617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 485
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje službenih automobila 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2018 2560,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje vatrodojavnog sistema 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 1146,60 1146,60 Middle point electorincs d.o.o., Sarajevo, 4200148570004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje vatrodojavnog sistema 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 1146,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - sistematski pregled radnika - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 6700,00 6700,00 J.U. “Dom zdravlja Kantona Sarajevo”, Sarajevo, 4200174570004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - sistematski pregled radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 6700,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - pravne usluge - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2018 6000,00 6000,00 Džema Hasanagić-Milaimi, Sarajevo, 4300083590007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - pravne usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 6000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 3881,60 3881,60 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 3881,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 13681,87 5358,92 J.U. "APOTEKE SARAJEVO" Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 13681,87
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - lijekovi, medicinski materijal - LOT 1 - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 17373,81 9778,24 J.U. "APOTEKE SARAJEVO" Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - lijekovi, medicinski materijal - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 17373,81
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - mlijeko i mliječni proizvodi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - prehrambeni artikli i napici - OS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 57129,81 47097,31 TPDC d.d., Sarajevo, 4200115050005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - prehrambeni artikli i napici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017 57129,81
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Meso i prerađevine od mesa 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2018 34849,90 32898,30 "REDEX" d.o.o., Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Meso i prerađevine od mesa 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 34849,90
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Pogonsko gorivo za službena vozila 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.02.2018 6832,80 6832,80 HIFA PETROL d.o.o., Sarajevo, 4200999090005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Pogonsko gorivo za službena vozila 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 6832,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Voće i povrće 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2018 19704,55 17788,10 "VINOJUG" d.o.o., Sarajevo, 4200368260006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Voće i povrće 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 19704,55
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 2 - kolači 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 4738,50 2188,77 "KLAS" d.d., Sarajevo, 4200495880005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 2 - kolači 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 4738,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 1 - hljeb 2018. - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 5648,17 4359,00 "Ecovision" d.o.o., Sarajevo, 4201646030005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 1 - hljeb 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017 5648,17
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 708,32 708,32 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018 708,32
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 4024,80 4024,80 Ciklon d.o.o., Sarajevo, 4200490490004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 4024,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – gotova pita 2018.- ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 7020,00 2440,46 U.R. Sadiković, Sarajevo, 4302216990006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – gotova pita 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 7020,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki u KJU Domu za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu Plan nabavki 30.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.05.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge obezbjeđenja objekta (protivpožarno obezbjeđenje) - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 2106,00 2106,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge obezbjeđenja objekta (protivpožarno obezbjeđenje) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – ugaone garniture - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 3085,94 3085,94 Ezam d.o.o., Sarajevo 4200453530004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – ugaone garniture Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2017 3085,94
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1655,57 1655,57 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, 4200137020002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017 1655,57
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 7 – rekreacioni materijal za potrebe ljetovanja - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 776,76 776,76 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 6 – alat za tehničko održavanje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1140,00 1140,00 CREDIBIL d.o.o., Sarajevo, 4200451080001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 5 – mali kućanski i elektronski aparati - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 1394,47 1394,47 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 4 – posuđe i potrebštine za rad kuhinje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3259,63 3259,63 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 3 – itisoni i ćilimi - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3995,55 3995,55 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 2 – zavjese i ostali dekorativni materijal - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 3510,00 3510,00 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 1 – posteljna oprema - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 2889,90 2889,90 Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 7 – rekreacioni materijal za potrebe ljetovanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 776,76
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 6 – alat za tehničko održavanje objekta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1140,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – sitni inventar za opremanje Doma – LOT 5 – mali kućanski i elektronski aparati Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017 1394,47
Ukupno po stranici 202159,47 213254,55 175017,04