Pretraga

Ukupno 294
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 1663,04 1663,04 SAR O.D., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019 1663,04
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 2638,00 2638,00 Hare d.o.o., Sarajevo, 4201187330009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 2638,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 3580,20 3580,20 Gama AA, Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 3580,20
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Posteljine i madraci za dječije krevete - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 5020,00 5020,00 Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Posteljine i madraci za dječije krevete Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2019 5020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dječiji kreveti - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 4975,00 4975,00 Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dječiji kreveti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2019 4975,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Stručno usavršavanje radnika - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 1050,00 1050,00 Kventum d.o.o., Sarajevo, 4202331250003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Stručno usavršavanje radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.06.2019 1050,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2019 1220,00 1220,00 Penny Plus d.o.o., Sarajevo, 4200162210002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2019 1220,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor i kancelarijski materijal - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2019 5002,87 DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor i kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2019 5002,87
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja protupožarnih vrata - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.05.2019 23602,17 23602,17 Prodoor d.o.o. Sarajevo, 4201995630001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja protupožarnih vrata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2019 23602,17
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 29.04.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuterska oprema 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 1185,10 1185,10 Ekupi d.o.o., Vitez, 236534770004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuterska oprema 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 1185,10
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 3 - proizvodi za čišćenje - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 8102,72 DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 3 - proizvodi za čišćenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 8102,72
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 2 - pelene za djecu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.03.2019 10231,14 R&S d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 4200056290005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 2 - pelene za djecu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 10231,14
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 4474,08 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 4474,08
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 3 – hrana za bebe - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 10804,50 PZU Apoteka „AL HANA“, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 3 – hrana za bebe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 10804,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 2 – medicinski materijal - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 6545,72 PZU Apoteka „AL HANA“, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 2 – medicinski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 6545,72
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 1 – lijekovi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 6159,33 PZU Apoteka „AL HANA“, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 1 – lijekovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 6159,33
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 4 - usluge osiguranja službenih vozila - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 3528,00 Euroherc osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, 4227015330421
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 4 - usluge osiguranja službenih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 3528,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 3 - usluge putnog zdravstvenog osiguranja - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 297,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 3 - usluge putnog zdravstvenog osiguranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 297,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 2 - usluge osiguranja osoblja i djece - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 3528,00 3234,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 2 - usluge osiguranja osoblja i djece Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 3528,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 1 - usluge osiguranja imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 1775,00 1775,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 1 - usluge osiguranja imovine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 1775,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2019. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2019 10996,64 Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 10996,64
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 10 - drugi prehrambeni artikli i napici - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 25758,48 Vinojug d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 10 - drugi prehrambeni artikli i napici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 25758,48
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 9 - šećer i srodni proizvodi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 18325,77 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 9 - šećer i srodni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 18325,77
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.02.2019 6195,15 MBA Centar d.o.o., Sarajevo, 4200644390008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 6195,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 7 - mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 3106,17 Vinojug d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
Ukupno po stranici 166657,91 169764,08 49942,51