617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 88
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Realizovan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4949,73 4949,73 KOMEL d.o.o. Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4949,73
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6961,50 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3186,40 3186,40 SvjetlostSARS D.D.Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 3186,40
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema -Realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 7002,45 7002,45 DISTI d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 7002,45
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka materijala za krečenje i održavanje zgrade 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 2450,44 2450,44 Laser d.o.o. Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola Materijal za krečenje i održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.09.2020 2450,44
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 2020 - R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 2274,13 2274,13 SvjetlostSARS D.D.
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2020 2274,13
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2020 - R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 09.10.2020 2860,00 2860,00 Sarajevo osiguranje
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika u 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2020 2860,00
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2020 - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 1720,00 1720,00 JU Zavod za medicinu rada KS
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2020 1720,00
JU Srednja elektrotehnička škola Stolovi i stolice za učionice 2019 r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6999,99 6999,99 Ingrat d.o.o. Gračanica
JU Srednja elektrotehnička škola Stolovi i stolice za učionice 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2019 6999,99
JU Srednja elektrotehnička škola Adaptacija kancelarija r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 5294,82 5294,82 NENOLINE enterijeri d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Adaptacija kancelarija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2019 5294,82
JU Srednja elektrotehnička škola Školske zelene table r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2525,15 2525,15 DISTI d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Školske zelene table Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 2525,15
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2019 r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 6996,66 6996,66 DISTI d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2019 6996,66
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2019 r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 3845,38 3845,38 SvjetlostSARS D.D.
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2019 3845,38
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka promotivnog materijala 2019 r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 1494,56 1494,56 SvjetlostSARS D.D.
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka promotivnog materijala 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2019 1494,56
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka elektronskih komponenti za lab. vježbe 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 6035,45 6035,45 KOMEL d.o.o. Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola elektronske komponente za lab. vježbe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 6035,45
JU Srednja elektrotehnička škola Posjeta sajmu knjige Interlibar 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 2113,00 2113,00 Zisten Ins - poslovna jedinica ELGATO
JU Srednja elektrotehnička škola Posjeta sajmu knjiga Interlibar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 2113,00
JU Srednja elektrotehnička škola Takmičenje učenika u zemlji i inostranstvu 2019 r Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 2090,00 2090,00 Zisten Ins - poslovna jedinica ELGATO
JU Srednja elektrotehnička škola Takmičenje učenika u zemlji i inostranstvu 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 2090,00
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.09.2019 2790,00
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2019 realizovan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 2100,00 1750,00 JU Zavod za medicinu rada KS
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 2100,00
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2019 2389,73 2389,73 SvjetlostSARS D.D.
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 2389,73
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 6959,99 6959,99 Zisten Ins - poslovna jedinica ELGATO
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2019 6959,99
JU Srednja elektrotehnička škola Promotivni materijal 2 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1683,92 1683,92 DISTI d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Promotivni materijal 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1683,92 SVJETLOST_SARS
JU Srednja elektrotehnička škola Promotivni materijal 1 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1620,43 1620,43 SVJETLOST_SARS
JU Srednja elektrotehnička škola Promotivni materijal 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2018 1620,43
JU Srednja elektrotehnička škola Adaptacija zbornice škole 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 6829,77 6829,77 NEMOLINE ENTERIJERI
JU Srednja elektrotehnička škola Adaptacija zbornice škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2018 6829,77
JU Srednja elektrotehnička škola Takmičenje učenika u zemlji i inostranstvu 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 2230,00 2230,00 ZISTEN INS-PJ ELGATO
JU Srednja elektrotehnička škola Takmičenje učenika u zemlji i inostranstvu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2018 2230,00
JU Srednja elektrotehnička škola Mjerni instrumenti, alati, sitni inventar za kabinet ITT 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2018 5845,93 5845,93 ''KOMEL'' d.o.o.
Ukupno po stranici 95403,50 98459,43 98109,43