617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 2043
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 4782,78 4782,78 "MEXIKAL IMPEX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2018 4782,78
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2018 27274,60 SO "VIK" Žepče
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 27274,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1754,89 1754,89 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018 1754,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 6992,62 6992,60 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 6992,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 2281,50 2281,50 "TADIĆ STOLARIJA" d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 2281,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.04.2018 40950,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2018 40950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 4979,00 4979,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018 4979,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2018 23394,84 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2018 23394,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4100,00 4100,00 O.D. "FENIKS" Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 4100,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 1638,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 127530,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju - 1 komad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 127530,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 3341,52 3341,52 "VINDI-TIP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 3341,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2018 19718,04 "EL-TE 3" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 19718,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 3334,50 3334,50 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2018 3334,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2094,30 2094,30 "ALFA THERM" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018 2094,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 35 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 4889,82 4889,82 "FIS" d.o.o. Vitez
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 35 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 4889,82
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3264,30 3264,30 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 3264,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 5382,00 5382,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 5382,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 584833,97 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 584833,97
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 6994,96 6994,96 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 6994,96
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektno rješenje za ugradnju opreme za prečišćavanje/neutralizaciju hemijskih, radioaktivnih i drugih nefekalnih otpadnih voda - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 6961,50 6961,50 HP HIDROPROJEKT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektno rješenje za ugradnju opreme za prečišćavanje/neutralizaciju hemijskih, radioaktivnih i drugih nefekalnih otpadnih voda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 6961,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odsjeka za pulmologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 3092,08 3092,08 "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odsjeka za pulmologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 3092,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 9933,30 "ANALITIKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 9933,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2018 41482,13 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.02.2018 41482,13
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 2340,00 2340,00 "C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 941000,65 943340,65 68223,75