617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 110
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar toneri lexmark i Aficio za kopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 319,41 319,41
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Mantili za nastavno osoblje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 2073,83 2073,83 Uslužnost doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Razni materijal za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2021 76,00 76,00 Penny plus doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Slavine za umivaonike i produžni kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 90,01 90,01 "Nelma trade" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar umivaonik i razni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 179,51 179,51 Penny plus doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Baterije za umivaonik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 209,79 209,79 FIS DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nadzor graževinskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 702,00 702,00 AR.CH d.o.o.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar led ijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 47,00 47,00 A ELEKTRO doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Rekonstukcija sanitarnih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2020 13969,62 13969,62
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Toner za printanje i 100 g papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 134,60 134,60 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Marerijal za čišćenje-higijena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 800,00 800,00 BINGO DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar papuče za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 210,00 210,00 "wink sport" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Papir fotokopir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 517,14 517,14 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Lektire za školsku biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 51,00 51,00 Obrtnička djelatnost "Kamen"
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Stručna literatura. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 105,00 105,00 Naklada Mate doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Trime Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 210,60 210,60 "Adazal" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Radno odjelo za domara škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 57,00 57,00 "Adazal" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Maerijal za održavanje zgrade- biblioteka i dječiji kutak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 202,60 202,60 "SENSUI" TR
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar termostatske glave za radijatore u školi Ugovaranje i realizacija 27.11.2020 2620,80 2620,80 "4ING" d.o.o.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar TONER CTG HP 285/Z Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 60,00 60,00 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Kuhalo za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 62,00 62,00 DOMOD DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Materijal za čišćenje prostorija škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 800,00 800,00 "Bingo" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 216,00 216,00 "Kid zone" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Uluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 518,31 518,31 Oslobošenje servii
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za dječiji kutak. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 228,80 228,80 "Kid zone" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Razna kancelarijka oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 468,09 468,09 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar kompjuterski mateijal-memori kartice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 238,00 238,00 UNI-EXPERT DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Materijal za održavanje, vrećice za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 130,00 130,00 "Kamer commerce" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Dbrobilica za granje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 396,90 396,90 BAU & GARTEN DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Piče iz inkluzivnih učionica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 46,00 46,00 Udruženje za edukaciju H.I.M.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Piče iz inkluzivnih učionica uz radne materijale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 46,00 46,00 Udruženje za edukaciju H.I.M.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Osiguranje učenika za 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 2045,00 2045,00 Triglav osiguranje dd
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Tastatura za računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 45,00 45,00 UNI-EXPERT DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Usluge čišćenja i odžavanja odvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 140,40 140,40 "Moj Komunalac"
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za dječiji kutak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 398,44 398,44 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Sistematski pregled radnika na osnovu Ugovora 01-10-273-3/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 1880,00 1880,00 Zavod za medicinu rada KS
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Izrada procjene ugroženosti od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 1406,92 1406,92 VATROSISTEMI doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Periodični pregled vatrogasnog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 198,79 198,79 VATROSISTEMI doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Toneri za HP2612A-12A I HP CF244A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 136,89 136,89 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Usluga popravke fax-telefona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 106,47 106,47 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Zvučnici za računare, za održavanje on line nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 233,42 233,42 "COMTRADE DISTRIBUTION" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar kanisteri i leđna prskalica za dezinfekciju škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 65,75 65,75 Agricom doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Službene list Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 80,00 80,00 Službeni list
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Toplomjer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2020 109,98 109,98 "R&S"D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar WEBINAR ON LINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2020 80,00 80,00 Privredna štampa d.o.o.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar WEBINAR - REC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 90,00 90,00 "REFAM CREATIVE SOLUTION" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Usluge stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 100,00 100,00 "REFAM CREATIVE SOLUTION" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Sredstvo za dezinfekciju površina i za ruke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 81,57 81,57 "EZ"D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Sredstvo za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 332,28 332,28 "Semikem" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Periodično ispitivanje sistema za dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 140,40 140,40 "VATROSISTEMO"D.O.O.
Ukupno po stranici 0,00 33457,32 33457,32