617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 115
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- usluga oglasavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30,00 30,00 JP NIO SLUZBENI LIST BIH, ID 4200226120002
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 100,00 100,00 UDRUZENJE MUZICKIH GLAZBENIKA I BALETNIH PEDAGOGA FBIH Sarajevo,ID 4200347340000
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- smjestaj nastavnika i ucenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 630,00 630,00 "VILLA MAJA" Bihac,
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- osiguranje ucenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 650,00 650,00 SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. ID 4200326930001
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- "Sitan inventar" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 361,50 361,50 "KOMEL" d.o.o. Sarajevo, ID 4200491890006
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- ugradnja/ instalacija "Internetske mreze" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 3000,01 3000,01 "IMTEC" d.o.o Sarajevo, ID 4200918780053
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrske, internet i podrska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 600,00 600,00 "EDUIT" Sarajevo, ID 4201718550009
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- smjestaj za ucesnike federalnog takmicenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 740,00 740,00 "PLAZA" Bihac, ID 4364068100000
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- pedagoška dokumenatcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2019 1404,21 1404,20 ŠDC d.o.o. Sarajevo, 4200637260000
JU Srednja muzička škola Usluge angažovanja autobusa za prevoz učenika i nastavnika na takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 2300,00 2300,00 " TIME TRAVEL " D.O.O. SARAJEVO 4202332140007
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga - sistematski ljekarski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2019 1330,00 1330,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju - Sarajevo ; 4000187710000
JU Srednja muzička škola Nabavka kancelarijskog materijala -2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 1163,95 1163,95 " Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo , 4200177160001
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 1441,32 1441,32 RACIONAL d.o.o Sarajevo ID 4200012750009
JU Srednja muzička škola Nabavka robe radna odjeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 153,90 153,90 JU APOTEKE SARAJEVO - APOTEKA BAŠČARŠIJA, 4200280090062
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- usisivač i pribora za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 263,02 263,02 "DOMOD" d.o.o. Sarajevo, 4201952400002
Ukupno po stranici 0,00 14167,91 14167,90