617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 236
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Ob. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavlji. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ugradnja kontrolnog brojila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 351,00 351,00 OR"Elgra"d.d., Hadžići, ID 4300828340008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. sis. pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 2763,00 2763,00 JU Dom zdravlja KS, Sarajevo, ID 4200174570004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka dip. i svj. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 604,89 604,89 Izdavaštvo i promet d.d., Sarajevo ID 4200191820081
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Uslu. odj. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. obj. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 518,31 518,31 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ispitivanja za dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Sarajevo ID 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Sukcesivno pružanje usluga deratizacije, dezinsekcije i derati8zacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 503,10 503,10 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nab. diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 99,45 99,45 Izdavaštvo i promet d.d., Sarajevo ID 4200191820081
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka mat. za od. objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 1198,85 1198,85 Penny plus d.o.o., Sarajevo ID 4200162210002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Obj. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 60,00 60,00 Avaz roto press d.o.o., sarajevo ID 4200934630002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavljivanje oglasa. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 37,50 37,50 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Troš. reprez. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 303,25 303,25 W.Plaza d.o.o., Sarajevo ID 4200250850020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Preg. PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 479,70 479,70 Proving inžinjering d.o.o., Sarajevo ID 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Čišćenje kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 468,00 468,00 O.D. Odžačar, Sarajevo ID 4300849850006
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka diploma i svjedodžbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 152,10 152,10 Izdavaštvo i promet d.d., Sarajevo ID 4200191820081
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za odlazak na seminar. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge pročepljenja kanala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 167,68 167,68 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Sarajevo ID 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka olučnih cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 447,97 447,97 O.R. "LIM"
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za odlazak na seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge turističke agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 391,20 391,20 TA Babić-Bisstours d.o.o., Zenica ID 4218090550004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge organizacije i realizacije pozorišnih predstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 2600,00 2600,00 JU Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevo ID 4200566570002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge pročepljenja kanalizacionih cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 516,48 516,48 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Sarajevo ID 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka umjetničke slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 200,00 200,00 Ars Galerija Paleta d.o.o., Sarajevo ID 4200134190004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pružanje usluga deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 252,72 252,72 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Naša škola za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, Sarajevo ID 4200821350003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Banke u BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 120,00 120,00 Poslovni glasnik d.o.o., Sarajevo ID 4201287390009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ostvarivanja veze na internetskoj mreži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2015 1193,40 1193,40 Logosoft d.o.o., Sarajevo ID 4200236190009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na čas. Pravo i finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 250,00 250,00 Refam creative solutions d.o.o., Sarajevo ID 4200545220001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na sl. list bih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 240,00 240,00 Službeni list BIH, sarajevo ID 4200226120002
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo usluge ispitivanja ispr. vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge obezbjeđenja škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2013 2082,60 2082,60 Securitas bh d.o.o., Sarajevo ID broj 4227417480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabaki za 2018 Plan nabavki 02.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka administ. materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1310,00 1310,00 Avdić 3A d.o.o., Ilidža ID 4200601070000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge put. agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 3375,00 3375,00 GALILEO travel d.o.o., Sarajevo ID 4201942190000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo odluka o nabavci kompjuterskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 990,01 990,01 Ecoton d.o.o., Sarajevo ID 4200103710000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo nabavka materijala za čiš. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 2933,65 2933,65 Bent excellent d.o.o., Sarajevo ID 4200763300009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o nabavci kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 5486,81 5486,81 BNC d.o.o., Sarajevo ID 4201772500009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o pregledu PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 569,44 569,44 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka, o nabavci mat. za odr. opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 2255,05 2255,05 Penny plus d.o.o., Sarajevo ID 4200162210045
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o nabavci mat. za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 603,72 603,72 Violeta d.o.o., Sarajevo ID 4281104300085
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o nabavci mat. za odr. opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 428,73 428,73 Elgrad Sarajevo d.o.o., Sarajevo ID 4201240590000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka mat. za čišćenje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1025,97 1025,97 Nivex d.o.o., sarajevo ID 4200298620000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju javnog konkursa.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 414,65 414,65 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID broj 42002263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o nabavci papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 899,93 899,93 Avdić 3A d.o.o., Ilidža ID 4200601070000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka, knjiga za biblioteku. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1498,00 1498,00 TR Nostalgija, Prijedor ID 4507343150000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka uniformi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 508,00 508,00 Benefit d.o.o., Sarajevo ID 4200969260321
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka rekreacionog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 620,57 620,57 Gagro šport d.o.o., Čitluk ID 4227067990004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka školskih zadaćnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 868,73 868,73 Avdić 3A d.o.o., Ilidža ID 4200601070000
Ukupno po stranici 0,00 41433,35 41433,35