617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 235,40 235,40 "ECO TIME" Ilidža
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi projektovanja stambeno-poslovnog objekta u ul. Braće Mulić Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 128500,00 01.10.2019 150345,00 150345,00 Urbis centar ID:403168840006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-21/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 104,20 104,20 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 120,00 120,00 "Revicon" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-20/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 30,00 30,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 30,00 30,00 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-19/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 20,00 20,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 81,90 81,90 "FROY" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-18/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 20,00 20,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - seminari 02-03-115-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-17/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 32,50 32,50 ATAL GROUP D.O.O. Sarajevo ID: 4201028370008
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 159,80 159,80 "TEHNO MAG" ul. Put života br.14 Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 284,61 284,61 "ECO TIME" Ilidža
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 02-03-739/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 5499,88 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 210,60 210,60 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 216,45 216,45 "AVAZ ROTO PRES" ul. Tešanjska br. 24A
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 60,00 60,00 SOR "MAJA" Sarajevo ID: 4300272130009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-16/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 50,90 50,90 "Mercator" Valtera Perića 18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 12,99 12,99 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 565,46 565,46 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-15/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 51,28 51,28 "Kuća prirode" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-14/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 42,12 42,12 "ApiMed"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 440,00 440,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 468,00 468,00 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda 02-03-95-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1111,50 1111,50 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-13/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 10,00 10,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 7,50 7,50 "BINGO" d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja 02-03-115-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 150,00 150,00 "FEB" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-12/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 365,99 365,99
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-11/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 209,71 209,71 "VISPAK" d.d. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 348,18 348,18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 125,00 125,00 SOR "Maja" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-10/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 231,80 231,80
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 36,00 36,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 119,99 119,99 "FEB" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi premije obaveznog osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija 22.04.2019 773,10 773,10
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Tehnički pregled fiskalne kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2019 76,05 76,05 "BTS COMPUTERS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 11693,04 11693,04 "MOJIT" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 197,65 197,65
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka elaborata o geodetskom snimanju - SPO u ul. Braće Mulić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 5814,90 5814,90 "ANGERMEIER" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 125,00 125,00 SOR "Maja" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 136,20 136,20 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 91,50 91,50 Restoran "KOVAČEVIĆ" Jablanica
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi osiguranja - sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3590,73 3590,73 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa i objava u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 44,00 44,00 "AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 101,94 101,94 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 31,10 31,10 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 34,00 34,00 U.R. "NELLO" CAFE PICEERIJA Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-2/2019 Ugovaranje i realizacija 14.02.2019 30,00 30,00 "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 128500,00 184840,97 179341,09