617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 85
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska oprema za intervenciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2021 1996,02 1996,02 Biomedia d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Nabavka papira za ECG aparat i ginekološki ultrazvuk 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1471,39 1471,39 Biomedia d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Toneri i ketridži za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 562,77 562,77 EA SERVIS
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Održavanje kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1684,80 1684,80 EA SERVIS
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Suhi sterilizatori Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 3627,00 Đaković d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Poluautomatski defibrilator Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 3978,00 Đaković d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 12-kanalni EKG aparat Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2020 3715,92 Biomedia d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska oprema - Autokeratorefraktometar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 16298,10 Đaković d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Reagensi za biohemijski analizator A 25 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2020 4663,18 4663,18 SONO MEDICAL D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 17.07.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Stomatološki materijal 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.07.2020 4167,16 4167,16 KRAJINAGROUP BANJA LUKA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Pregled i konstatacija opreme stomatološka zdravstvena zaštita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 157,00 157,00 Denta de d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 7 Hemikalije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2020 535,86 535,86 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 6 Ostali laboratorijski materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2020 1367,49 1367,49 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 5 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2020 603,72 603,72 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 4 Reagensi za hematološki analizator 3 diff Cell Dyn Emerald Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2020 5423,32 5423,32 SARAJEVO-FARM D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 3 Vakutajneri Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2020 6403,41 6403,41 ENA D.O.O. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal LOT 2 Potrošni materijal za Biohemijski analizator A-25 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2020 1044,81 1044,81 SONO MEDICAL D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kupovina zaaštitne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 1001,50 856,00 Prevent BH d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Materijal za čišćenje 2020 Ugovaranje i realizacija 26.03.2020 2948,60 2948,60 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge štampanja 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 1745,60 1745,60 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal - Toneri i ketridži za printere LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2020 2141,10 2141,10 SVJETLOSTKOMERC D.D. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal - Papir i ostali administrativni materijal LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2020 3140,20 3140,20 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije - otopine LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2020 781,50 781,50 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sredstva za dezinfekciju LOT2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.03.2020 708,40 708,40 INEL d.o.o. Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanitetski i ostali potrošni materijal LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2020 3504,50 3504,50 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge revizije finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 2925,00 2925,00 ASKOM d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Izrada WEB portala / internet stranice i aplikacije i tehničkog održavanja iste Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 1685,00 1685,00 Virtual Office
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Održavanje WEB portala /internet stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 1615,00 1615,00 Virtual Office
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Osiguranje imovine i zaposlenika 2020.godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 2107,80 2107,80 Triglav osiguranje d.d.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2020. godinu Plan nabavki 28.01.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Nabavka papira za ECG aparat i za ginekološki ultrazvuk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1162,98 1162,98 Biomedija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Nabavka ketridža i tonera za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2019 562,77 562,77 EA SERVIS D.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2019 1684,80 1684,80 EA SERVIS D.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije za potrebe laboratorije 05-10-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 102,96 102,96 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materija 05-11-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 2414,88 2414,88 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska sredstva za potrebe laboratorije 05-12-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 1194,10 1194,10 SANAM STYRKA D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Digitalni ultrazvučni kolor dopler Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.09.2019 32950,00 32950,00 Medical d.o.o. Mostar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Vakutajneri 05-02/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.06.2019 7705,62 7705,62 ENA d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za Biohemijski analizator A 25 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2019 6226,33 6226,33 SONO MEDICAL d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Uvođenje IT mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 750,00 750,00 AB SOFT d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Reagensi za CELL DYN EMERALD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 5875,35 5875,35 Sarajevo-farm d.o.o.Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Revizija finansijskog izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 2925,00 2925,00 Askom d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Plan javni nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 11.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Osiguranje imovine i zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2071,60 2071,60 Triglav osiguranje d.d.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Materijal za čišćenje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 2513,04 2513,04 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hematološki anal. 3 diff Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 4914,00 4914,00 Sarajevo-farm d.o.o.Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal LOT2 Toneri i ketridži za printere Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.01.2019 2420,56 2420,56 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal LOT1 Papir i ostali administrativni materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.01.2019 3261,87 3261,87 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Stomatološki materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2018 5031,00 5031,00 KRAJINA GROUP d.o.o.
Ukupno po stranici 0,00 165771,01 138006,49