617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavke komunalnih usluga odvoz smeća 36/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2020 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 44/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 230,60 230,60 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanja toplotnom energijom 46/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 431,62 431,62 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanja toplotnom energijom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 84,78 84,78 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. PDVID: 200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja softvera 37/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 175,50 175,50 "JAPET" d.o.o. OBALA KULINA BANA 4 Sarajevo ID: 4200222720005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge distribucije gasa 54/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2020 638,41 638,41 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 53/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2020 352,72 352,72 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga održavanja web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 30,00 30,00 UNIVERZITET U SARAJEVU - Univerzitetski tele-informatički centar UTIC, Zmaja od Bosne 8 ID: 200494560007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 39/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 264,03 264,03 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 45,00 45,00 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 9,90 9,90 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 52,00 52,00 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 22,40 22,40 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.01.2020 5,60 5,60 SARAJEVO STAN Džemala Bijedića 166 A, Sarajevo, ID:4200296920006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge zaštite objekta 27.01.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 81,90 81,90 "UNILAB" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Sarajevo ID: 4200054160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge pretplata na Službeni list Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.01.2020 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Sarajevo ID: 4200226120002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.01.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka administrativnih i sudskih taksi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 20,00 20,00 Finansijsko-informatička agencija Sarajevo ID: 4202153990006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 65,00 65,00 "PENNY PLUS" d.o.o. Poslovni centar Velešići, ul. Halida Kajtaza bb, Sarajevo, JIB 4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavke usluga reprezentacije 35/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 108,60 108,60 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko ID:4218308950000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminari 02-03-99-3/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 1040,40 1040,40 MULTICOM d.o.o. Sarajevo, JIB: 4209300800026
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminari 02-03-99-2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 150,00 150,00 "Revicon" d.o.o. Sarajevo ID:4200491380008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 02-03-98-2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 30,00 30,00 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-5/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 18,55 18,55 TR "SENSU" Sarajevo JIB:4300398070001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-4/20 Ugovaranje i realizacija 27.01.2020 6,50 6,50 "PENNY PLUS" d.o.o. Poslovni centar Velešići, ul. Halida Kajtaza bb, Sarajevo, JIB 4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-3/20 Ugovaranje i realizacija 21.01.2020 8,40 8,40 "ELSA TRADE" d.o.o. Sarajevo, JIB: 4200044520056
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-2/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2020 200,00 200,00 "PENNY PLUS" d.o.o. Poslovni centar Velešići, ul. Halida Kajtaza bb, Sarajevo, JIB 4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-29/19 Ugovaranje i realizacija takmičarski dijalog 30.12.2019 292,50 292,50 "Mercator BH" Intersport-Brčko Veleprodaja ID:4200841110009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-13/13 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 150,00 150,00 SOR "MAJA" Sarajevo ID: 4300272130009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-16/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 3344,80 3344,80 "ELPI comerc" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan javnih nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu Plan nabavki 30.12.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-28/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 293,50 293,50 Armena S d.o.o. Pivnica HS, Franjevačka 15 Sarajevo ID: 420197382001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-14/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 5,00 5,00 "ČIP-SISTEMI" d.o.o. Novo Sarajevo 4200104280050
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-13/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 9,45 9,45 PENNY PLUS Sarajevo Centar 4200162210045
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-27/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 22,50 22,50 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo 4201028370008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa i objava u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-4/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Vogošća
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-12/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 175,55 175,55 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-11-25/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 163,35 163,35 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-25/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 35,00 35,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-12/2019 Ugovaranje i realizacija 22.11.2019 9,90 9,90 DOMOD d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-11/209 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 26,35 26,35 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-11/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 237,00 237,00 TR AUTOSHOP "MAJA"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja 02-03-115-11/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 115,83 115,83 „SUPPORT MARKETING CENTAR“ d.o.o. Banja Luka
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja 02-03-115-10/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 165,00 165,00 „REFAM CREATIVE SOLUTIONS“ d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-24/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 22,50 22,50 „ATAL GROUP“ d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-10/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 210,60 210,60 „KRISTAL“ d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-23/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 84,80 84,80 ABEILLE d.o.o., podružnica NEO BISTRO CHAT NOIR Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-22/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 12,80 12,80 "Mercator" Valtera Perića 18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-10/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 397,50 397,50 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja 02-1063-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 3393,00 3393,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING IEDUKACIJU "APKE" Sarajevo ID: 4302447020000
Ukupno po stranici 0,00 14204,96 14204,96