617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 55
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge štampanja pedagoške dokumentacije za školsku 2020/21. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 1469,61 1469,61 BLICDRUK DOO SARAJEVO 4200108780006
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Nabavka muzičkih instrumenata - dva klarineta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 5000,00 5000,00 PROMET TEHNO d.o.o. 4263234100004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka kancelarisjkog materijala 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 1672,00 1672,00 "Svjetlostkomerc" d.d. 4200177160001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" štimanje i serrvisiranje školskih klavira 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 4000,00 4000,00 U.D. "Pianino2" Zenica 4319006890009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" sistematski pregled radnika 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 1365,00 1365,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo 4200187710000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" izmjene Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 17.06.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka muzičkih instrumenata - harmonike i violončelo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2020 7247,80 Promet tehno
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija školskog objekta - usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 500,00 500,00 Deratizacija d.o.o. 4202634820007
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija školskih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2020 500,00
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2020. godina Plan javnih nabavki-PDF Plan nabavki 01.04.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2020. godina Plan nabavki Plan nabavki 01.04.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka usluga organiziranja proslave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 400,00 400,00 A.S.DŽ. d.o.o. 420040408000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka namještaja za kancelariju celarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 3199,25 3199,25 R&S D.O.O. 4200056290005
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka setova žica za klasičnu gitaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 199,16 199,16 Brothers export-import d.o.o Ljubuški 4272042280008
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka materijala za adaptaciju školskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 1994,48 1994,48 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Poslovni centar Velešići 4200162210029
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2019. godinu izmjne Plan nabavki 27.11.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" potrepštine za kancelariju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 2441,70 2441,70 "Svjetlostkomerc" d.d. 4200177160001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" sredstva za čišćenje nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 1484,44 1484,44 Nivex do.o. 420029620000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge štampanja pedagoške dokumentacije za školsku 2019/2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 1753,60 1753,60 BLICDRUK DOO SARAJEVO 4200108780006
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" radovi instaliranja opreme za zaštitu od požara- vatrodojava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 5662,80 5662,80 Proving inžinjering Sarajevo 4200290480004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" štimanje i servisiranje školskih klavira u 2019. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 4000,00 4000,00 U.D. "Pianino2" Zenica 4319006890009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije školskog objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 680,94 680,94
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge instaliranja kompjutera u učionicama za e-dnevnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1170,00 1170,00 Ekskluziv evita Sarajevo 4200339750002
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" OMS MP Plan javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 07.02.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Nabavka laptopa sa OS licencirani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 5000,00 5000,00 EKSKLUZIV DOO 4200339750002
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka stalaka za note Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 1023,95 1023,95 BROTHERS DOO 4272042280008
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Izrada i postavljanje bine sa zavjesom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 4000,00 4000,00 Sar-light d.o.o. Tuzla 4209043640004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka sredstava za održavanje higjene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 1437,40 1437,40 Nivex d.o.o. 4200298620000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 1906,11 1906,11 "Svjetlostkomerc" d.d. 4200177160001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge ugradnje telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2018 2413,84 2413,84 Sertić d.o.o. 4200094970001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge štampe pedagoške dokumentacije i evidencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2018 2213,87 2213,87
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge sitematskog pregleda radnika za školsku 2017/2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 1645,00 1645,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju 4200187710000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" štimanje i servisiranje školskih klavira u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 4000,00 4000,00 U.D. "Pianino2" Zenica 4319006890009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2018. Plan javnih nabavki Plan nabavki 12.01.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge ceteringa povodom Dana škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 600,00 600,00 A.S.DŽ. aščinica 4200404080001
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge reparacije školskog klavira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 3000,00 3000,00 U.D. "Pianino2" Zenica 4319006890009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka konferencijskih stolica za koncertnu salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 2079,50 2079,50 Velmit Mobili d.o.o. 4200465970000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka podnih obloga laminata za adaptaciju učionica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 562,60 562,60 Laser d.o.o. Šići 205 Tuzla PJ 2 Sarajevo 4209278520049
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka sredstava za adaptaciju školskih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1324,61 1324,61 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210029
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka putla za portirnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 197,28 197,28 CONTY plus d.o.o. 4201712270004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka lož ulja za školsku kotlovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2190,00 2190,00 HIFA d.o.o. Tešanj 4210015000007
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka i ugradnja veriklanih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2017 875,00 875,00 EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o. 4200536070030
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka školskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2748,01 2748,01 "FIS" d.o.o. 4236020240138
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka kancelariske opreme i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 872,59 872,59 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka mrežnih rutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 957,00 957,00 SERTIĆ d.o.o.
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" umrrežavanje za WiFi i ptt mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 1200,00 1200,00 SERTIĆ d.o.o.
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" sredstva za čišćrnje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 1361,00 1361,00 "NIvex d.o.o. ID 4200298620000
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Uslug ljekarskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 1363,00 1363,00 Poliklinika Melius Sarajevo
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge štampanja pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2214,00 "Blicdruk" d.o.o.
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge dizajna web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 1041,00 1041,00 OD "SCODES" Sarajevo
Ukupno po stranici 7747,80 81004,74 83218,74