617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 228
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Realizacija tekućeg održavanja zgrade-zamjena vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 5173,82 5173,82 ELOX-BH D.O.O. HRASNICA-ILIDŽA ID 4201056660003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Tekuće održavanje zgrade-zamjena vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 5173,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kompjuterska oprema-k Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 2999,66 2999,66 "EUROCOMPANY" D.O.O Donja Dubica ID 4254064780006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sisitematskog pregleda radnika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka korištene komjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 2999,66
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluge reprezentacije I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 156,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2019 115,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prijevoza učenika i zaposl.škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS-EUROLINES" D.D. SARAJEVO ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja i servisiranja nadzornih sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1719,90 1719,90 " UNILAB" D.O.O SARAJEVO ID 4200054160007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sanacije krova na učeničkim radionicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2028,78 2078,78 " HAKE" D.O.O ILIJAŠ ID 4200834250008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019 Plan nabavki 03.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nab. edukativne CNC mašine- glodalice( ponovni postupak) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge putničke agencije za posjetu učenika Zagrebu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2000,00 2000,00 " GRANDTOURS" D.O.O. ZENICA
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih kjniga i obrazaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 839,48
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika na proljetni kros Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 220,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2019 518,31
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 175,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine-glodalice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2019 402,98
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika za praksu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 360,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka bezalkoholnih pića za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 140,05
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezentacije za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 711,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 1200,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezins. i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 421,20
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 3315,90 3315,90 TR " HAN " ILIJAŠ ID 4300088120009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2019 3315,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 1053,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja vatrog.aparata i hidranata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 585,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sanacije krova na učeničkim radionocama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 2028,78
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja nadzornih sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 1719,90
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanu Plana nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 3466,13 3466,13 "INTERCOMP" D.O.O VISOKO ID 4218100820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3466,13
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na izgr.prostorije u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 3198,94 3198,94 "ILMEX" ILIJAŠ ID 4302375590002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na izgradnji prostorije u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3198,94
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Knjige za biblioteku 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4999,30 4999,30 "BOOKS.BA" D.O.O.SARAJEVO ID 4201710060002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za bibilioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 4999,30
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prij.učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS EUROLINES" D.D.ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prijevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018 1200,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za zvuk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 5444,82 5444,82 " AMEDEX" D.O.O SARAJEVO ID 200439890006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za zvuk Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 5444,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 2080,00 2080,00 " SARAJEVO OSIGURANJE " D.D. ID 4200326930184
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2018 2080,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna pomagala za kozmetičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 1241,67 1241,67 " FRIZER LAND " D.O.O. VITEZ ID 4236061940004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala i potrepština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 1241,67
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Administratitni, ostali materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2087,63 2087,62 " R & S " D.O.O. SARAJEVO ID 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2018 2087,63
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki II Plan nabavki 26.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Mrežna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 3831,17 3831,17 Intercomp d.o.o. Visoko ID 4218170820002
Ukupno po stranici 45855,07 45987,72 46037,71