617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 221
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 1989,00 0,00 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - STARI GRAD, SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 596,70 186,03 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - STARI GRAD, SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 3714,75 3331,47 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - STARI GRAD, SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 10366,20 7462,12 SANAM STYRKA D.O.O. - 4200253360007 - ANTUNA HANGIJE 35
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.08.2017 4830,85 3449,15 SANAM STYRKA D.O.O. - 4200253360007 - ANTUNA HANGIJE 35
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/18 - NABAVKA – POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.09.2018 15547,54 2721,33 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.08.2017 5893,29 6412,32 DERBY TRADE D.O.O. - 4600044980004 - Brčko Distrikt
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/17 - NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.08.2017 13247,79 8702,34 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO - 4200003250001 - Vogošća
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10/18 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 430,56 430,56 PROVING INŽINJERING DOO SARAJEVO - 4200290480004 - NOVI GRAD
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09/18 TEHNIČKA ZAŠTITA I OBEZBJEĐENJE OBJEKATA ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 6739,20 MIDDLE POINT D.O.O. SARAJEVO - 4201204440000 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-02/18 SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIKA NA POROĐAJNIM I DJEČIJIM ODJELIMA KOJI PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU JEDNOM GODIŠNJE I KONTROLA STERILIZACIJE – SPORA PO LOKALITETIMA (OSAM LOKALITETA) JEDNOM U DVA MJESECA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/18 - NABAVKA – POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08/18 - JAVNA NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I REGISTRACIJE VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1761,67 1761,67 "SARAJEVO - OSIGURANJE" D.D.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-01/18 - NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA - KONTROLA ZASTITE OD ZRACENJA NA GENERATORU X-ZRACENJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - JU ZZZM KS Plan nabavki 24.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZZZM KS - I izmjene i dopune plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 14.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/18 - ŠTAMPANJE OBRAZACA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05/18 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04/18 - TONERI I KETRIDŽI ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 7000,69 1576,58
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03/18 - SUKCESIVNA ISPORUKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2018 6459,52 3113,85 HIFA D.O.O. TEŠANJ - 4218015000007 - TEŠANJ
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/18 - NABAVKA ROBA: RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.05.2018 23563,80
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/18 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 02 18 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 54764,01
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15/17 REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 4000,00 4000,00 REVIZIJA ŠKAMO DOO - 4209806050009 - TUZLA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/18 - IZRADA PROJEKTA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICKOG POSTROJENJA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 5616,00 5616,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01-18 -UGOVOR - NABAVKA ROBA ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 DOO Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2018 20113,29 20113,29 SIEMENS MEDICINA DOO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01-18 - NABAVKA ROBA ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2018 20113,29
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/18 - UGOVOR - NABAVKA ROBA - UZV APARAT SA TRI SONDE ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2018 57798,00 57798,00 SONO MEDICAL DOO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 01 18 - NABAVKA RADOVA – SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA ZASTITU ZENA I MATERINSTVA KS, ZA 2018. GODINU Plan nabavki 22.02.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01/18 - UGOVOR - JAVNA NABAVKA ROBA: ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.02.2018 20113,29 20113,29 SIEMENS Medicina d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI Plan nabavki 21.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01/18 - JAVNA NABAVKA ROBA: ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2018 20112,29
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/18 - NABAVKA ROBA - UZV APARAT SA TRI SONDE ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2018 57798,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IV. izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU Plan nabavki 29.12.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo USLUGA ČIŠĆENJE PEĆI I DIMNJAKA U ZAVODU ZA 2017. GODINU DS 10-13/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 3510,00 23.10.2017 3510,00 3510,00 ODR PLAMEN - 4300019400008 - SARAJEVO
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 4000,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/17 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 8831,93
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017 193886,78
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KARDIOTOKOGRAF-CTG APARAT DS 10-12/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 4387,50 4387,50 SONO MEDICAL doo - 4200102400007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI Plan nabavki 03.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU. Plan nabavki 21.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo UGOVOR - NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 23944,05 17576,91 BERG D.O.O. - 4200617230007 - Novo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka usluga - štampanje obrazaca KN 10-04/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.08.2017 7590,07 7191,04 "SVJETLOST - BH PRINT" D.O.O. SARAJEVO - 4202043620009 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE I OBEZBJEĐENJE OBJEKATA ZAVODA ZA 2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.08.2017 6739,20
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka goriva za motorna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 5735,55 7452,91 "HIFA" DOO - 4218015000139 - Tešanj
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka čistačkog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.06.2017 9827,11 8929,91 R&S D.O.O. SARAJEVO - 4200056290005 - VOGOŠĆA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka tonera i ketridža z potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.06.2017 7600,02 5056,18 DEFTER DOO - 4200303990007 - SARAJEVO
Ukupno po stranici 393319,30 248812,64 200892,45