617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 338
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka stručnih usluga za dodjelu certifikata za lift Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 263,25 30.12.2020 263,25 263,25 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo IDB:4200134940003
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga za uramljivanje slika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 350,00 23.12.2020 350,00 350,00 USLUŽNA RADNJA "BIG ART" ISTOČNA ILIDŽA IDB:4508519660006
JU Gimnazija Dobrinja Toneri za kopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 732,42 17.12.2020 732,42 732,42 KONIKA MINOLTA BH d.o.o SARAJEVO IDB:4201294680004
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga za izradu pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 100,00 22.12.2020 100,00 100,00 SVJETLOST GRAF SARAJEVO IDB:4302104320008
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka sigurn.ormara i stolice kanc. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 3369,60 17.12.2020 3369,60 3369,60 R&S d.o.o.Sarajevo IDB:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazovnih pomagala za sport Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 102,00 10.12.2020 102,00 102,00 EURO BICO D.O.O. SARAJEVO IDB:4200159930002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka hanzaplasta,vate i rafinisanog etanola za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 98,25 10.12.2020 98,25 98,25 JU APOTEKE SARAJEVO-APOTEKA DOBRINJA IDB:4200280090267
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka tonera za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 155,61 09.12.2020 155,61 155,61 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga za plastificiranje i postavljanje tabli evakuacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 175,50 09.12.2020 175,50 175,50 VATROSISTEMI d.o.o Sarajevo IDB:4200117260007
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka učeničkih knjižica za sport Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 477,36 07.12.2020 477,36 477,36 ERMEX d.o.o.ISTOČNO SARAJEVO IDB:4400510070006
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka pića i hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 217,00 07.12.2020 217,00 217,00 MA-PRO d.o.o. Sarajevo IDB 4200918780053
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka licence METEL WIN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 783,44 20.11.2020 783,44 783,44 POINT d.o.o. Varaždin OIB:80947211460
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka za biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 173,70 12.11.2020 173,70 173,70 TR"LIBAR" JANJA IDB:4501256450007
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka knjiga za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 425,04 12.11.2020 425,04 425,04 SVJETLOSTKOMERC dd SARAJEVO IDB:4200177160001
JU Gimnazija Dobrinja Nabavke usluge demontaže postojećih i montaža novih reflektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 6903,00 27.11.2020 6903,00 6903,00 UNIKOD d.o.o.Sarajevo IDB:4202671600009
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka pomagala za e-dnevnik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 898,21 19.10.2020 898,21 898,21 IMTEC d.o.o.Sarajevo IDB 4200918780002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka kancelarijskog materijala i materijal za sekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 2000,00 01.10.2020 2000,00 1995,91 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka veš mašine za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 499,05 07.10.2020 499,05 499,05 DOMOD d.o.o.Sarajevo IDB 4201952400002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluge instalacije mrežne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 514,79 30.09.2020 514,79 514,79 IMTEC d.o.o.Sarajevo IDB 4200918780002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka materijala za mrežnu opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 1518,27 30.09.2020 1518,27 1518,27 IMTEC d.o.o.Sarajevo IDB 4200918780002
JU Gimnazija Dobrinja Toner za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 155,61 30.09.2020 155,61 155,61 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka hrane i pića za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 82,75 29.09.2020 82,75 82,75 MA-PRO d.o.o. Sarajevo IDB 4200918780053
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka pomoćnih dijelova za opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 510,00 21.09.2020 510,00 510,00 IMTEC d.o.o Sarajevo IDB 4200918780053
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 29.09.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga osiguranja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 5,00 09.09.2020 1180,00 1180,00 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.Sarajevo IDB:4200213140080
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazaca za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 650,52 25.08.2020 650,52 650,52 SVJETLOST SARS d.d SARAJEVO IDB:4200191820081
JU Gimnazija Dobrinja nabavka usluge oglašavanja konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 672,75 17.08.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o IDB:4202263820009
JU Gimnazija Dobrinja Ugovor o pružanju usluga zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija 04.06.2020 1731,60 1731,60 VATROSISTEMI d.o.o Sarajevo IDB:4200117260007
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2020 1740,00
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka materijala za čišćenje šk.prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 127,80 03.07.2020 3000,00 2997,29 R&S d.o.o.Sarajevo IDB:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja pružanje usluga ofržavanje lifta u školskom objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 163,80 04.06.2020 1470,00 KA BEST GROUP d.o.o Sarajevo IDB:4202028660002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluga štampanja godišnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 2865,33 16.06.2020 2865,33 2865,33 GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo IDB:4200400760008
JU Gimnazija Dobrinja Usluge za održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 39,00 09.06.2020 39,00 39,00 IMTEC IDB 4200918780002
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka kompjuterskih potrebština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 999,51 09.06.2020 999,51 999,51 IMTEC IDB 4200918780002
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za popravak zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2020 348,80 25.05.2020 348,80 348,80 ADAZAL d.o.o IDB.4200379970005
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. Plan nabavki 18.06.2020
JU Gimnazija Dobrinja Ugovor za usluge sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 2000,00 2000,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO IDB.4200298890007
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju i prihvatanju ponude za usluge sistematskog pregleda zaposlenih Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 50,00
JU Gimnazija Dobrinja ugovor o nabavci materijala za održavanje i popravak zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 5600,00 5599,55 MAMS d.o.o Sarajevo IDB:4200415010005
JU Gimnazija Dobrinja odluka o pokretanju i prihvatanju ponude o nabavci materijala za održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 616,70
JU Gimnazija Dobrinja Ugovor o nabavci usluga dezinf.dezins.deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2020 872,00 870,20 CIKLON d.o.o Sarajevo IDB:4200490490004
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o prihvatanju ponude za usluge dezinf.dezins.derat. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.04.2020 872,00
JU Gimnazija Dobrinja pokretanje postupka usluge dez.dezins.derat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2020
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki 2020.godina Plan nabavki 15.04.2020
JU Gimnazija Dobrinja kupovina tonera i ketridža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1500,00 1361,66 R&S d.o.o OIDB:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kancelarijskog materijala i mterijala za sekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 3500,00 3090,69 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB:4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja redovno servisiranje školskog lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 982,80 982,80 KA BEST GROUP IDB:4202028660002
JU Gimnazija Dobrinja nastavna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 720,72 31.12.2019 720,72 720,72 Dijal-M IDB:4200364940002
JU Gimnazija Dobrinja usluge održavanja kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 292,50 30.12.2019 292,50 292,50 TELERAD d.o.o IDB:4201090090003
JU Gimnazija Dobrinja kompjuterske potrebštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 125,10 17.12.2019 125,10 126,10 IMTEC IDB 4200918780002
Ukupno po stranici 30794,38 49055,48 47029,78