617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - auto gume 323/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 50,01 50,01 MAKBEL TRADE D.O.O. ID:200250690006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - auto gume 324/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 50,01 50,01 MAKBEL TRADE D.O.O. ID:200250690006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 355/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 354/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 358/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 131,55 131,55 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 347/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 37,39 37,39 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 337/20 Ugovaranje i realizacija 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 362/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 361/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 360/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 334/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 333/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 335/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 315/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15,87 15,87 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 341/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 340/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 41,70 41,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 342/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 431,62 431,62 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 343/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 84,78 84,78 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka sitnog inventara 308/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 795,95 795,95 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 318/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 409,50 409,50 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 319/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 171,15 171,15 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 322/20 Ugovaranje i realizacija 35,00 35,00 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 310/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.11.2020 108,50 108,50 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 321/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 320/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 314/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.10.2020 10,28 10,28 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 326/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 120,50 120,50 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja zgrade_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 73,20 73,20 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 55,50 55,50 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 99,00 99,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja opreme 325/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 180,00 180,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo ID:4300899870008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 344/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,35 8,35 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na sanaciji liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 312/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 15,57 15,57 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 311/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 171,45 171,45 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 307/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 11,34 11,34 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 305/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 304/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 351,00 351,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 303/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 22,91 22,91 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 302/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 116,64 116,64 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 300_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 8,40 8,40 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 306_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.10.2020 41,70 41,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 299_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.09.2020 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 293_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.10.2020 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 292_20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.10.2020 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekata 296_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 261_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 20,00 20,00 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 288_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,65 150,65 "DIEMA PRO" d.o.o. Sarajevo ID:4202055040008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 286_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 12,65 12,65 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 287_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 20,00 20,00 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
Ukupno po stranici 0,00 4416,91 4416,91