.o.o. Tuzla, ID 4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba: Infuzomat 300kom, Perfuzozi 1000kom, Transofix 1000kom, Filter 800 kom, Exadrop 100 kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 4174,65
Ministarstvo saobraćaja Izrada glavnoj projekta novog mosta preko rijeke Stavnje u Ilijašu - Most Ljubnići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2020 10413,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 3640,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva 3194/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija 06.04.2020 6015,91 6015,91 Bosnalijek d.d. Sarajevo, ID 4200598340009
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluge osiguranja imovine i radnika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 5902,70 5902,70 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekciona sredstva-3194/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 6015,91
Ministarstvo saobraćaja Atestiranje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2020 631,80
Ministarstvo saobraćaja Održavanje liftova na pothodniku na Južnoj longitudinali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 6177,60
Ministarstvo saobraćaja Radovi na čišćenju pješačkih površina na pothodnicima na području općine Ilidža,i to: Pothodnik Stup x2, Pothodnik Blažuj 1 i Pothodnik Blažuj 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2020 6464,02
Ministarstvo saobraćaja Izrada projektne dokumentacije za rušenje-uklanjanje objekata na trasi Prve transverzale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2020 6998,94
Ministarstvo saobraćaja Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020 7020,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge za realizaciju projekta: "Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za vrste drveća: jela, Smrča, Bukva na području Kantona Sarajevo" - 2272/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kovačko - potkivački materijal - 2520/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 2341/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za august 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 3142,90 3142,90 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za august 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 2466,70 2466,70 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-15. 09. 2020. GODINE Plan nabavki 15.09.2020
Ukupno po stranici 203.918,21 64.422,06 40.789,76