Pretraga

Ukupno 415
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Voće i povrće 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2018 19704,55 17788,10 "VINOJUG" d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Voće i povrće 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 19704,55
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 2 - kolači 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 4738,50 2188,77 "KLAS" d.d., Sarajevo, 4200495880005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 2 - kolači 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 4738,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 1 - hljeb 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 5648,17 4359,00 "Ecovision" d.o.o., Sarajevo, 4201646030005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 1 - hljeb 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 5648,17
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 708,32 708,32 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018 708,32
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 4024,80 4024,80 Ciklon d.o.o., Sarajevo, 4200490490004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 4024,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – gotova pita 2018.- ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 7020,00 2440,46 U.R. Sadiković, Sarajevo, 4302216990006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – gotova pita 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 7020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki u KJU Domu za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu Plan nabavki 30.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.05.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge obezbjeđenja objekta (protivpožarno obezbjeđenje) - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 2106,00 2106,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge obezbjeđenja objekta (protivpožarno obezbjeđenje) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – ugaone garniture - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 3085,94 3085,94 Ezam d.o.o., Sarajevo 4200453530004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – ugaone garniture Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2017 3085,94
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1655,57 1655,57 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, 4200137020002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017 1655,57
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 7 – rekreacioni materijal za potrebe ljetovanja - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 776,76 776,76 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 6 – alat za tehničko održavanje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1140,00 1140,00 CREDIBIL d.o.o., Sarajevo, 4200451080001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 5 – mali kućanski i elektronski aparati - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1394,47 1394,47 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 4 – posuđe i potrebštine za rad kuhinje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3259,63 3259,63 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 3 – itisoni i ćilimi - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3995,55 3995,55 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 2 – zavjese i ostali dekorativni materijal - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3510,00 3510,00 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 1 – posteljna oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 2889,90 2889,90 Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 7 – rekreacioni materijal za potrebe ljetovanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 776,76
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 6 – alat za tehničko održavanje objekta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1140,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 5 – mali kućanski i elektronski aparati Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1394,47
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 4 – posuđe i potrebštine za rad kuhinje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 3259,63
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 3 – itisoni i ćilimi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 3995,55
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 2 – zavjese i ostali dekorativni materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 3510,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - sitni inventar za opremanje Doma - LOT 1 - posteljna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 2889,90
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 7 – uniforme za djecu i osoblje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 416,52 416,52 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 6 – svečana maturalna odjeća - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1099,80 1099,80 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 5 – čarape - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 932,49 934,49 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 4 – veš dječije pidžame i vreće za spavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 2941,15 2941,15 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 3 – odjevni predmeti za sport i rekreaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1157,13 1157,13 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 2 – obuća - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 4966,65 4966,65 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 1 – odjeća - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 9365,85 9365,85 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 7 – uniforme za djecu i osoblje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 416,52
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 6 – svečana maturalna odjeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1099,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 5 – čarape Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 932,49
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 4 – veš dječije pidžame i vreće za spavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 2941,15
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 3 – odjevni predmeti za sport i rekreaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1157,13
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 2 – obuća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 4966,65
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 1 – odjeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 9365,85
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kućanskog namještaja za potrebe opremanja Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 3440,20 3440,20 DDomavija d.o.o., Sarajevo, 4200187470009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kućanskog namještaja za potrebe opremanja Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 3440,20
Ukupno po stranici 89977,95 89977,95 79645,06