617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 485
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 2 - svježe voće i povrće 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2021 22963,00 Vinojug d.o.o.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 2 - svježe voće i povrće 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020 19626,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 - drugi prehrambeni artikli i napici - poništen postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 6852,69 ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o., Sarajevo, 4200442090002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020 6852,69
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 3 - mlijeko i mliječni proizvodi 2021. - poništen postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2021 45240,98 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020 45240,98
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 1986,40 Adriatic osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, Sarajevo, 4200213140004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 1986,40
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2020 30.11.2020 2900,00 Adriatic osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, Sarajevo, 4200213140004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 2900,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 1725,07 Wiener osiguranje Vienna insurance group a.d., Banja Luka, 4400590750002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 1725,07
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2020 30.11.2020 9652,50 JU APOTEKE SARAJEVO, Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 9652,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2020 30.11.2020 3872,70 ZU CRVENA APOTEKA, Mrkonjić Grad, 4401190940003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 3872,70
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 8997,30 ZU CRVENA APOTEKA, Mrkonjić Grad, 4401190940003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 8997,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2020 21387,48 Inter-com d.o.o. Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 21387,48
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 9748,67 Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020 9748,67
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Telekominikacijske usluge za 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 7020,00 5980,02 BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo, 200211100005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Telekominikacijske usluge za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2020 7020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krovni prozori 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 3660,00 3660,00 O.D. RESIĆ, Sarajevo, 4302960280009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krovni prozori 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 3600,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugostiteljske usluge - usluge smještaja za potrebe ljetovanja djece 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.07.2020 9000,00 9000,00 Eko selo Boračko jezero d.o.o., Konjic, 4227589930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugostiteljske usluge - usluge smještaja za potrebe ljetovanja djece 2020. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 04.01.2021 9000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugostiteljske usluge - usluge smještaja za potrebe zimovanja djece 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.01.2020 24896,43 24896,43 S.R.C.A. d.o.o., Olovo, 4201623500004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugostiteljske usluge - usluge smještaja za potrebe zimovanja djece 2020. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 04.01.2021 24896,43
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Popravka i održavanje zgrade 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 2340,00 2340,00 VOG KERAMIK d.o.o., Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Popravka i održavanje zgrade 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2020 2340,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 7020,00 7020,00 O.R. AVDIĆ, Sarajevo, 4303108960008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2020 7020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Keramički radovi 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 7002,45 7002,45 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Keramički radovi 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 7002,45
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija kupatila 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 7020,00 7020,00 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija kupatila 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 7020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bijela tehnika 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 7014,15 7014,15 VIDRA COMMERCE d.o.o., Sarajevo, 4200322860009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bijela tehnika 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 7014,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuteri, kompjuterska i elektronska oprema 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 7016,49 7016,49 OFFICE SUPPORT d.o.o., Sarajevo, 4202614040005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuteri, kompjuterska i elektronska oprema 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2020 7016,49
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 7 - alat za tekuće održavanje 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2020 351,00 351,00 Cospex d.o.o., Zenica, 4218991860002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 7 - alat za tekuće održavanje 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2020 351,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 6 - aparati za domaćinstvo 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2020 1111,50 1111,50 Inter-com d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 6 - aparati za domaćinstvo 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2020 1111,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 5 - kuhinjska oprema i posuđe 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2020 375,10 375,10 Cospex d.o.o., Zenica, 4218991860002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 5 - kuhinjska oprema i posuđe 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2020 375,10
Ukupno po stranici 215757,41 219153,91 82787,14