Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34336
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Zvjezdani piranometar za mjerenje solarne i globalne radijacije i Senzor za vlažnost zraka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 6552,00 27.06.2019 6552,00 6552,00 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Mašinski fakultet UNSA General Tools EP8703 Multi Function humidity Meter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.07.2019 307,48 30.08.2019 307,48 307,48 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-Stručno-tehnički nadzor nad provođenjem adaptacije unutrašnjih prostorija zdravstvene ustanove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 4972,50 TRACEST d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga obilježavanja prostora KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 6000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena fasadne bravarije na južnoj fasadi istočne zgrade Mašinskog fakulteta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 23.05.2019 17798,80 01.07.2019 17798,80 17798,80 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-posredovanje u naplati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama LOT 2-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 7018,55 7018,55 BASE LINE d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije za potrebe laboratorije 05-10-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 102,96 102,96 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materija 05-11-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 2414,88 2414,88 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska sredstva za potrebe laboratorije 05-12-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 1194,10 1194,10 SANAM STYRKA D.O.O.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge notara - 2167/19 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 4,10 4,10 4,10 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge sudskog vještaka građevinske struke - 2264/19 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.09.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za statistiku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 18.06.2019 6082,83 22.05.2019 6082,83 6082,83 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine i lica-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 16,50 16,50 16,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Električni rešo sa dvije ringle - 2591/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 128,79 Promex d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Električni rešo sa dvije ringle - 2591/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2019 128,79
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a - 2019.god. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019 21999,50
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka uredskog telefona iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 78,00 78,00 78,00 PC PLUS D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Trakaste zavjese sl. služba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.07.2019 638,55 27.08.2019 638,55 638,55 MIKADO d.o.o. Sarajevo 4200062260002
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda iz blagajne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 54,00 54,00 54,00 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 17,55 17,55 17,55 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugl ventila-Poništeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 7020,00 NTSI Institut d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Siguran saobraćaj u zoni radova na cesti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 6961,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Sedmica mobilnosti Plan nabavki 04.09.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - saobraćajni znakovi Plan nabavki 23.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-cisterni za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radova na izgradnji spomen obilježja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge demontaže postojećih panela i montaža termo panela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 561,60
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge instaliranja software-a za evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 105,30
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavkaa advokatskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 2880,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge uveza Godišnjeg programa rada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 245,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave sjećanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 98,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Osiguranje učenika za školsku 2019/2020 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 3680,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 9,80 9,80 9,80 Apoteka Verdant d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tehničke i fizičke zaštite imovine i ljudi-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019 324520,56
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na poistojećim distributivnim mrežama LOT 3-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 2-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
JU Mašinski fakultet UNSA SSA disk za računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.07.2019 241,94 31.07.2019 241,94 241,94 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika sa opremom za sistem automatskog rada i uvezivanje kotlovnica u SCADA-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 14,50 14,50 14,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Itison st. služba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.06.2019 1145,00 10.07.2019 1145,00 1145,00 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
Ukupno po stranici 400.141,80 55.812,83 43.691,54