617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 485
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Građevinski radovi na kupatilima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 26238,40
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Unutrašnja stolarija 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.12.2019 12390,30 12390,30 PROGRAD HOLZ d.o.o. Žepče, 4218876840006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Unutrašnja stolarija 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 12390,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Agregat - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2019 24102,00 24102,00 ALBAT d.o.o. Sarajevo, 4201041550007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Agregat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 24102,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparati za domaćinstvo - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2019 12109,50 12109,50 Alper Group d.o.o. Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparati za domaćinstvo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 12109,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Računari i računarska oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2019 11466,00 11466,00 Printex d.o.o. Sarajevo, 4200597450005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Računari i računarska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2019 11466,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 5 - kuhinjska oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2019 2067,86 2067,86 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 5 - kuhinjska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 2067,86
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 4 - tepisi i tepisoni - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 18.11.2019 2331,99 2331,99 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 4 - tepisi i tepisoni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 2331,99
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 3 - vreće za spavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2019 196,56 196,56 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 3 - vreće za spavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 196,56
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 2 - aluminijske roletne i komarnici - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2019 6859,71 6859,71 MEGA-ROL d.o.o. Gračanica, 4210274640005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 2 - aluminijske roletne i komarnici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 6859,71
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 1 - posteljna oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2019 2808,00 2808,00 Inter-com d.o.o. Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sitni inventar - lot 1 - posteljna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 2808,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Treće izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 19.11.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 17.09.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Keramičarski radovi - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.10.2019 36694,71 36694,71 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Keramičarski radovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2019 36694,71
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1333,80 1333,80 Gama AA d.o.o., 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019 1333,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - septembar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 2106,00 2106,00 Gama AA, Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - septembar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2019 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 5 - obuća - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.09.2019 4911,95 4911,95 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 5 - obuća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 4911,95
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 4 - čarape - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2019 789,15 789,15 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 4 - čarape Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 789,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 3 - veš i pidžame - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.09.2019 2151,18 2151,18 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 3 - veš i pidžame Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 2151,18
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 2 - radne uniforme - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.09.2019 1227,90 1227,90 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 2 - radne uniforme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 1227,90
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 1 – odjeća - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2019 12509,15 12509,15 Grafikon d.o.o., Sarajevo, 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 1 - odjeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 12509,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2019 3160,50 3160,50 T.R. Knjižara Svjetlost San, Sarajevo, 4302530270000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.08.2019 3160,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Unutrašnja stolarija - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 4925,70 4925,70 Dom-a d.o.o., Sarajevo, 4201248060000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Unutrašnja stolarija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 4925,70
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 1663,04 1663,04 SAR O.D., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019 1663,04
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 2638,00 2638,00 Hare d.o.o., Sarajevo, 4201187330009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 2638,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 3580,20 3580,20 Gama AA, Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 3580,20
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Posteljine i madraci za dječije krevete - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 5020,00 5020,00 Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Posteljine i madraci za dječije krevete Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2019 5020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dječiji kreveti - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 4975,00 4975,00 Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004
Ukupno po stranici 183281,60 162018,20 162018,20