Pretraga

Ukupno 73
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet zdravstvenih studija Osiguranje uposlenika Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 4920,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo IDB:4200326930184
JU Fakultet zdravstvenih studija Sitni inventar-bojleri i baterije za sudoper Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 249,90 249,90 PENNY PLUS D.O.O., 71320 VOGOŠĆA, ID:4200162210002
JU Fakultet zdravstvenih studija Reprezentacija-dodjela novogodišnjih poklon vaučera uposlenicima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 1400,00 1400,00 MERCATOR BH D.O.O. BLAŽUJ BB, 71210 ILIDŽA, ID: 4200841110009
JU Fakultet zdravstvenih studija Sitni inventar - Nabavka električnih grijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 454,30 454,30 "ROBOT GENERAL TRADING CO" d.o.o. ID:4200442090002
JU Fakultet zdravstvenih studija Osiguranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja za akademsku 2019/2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 4750,00 4750,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo IDB:4200326930184
JU Fakultet zdravstvenih studija Unajmljivanje LCD video wall monitora 55" sa stalcima za potrebe Svečane promocije i dodjele diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 351,00 351,00 "PROEVENT" d.o.o. Sarajevo IDB:4200915330006
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka stolnog bar kod štampača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 608,40 608,40 INFO-KOD d.o.o. Nova Bila IDB: 4236107360008
JU Fakultet zdravstvenih studija Zdravstvene usluge (sistematski i sanitarni pregled) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 3731,13 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu ID: 4200098290005
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka analitičke vage za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 12846,60 12846,60 "ARK" d.o.o. Sarajevo ID: 4200492860003
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka laboratorijske opreme LOT 3: ISE ANALIZATOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.2020 5382,00 5382,00 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina JIB: 4400375860000
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka laboratorijske opreme LOT 2: UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 2328,30 2328,30 "EURO LAB" d.o.o. Bijeljina JIB: 4400375860000
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija LOT 1: LABORATORIJSKA CENTRIFUGA ZA HUMANE UZORKE (KRV/URIN) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.10.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu Plan nabavki 18.09.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Ostale usluge- prijevoz robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 600,00 600,00 AGS d.o.o. Sarajevo, ID:4200429580009
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge promocije i propagande Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2019 3300,00 3300,00 Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja "LITTERATUS", ID:4201737260003
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 980,00 980,00 HSC d.o.o. Sarajevo, ID:4200454930006
JU Fakultet zdravstvenih studija II Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu Plan nabavki 03.04.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. Plan nabavki 14.03.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu Plan nabavki 28.02.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme- LOT 8: Nabavka laboratorijske opreme - LABORATORIJSKI I BINOKULARNI MIKROSKOP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 15860,05 15860,05 "SEDŽAN INGENERING" d.o.o. Sarajevo, ID:200256540006
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme- LOT 7: Nabavka laboratorijske opreme - ISE analizator Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 6: Nabavka laboratorijske opreme - RUKA ZA VJEŽBANJE VENSKE APLIKACIJE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2019 10424,70 10424,70 "EMEDING" d.o.o. Sarajevo ID: 4200934120004
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 5: Nabavka laboratorijske opreme - PIPETOR AUTOMATSKI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.06.2019 486,00 468,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko ID: 4600044980004
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 4: nabavka laboratorijske opreme - SPEKTROFOTOMETAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 3: Nabavka laboratorijske opreme - CENTRIFUGA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 2: Nabavka medicinske opreme - SEGMENTALNI ANALIZATOR SASTAVA TJELESNE MASE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 1: Nabavka medicinske opreme - APARATI ZA FIZIKALNU TERAPIJU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2019 58860,00 68866,20 "ARK" d.o.o. Sarajevo ID: 4200492860003
JU Fakultet zdravstvenih studija Prva nadzorna provjera sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1601,82 "Bureau Veritas Croatia" d.o.o. ID: 82798532151
JU Fakultet zdravstvenih studija Ostale usluge-usluge programiranja za potrebe prijenosa salda i otvaranja početnih stanja u knjizi za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija 600,00 600,00 "HB" O.D. Sarajevo, ID:4301629600005
JU Fakultet zdravstvenih studija Reprezentacija-organizovanje iftara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1610,00 1610,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR
JU Fakultet zdravstvenih studija Sanitarna oprema za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1165,13 1165,13 "FIS" d.o.o. Vitez ID: 4236020240138
JU Fakultet zdravstvenih studija Elektroinstalacijski radovi za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3560,85 3560,85 OD "Elektroinstalacijski radovi" ID: 4303210900001
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta za potrebe FZS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 538,20 538,20
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe FZS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka sa ugradnjom trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 3348,04 3348,04 "MIKADO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200062260002
JU Fakultet zdravstvenih studija Demontaža, izmještanje i montaža telefonske centrale sa pratećom opremom i uslugama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1930,50 1930,50 "SERTIĆ" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200094970001
JU Fakultet zdravstvenih studija Molersko-farbarski radovi i radovi na vodovodnim instalacijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2019 6904,17 6904,17 "VH-GRADNJA" d.o.o. Fojnica ID: 4236030390006
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge preseljenja i prevozne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 6995,43 6995,43 "AGS" d.o.o. Sarajevo, ID:4200429580009
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018 22968,36
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 11.12.2018. Plan nabavki 11.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Plan nabavki 10.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2018 2399,89
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka usluga štampanja i promotivnog materijala za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univeziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2018 R & S d.o.o.
JU Fakultet zdravstvenih studija Advokatske - pravne usluge za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 4680,00 04.06.2018 4680,00 Advokat Siladjžić Ermin
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka roba - radna oprema za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 1999,53 20.06.2018 1999,53 1999,53 Koteks d.o.o. Tešanj
JU Fakultet zdravstvenih studija Zdravstvene usluge - sanitarnog i sistematskog pregleda radnika Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 2920,50
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka uskuga molersko - farbarskih radova za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univevrziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 6727,50 10.10.2018 6727,50 6727,50 VH-GRADNJA d.o.o. Fojnica
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka usluga prevoza studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za potrebe uzvođenja ferijalne prakse i terenske nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2018 31.10.2018 13064,22 Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godine Plan nabavki 24.09.2018
Ukupno po stranici 41695,78 177577,77 168928,80