617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 485
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 2 - riblje prerađevine i konzerve - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 8961,62 7450,21 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 2 - riblje prerađevine i konzerve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 8961,62
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 37708,69 36891,35 Redex d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - Lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 37708,69
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dezinfekcija i dezinsekcija 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 3744,00 1300,00 KJP Veretinarska stanica d.o.o., Sarajevo, 4200119470009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dezinfekcija i dezinsekcija 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3744,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje opreme 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2181,93 2181,93 M Consulting & Engineering d.o.o., Sarajevo, 4201658710001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje opreme 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 2181,93
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 744,82 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 744,82
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 3000,00 3000,00 O.R. Smajić S., Sarajevo, 4303150570007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Rekonstrukcija i investiciono održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.01.2019 3000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protupožarno obezbjeđenje objekta 2019. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2019 1755,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protupožarno obezbjeđenje objekta 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2019 1755,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Postavljanje garažnih vrata , ograde i stakala u Domu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5300,00 5300,00 Sarix d.o.o., Sarajevo, 4200401140003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Postavljanje garažnih vrata , ograde i stakala u Domu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 5300,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za dekoraciju službenih prostorija - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5440,00 5440,00 O.D. CRAZY MEDIA, Sarajevo, 4302666170009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za dekoraciju službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 5440,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Zamjena pločica u centralnoj i mliječnoj kuhinji Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 6999,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Zamjena pločica u centralnoj i mliječnoj kuhinji Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 6999,00 24.12.2018 6999,00 6999,00 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija podnih površina u centralnoj i mliječnoj kuhinji - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 7000,00 7000,00 O.R. VOG KERAMIK, Vogošća, 4303071270006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija podnih površina u centralnoj i mliječnoj kuhinji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 7000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluga opravki i održavanja zgrade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4649,40 4649,40 Greenfield d.o.o., Sarajevo, 4201068240000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluga opravki i održavanja zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 4649,40
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kućanski namještaj za odjeljenja Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4500,00 4500,00 Alpha d.o.o., Sarajevo, 4200061290005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kućanski namještaj za odjeljenja Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 4500,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Lift sa ugradnjom i demontaža postojećeg lifta - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2018 42456,96 KA BEST GROUP d.o.o., Sarajevo, 420202866002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Lift sa ugradnjom i demontaža postojećeg lifta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 42453,96
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - mali kućanski i elektronski aparati - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 1454,31 1454,31 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - mali kućanski i elektronski aparati Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 1454,31
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 - posuđe i potrebštine za rad kuhinje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 3367,26 3367,26 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 - posuđe i potrebštine za rad kuhinje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 3367,26
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - itisoni i ćilimi - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 16.11.2018 1173,61 1173,61 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - itisoni i ćilimi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 1173,61
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - aluminijske roletne - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 6552,00 6552,00 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - aluminijske roletne Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 6552,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 - posteljne oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 2918,45 2918,45 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 - posteljne oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 2918,45
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 924,30 924,30 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 924,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 683,98 683,98 „INTER-COM“ d.o.o.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 683,98
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 683,98 13.11.2018 2600,32 2600,32 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 2600,32
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 1053,00 1053,00 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 1053,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 4081,54 4081,54 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 4081,54
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća- ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 12581,82 12581,82 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 12581,82
Ukupno po stranici 179511,99 171832,01 122102,48