617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 299
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge organizacije događaja saprojektnim partnerima za projekat FinMed Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.09.2019 31293,28 BORAM MARKETING d.o.o. Sarajevo 4200100020002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju za SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 4715,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza i smještaja za dvije osobe Sarajevo Malaga Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 4649,60 4649,60 BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza jedna avio povratna karta Sarajevo Istanbul Sarajevo za projekat BITNET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 324,80 324,80 BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promo materijala za projekat "Challenge to Change" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2019 37098,31
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2019 62177,52
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2019 65171,34
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2019 61896,87
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge avio prevoza i smještaja Sarajevo - Bruxelles - Sarajevo za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.09.2019 4644,00 4644,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo-Beograd-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 684,80 684,80 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe projekta Creainnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.08.2019 2452,80 2452,80 ABEILLE d.o.o. Sarajevo 4200353400006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade promotivnog materijala za potrebe projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.08.2019 2902,70 2902,70 AD PLUS d.o.o. Ilidža Sarajevo 4201406070000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza/obezbjeđivanja avionskih karata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Marseille Sarajevo za članove projektnog tima CHEBEC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.08.2019 2582,00 2582,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i smještaja Sarajevo Marseille Sarajevo za predstavnike korisnika projekta CHEBEC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.08.2019 2492,00 2492,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga nabavka i štampanje promotivnog materijala LOT-2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2019 6468,93 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga nabavke i štampanja promotivnog materijala LOT-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2019 13953,42 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 8424,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli Plan nabavki 25.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 41921,10
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 6468,93
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti inovacija i kreativnosti u okviru projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.06.2019 23255,80 ENERGIS udruženje -Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Sarajevo, 4201536280006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije kamere za potrebe Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 2275,53 2275,00 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2002 3499,40
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje dodatnih usluga izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnih postrojenja i postrojenja za MBT otpada na području KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.07.2019 19305,00 19305,00 ENOVA d.o.o. Sarajevo 4201358320007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kopir mašine /printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2019 7294,95 7294,95 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge objave web banera 4 javni poziv za projekat Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 586,75 586,75 EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4201137580004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Objava četvrtog Javnog poziva za potrebe projekta Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 1170,00 HAYAT d.o.o. Vogošća 4200164420004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Organizacija gostovanja ambasadora Švedske u medijima, produkcija priloga za TV emitiranje o podršci Vlade Švedske, projekt MSP u BiH kroz Challenge to Change Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.06.2019 4855,50 4855,50 HAYAT d.o.o. Vogošća 4200164420004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga objave četvrtog javnog poziva u medijima u BiH za potrebe projekta Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 1170,00 1170,00 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije B2B susreta u okviru sajma ENERGA 2019 za projekat BITNET (Evropska poduzetnička mreža) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 4680,00 4680,00 TUZLANSKI SAJAM d.o.o. Tuzla 4209990980005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza - tri povratne karte Sarajevo-Stockholm - Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 3380,40 3380,40 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza, jedna povratna karta Sarajevo Bukurešt Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.05.2019 898,80 898,80 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kopir mašine (printer) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.05.2019 7294,95
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dodatne usluge u okviru izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja za MBT otpada na području KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.03.2019 19305,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka tri desktop računara sa monitorom za potrebe projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.05.2019 4358,21 4358,21 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka povratne avio karte Sarajevo-Faro-Sarajevo za projekat CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.04.2019 1397,00 1397,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz-nabavka 5 avio karata na realaciji Sarajevo - Štokholm -Sarajevo i smještaj za 5 osoba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2019. godinu Plan nabavki 29.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za ptrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala u tri lot-a, LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 13953,42
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja tri osobe predstavnici korisnika CHEBEC projekta Sarajevo-Sevilja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 7175,25 7175,25 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja za jednu osobu Sarajevo Sevilja Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.03.2019 2853,75 2853,75 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza i smještaja Sarajevo-Prag-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.03.2019 3416,05 3416,05 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja instaliranog softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 1084,87 1084,87 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo-Bolonja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2019 976,00 976,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - računara za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2019 19888,83 19888,83 REBUS d.o.o. Sarajevo 4202067210006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za potrebe projekta KNOWING IPR u okviru radnog paketa 3 "Real-life-IPR dana" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2019 3895,00 3895,00 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Ukupno po stranici 318786,84 199505,82 110224,06