617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 243
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, juli 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 59,90 59,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.08.2020 34,75 34,75 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 148,08 148,08 JO ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin/gas ,juli (taksa) 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 35,10 35,10
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 103,62 103,62 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge poravki (trimer) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 104,50 104,50 AGRICOM D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, juli 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 103,55 103,55 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 140,40 140,40 KJKP " RAD" D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2020 138,00 138,00 PRIVATNA APOTEKA " ALL TAWIL"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge sanitarnog pregleda (servirka) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 30,00 30,00 J.U.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, juni 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 59,90 59,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, juni 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 116,70 116,70 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, juni 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 60,00 60,00 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge utrošene vode i odv.kan.juni 2020- Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.07.2020 72,80 72,80 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, juni 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 246,36 246,36 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin, juni 2020.(taksa) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 35,10 35,10 KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge servisa (video nazor) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 38,03 38,03 Unilab d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za odvoz otpada, juni 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 140,40 140,40 KJKP RAD
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije, juni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, maj 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2020 41,45 41,45 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 58,60 58,50 OR GRAFIČKI STUDIO STIL PRINT
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka roba (protočni bojler za potrebe školske kuhinje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 80,28 80,28 Web Logistic d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka , materijal za popravak i održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 468,80 468,80 PENNY PLUS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, maj 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.06.2020 44,75 44,75 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za odvoz otpada,maj 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 140,40 140,40 KJKP " RAD" D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošeni plin/gas ,maj 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 142,45 142,45 KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu el.energiju, maj 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 259,75 259,75 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, april 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2020 88,69 88,69 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, mart 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2020 63,30 63,30 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dostave poste, april 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2020 5,40 5,40 JP BH POSTA d.o.o.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu el.energiju, april 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2020 289,77 289,77 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošeni plin/gas, april 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2020 422,77 422,77 SARAJEVOGAS D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, april 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2020 140,40 140,40 KJKP " RAD"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, maj 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2020 59,90 59,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije,maj 2020. Ugovaranje i realizacija 31.05.2020 136,60 136,60 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije, maj 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2020 168,48 168,48 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge, nabavka pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 45,00 45,00 PISMOLIK DOO
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka,kancelarijski materijal (toner, crni) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2020 163,80 163,80 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 140,00 140,00 TEROTELING COMPANY DOO
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge reprezentacije (općinsko takmičenje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 36,00 36,00 MBA CENTAR D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka ,prozvodi za čišćenje (dezinfekcija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 328,00 328,00 PRIVATNA APOTEKA " ALL TAWIL"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije, april 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge vanredne dezunfekcije, mart 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 84,24 84,24 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinsekcije i dezinfekcije, mart 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 168,48 CIKLON D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, april 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 17,59 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, april 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 59,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge fiksne telefonije ,april 2020. Ugovaranje i realizacija 30.04.2020 122,70 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge telefonije, mart 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 138,06 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI,2020.GODINA Plan nabavki 04.05.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, mart 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 59,90 BH Telecom d.d.
Ukupno po stranici 0,00 5751,23 5304,30