617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 485
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izrada suvenira - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 4343,04 4343,04 Alibeg d.o.o., Sarajevo, 4201866310009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izrada suvenira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 4343,04
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Iznajmljivanje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 2340,00 2340,00 JP "Sarajevo" d.o.o., 4202276050008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Iznajmljivanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2019 2340,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7010,34 7010,34 “ALPER GROUP” d.o.o., Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 7010,34
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6500,01 6500,01 “KAMER COMMERCE” d.o.o., Sarajevo, 4200086440001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6500,01
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6997,84 6997,84 “ALPEKS SARAJEVO” d.o.o., Sarajevo, 4200412340004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6997,84
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6915,45 6915,45 KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, 4200258320003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6915,45
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1381,57 1381,57 “Kid Zone” d.o.o., Sarajevo, 4202313270005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 1381,57
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 – toneri za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 1243,38 890,14 Defter d.o.o. Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 – toneri za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 1243,38
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 – kancelarijski materijal za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 3676,70 2489,34 Defter d.o.o. Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 – kancelarijski materijal za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 3676,70
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 – školski pribor za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 2357,84 2357,84 Defter d.o.o. Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 – školski pribor za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 2357,84
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 – osiguranje službenih vozila za 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 2617,80 2559,80 SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 – osiguranje službenih vozila za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 2617,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 – osiguranje osoblja i djece 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 2999,66 2999,66 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. podružnica Sarajevo, 4200213140004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 – osiguranje osoblja i djece 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 2999,66
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 – osiguranje imovine za 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 1770,00 1770,00 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4201261240009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 – osiguranje imovine za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 1770,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 3 – proizvodi za čišćenje za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 8557,91 8495,64 Defter” d.o.o. Sarajevo, 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 3 – proizvodi za čišćenje za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 8557,91
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 2 – pelene za djecu za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 6201,00 6197,17 Grafikon” d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 2 – pelene za djecu za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 6201,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 7636,60 4382,82 Inter-com d.o.o. Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 7636,59
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 11419,20 2947,31 Privatna zdravstvena ustanova Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2019 11419,20
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 3598,92 721,45 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka, 4403661990009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 3598,92
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 8303,49 3453,40 Privatna zdravstvena ustanova Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019 8303,49
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 10764,70 4707,96 PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200505350000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2019 10764,70
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Četvrte izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.12.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 26.12.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 24.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - namještaj po mjeri - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2019 27027,00 27027,00 PINUS-ENGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200626140002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - namještaj po mjeri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019 27027,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - namještaj - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2019 8180,64 8180,64 STEEL d.o.o. Zenica, 4218892290008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019 8180,64
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja stropova i postavljanje laminata - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2019 23107,50 23107,50 Galbols d.o.o. Sarajevo, 4200562660007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja stropova i postavljanje laminata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 23107,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Građevinski radovi na kupatilima - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2019 26238,40 26238,40 OR VOG KERAMIK Vogošća, 4303071270006
Ukupno po stranici 164950,58 191188,99 164014,32