Pretraga

Ukupno 413
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 1 – lijekovi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 6159,33 1718,16 PZU Apoteka „AL HANA“, Sarajevo, 4245052270003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - Lot 1 – lijekovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 6159,33
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 4 - usluge osiguranja službenih vozila - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 2184,38 2184,38 Euroherc osiguranje d.d. - podružnica Sarajevo, 4227015330421
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 4 - usluge osiguranja službenih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 2184,38
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 3 - usluge putnog zdravstvenog osiguranja - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 297,00 297,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 3 - usluge putnog zdravstvenog osiguranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 297,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 2 - usluge osiguranja osoblja i djece - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 3528,00 3234,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 2 - usluge osiguranja osoblja i djece Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 3528,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 1 - usluge osiguranja imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 1775,00 1775,00 Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo, 4200326930001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - Lot 1 - usluge osiguranja imovine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 1775,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2019. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2019 10996,64 7091,80 Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 10996,64
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 10 - drugi prehrambeni artikli i napici - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 25758,48 13535,16 Vinojug d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 10 - drugi prehrambeni artikli i napici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 25758,48
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 9 - šećer i srodni proizvodi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 18325,77 12509,11 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 9 - šećer i srodni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 18325,77
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.02.2019 6195,15 4168,59 MBA Centar d.o.o., Sarajevo, 4200644390008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 6195,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 7 - mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 3106,17 3068,37 Vinojug d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 7 - mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 3106,17
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 6 - mliječni proizvodi - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 10847,36 9782,81 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 6 - mliječni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 10847,36
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 5 - mlijeko - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 11115,00 10127,32 Vinojug d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 5 - mlijeko Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 11115,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 4 - životinjska i biljna ulja i masti - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 6661,98 5000,93 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 4 - životinjska i biljna ulja i masti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 6661,98
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 3 - voće i povrće - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 24437,21 15549,59 Bios p.o., Visoko, 4218401220003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 3 - voće i povrće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 24437,21
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 2 - riblje prerađevine i konzerve - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 8961,62 7450,21 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 2 - riblje prerađevine i konzerve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 8961,62
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 37708,69 36891,35 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 37708,69
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dezinfekcija i dezinsekcija 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 3744,00 1300,00 KJP Veretinarska stanica d.o.o., Sarajevo, 4200119470009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dezinfekcija i dezinsekcija 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3744,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje opreme 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2181,93 2181,93 M Consulting & Engineering d.o.o., Sarajevo, 4201658710001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje opreme 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 2181,93
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 744,82 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 744,82
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 3000,00 3000,00 O.R. Smajić S., Sarajevo, 4303150570007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija i investiciono održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.01.2019 3000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protupožarno obezbjeđenje objekta 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2019 1755,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protupožarno obezbjeđenje objekta 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2019 1755,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Postavljanje garažnih vrata , ograde i stakala u Domu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5300,00 5300,00 Sarix d.o.o., Sarajevo, 4200401140003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Postavljanje garažnih vrata , ograde i stakala u Domu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 5300,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za dekoraciju službenih prostorija - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5440,00 5440,00 O.D. CRAZY MEDIA, Sarajevo, 4302666170009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za dekoraciju službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 5440,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Zamjena pločica u centralnoj i mliječnoj kuhinji Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 6999,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Zamjena pločica u centralnoj i mliječnoj kuhinji Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 6999,00 24.12.2018 6999,00 6999,00 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija podnih površina u centralnoj i mliječnoj kuhinji - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 7000,00 7000,00 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija podnih površina u centralnoj i mliječnoj kuhinji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 7000,00
Ukupno po stranici 221221,53 214222,53 165604,71