617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 20
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan nabava 2021. godina KSC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2021
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan nabava KŠC Osnovna škola 2020 Plan nabavki 16.03.2020
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 44,55 44,55 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 83,16 83,16 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazaca i papira Osnovna škola KŠC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 08.07.2019 86,85 86,85 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava kompjuterskog materijala KŠC Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 499,32 499,32 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava sanitarnih knižica KŠC Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 99,90 99,90
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava školskog pribora i materijala KŠC - Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 1461,69 1461,69 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava školskog pribora KŠC - Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 99,63 99,63 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava računarske opreme KŠC -Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 7000,00 7000,00 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava materijala za čišćenje KŠC-Osnovna škola1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 402,80 402,80 FIS - Professional d.o.o.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava materijala za čišćenje KŠC-Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 403,23 403,23 FIS - Professional d.o.o.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabavka osnovnog sredstva - projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 800,00 800,00 Elur d.o.o. Kiseljak
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Tekuće održavanje zgrade - osnovna škola Ugovaranje i realizacija 05.07.2018 1474,20 1474,20 H.M.I. INŽENJERING
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2018 498,60 498,60 FIS - Professional d.o.o.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Ugovor o nabavi uredskog materijala KŠC - Osnovna škola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 4198,75 18.04.2018 4198,75 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2018 Plan nabavki 20.04.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2017 KŠC - Osnovna škola Plan nabavki 31.12.2016
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00