617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 89
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka zdravstvenih usluga- obrada i očitanje PAPA testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 2000,00 23.05.2019 2000,00 2000,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Routera za elektronsko povezivanje sa ZZO KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 1415,70 06.06.2019 1415,70 1415,70
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Security licence CISCO ISR1100 4P Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 810,81
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrebnih lijekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1521,00 27.05.2019 1521,00 1521,00 PZU MGM Apoteke Kakanj
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka antiseptika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 702,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 554,58
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka stomatološkog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7020,00 13.05.2019 7020,00 7020,00 Dental grupa d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 1170,00 11.04.2019 1170,00 1170,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka stomatoloških naprava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 5265,00 06.05.2019 5265,00 5265,00 Denta De d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1404,00 22.04.2019 1404,00 1404,00 BM Logistic doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka sanitetskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2925,00 22.04.2019 2925,00 2925,00 Ena doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1900,00 22.04.2019 2223,00 2223,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata i materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 4000,00 23.04.2019 4095,00 4095,00 Penny plus doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka štamparskih i povezanih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2100,00 22.04.2019 2100,00 2106,00 Svjetlost BH print
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2690,00 16.04.2019 2690,00 2690,00 Ena doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih reagenasa za aparat Erba XL 200 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 3861,00 11.04.2019 3861,00 3861,00 Berg doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4095,00 16.04.2019 4095,00 4095,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog hematološkog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 900,00 12.04.2019 1053,00 1053,00 Diamedic doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka najmeštaja za grupni rad kod psihologa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019 650,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih reagenasa za aparat Swelab Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 2340,00 11.03.2019 2340,00 2340,00 Sanam Styrka doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki za 2019. godinu, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA Plan nabavki 15.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga sistematskih ljekarskih pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 1600,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga sanitarnih pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 570,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge održavanja liftova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 5950,00 08.02.2019 5950,00 5950,00 DVG ALM Company d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog namještaja za ordinacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 5967,00 23.01.2019 5967,00 5967,00 Minalli doo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka prenosnog računara-laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1158,30 21.12.2018 1158,30 1158,30 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Biomikroskopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 12.02.2019 7698,60 7698,60 Sono Medical doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolor doppler ultrazvučni aparat sa kardiološkom sondom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 08.02.2019 46683,00 46683,00 Emeding doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Autokeratorefraktometra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 04.02.2019 14508,00 14508,00 Mes d.o.o. Zenica
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Indukcionog aparata za ljevanje metala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 05.02.2019 13000,00 13000,00 Dental grupa d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 19.02.2019 4095,00 4095,00 Bilans doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laserskih printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1743,30 25.12.2018 1743,30 1743,30 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka personalnih računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2018 6996,60 25.12.2018 6996,60 6996,60 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Projektora i platna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1693,00 25.12.2018 1693,00 1693,00 TR Technobit Sarajevo, ID:4303071940001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dental RVG senzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5590,00 25.12.2018 5590,00 5590,00 Denta-De doo Sarajevo ID:4200076560009
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kopir uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2099,00 2099,00 2099,00 Imtec doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 7010,64 24.12.2018 7010,64 7010,64 Intels doo Sarajevo, ID:4200583310006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološke visus table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Mes doo Zenica, ID broj:4218047890004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan nabavke medicinske i druge opreme za 2018. Plan nabavki 27.11.2018
Ukupno po stranici 95189,93 173114,14 173120,14