617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 617
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Radovi na popravci i otklanjanju kvara na vodoinstalacijskom sistemu iz kojeg curi voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 13.01.2021 807,89 16.02.2021 807,89 807,89 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Radovi na telefonskoj instalaciji, ispitivanje i otklanjanje smetnji i puštanje u rad novog lokala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.02.2021 117,00 11.02.2021 117,00 117,00 INFOTEL d.o.o. Ilidža 4201317720009
JU Mašinski fakultet UNSA Elektronska pretplata za 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 22.12.2020 220,00 11.01.2021 220,00 220,00 FEB d.d. Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka Privremeni plan nabavki Plan nabavki
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje: Pohvale i nagrade najuspješnijim studentima 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.12.2020 100,04 31.12.2020 100,04 100,04 Garmond d.o.o Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2- Osiguranje zaposlenika Mašinskog fakulteta u 2021 god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 7862,40 31.12.2020 7862,40 7862,40 Osiguranje AURA a.d. Banja Luka 4402741620001
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Osiguranje imovine Mašinskog fakulteta u 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 2071,09 23.12.2020 2071,09 2071,09 WIENER OSIGURANJE VIG AD Banja Luka 4400590750002
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge oglašavanja u dnevnim novinama, konkursa.obavještenja osmrtnica u 2021.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.12.2020 3000,00 31.12.2020 3000,00 OSLOBOĐENJI SERVISI d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada pečeta za potrebe pošiljki BH pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.12.2020 40,95 08.01.2021 40,95 40,95 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Toner Canon kom. 2, Stample cartridge JT kom. 2, A.K. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 29.12.2020 459,11 06.01.2021 459,11 459,11 C SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Ading role-šire za fiskalni uređaj-10 kom, ading role-uže za fiskalni uređaj - 10 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 03.12.2020 7,02 07.12.2020 7,02 7,02 AT Group d.o.o. Sarajevo 4201106600007
JU Mašinski fakultet UNSA Stalni internet za 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.11.2020 5405,40 31.12.2020 5405,40 5405,40 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Servis na switch uređaju Extreme Networks - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 29.12.2020 234,00 30.12.2020 234,00 234,00 TeleNet d.o.o. Sarajevo 4200412850002
JU Mašinski fakultet UNSA Advokatske usluge: decembar 2020 Enver Smajkan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 18.09.2020 250,00 29.12.2020 250,00 250,00 Advokatska kancelarija - Enver Smajkan 4302663400003
JU Mašinski fakultet UNSA Stereofotogrametrijski optički 3D mjerni uređaj za mjerenje oblika, dimenzija, pomaka i deformacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.04.2020 19.06.2020 73990,00 25.09.2020 73990,00 73990,00 TOPOMATIKA Zagreb HR 51475743156
JU Mašinski fakultet UNSA Granitna ploča 130*70 cm A.M. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.12.2020 482,27 21.12.2020 482,27 482,27 S.O.K.R. KAMEN BARE Sarajevo 4300033810006
JU Mašinski fakultet UNSA Kutija za vijke organiser HD 600 Portal, kom.3, kutija za vijke organiser HD 400, kom.2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 02.12.2020 162,00 08.12.2020 162,00 162,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210088
JU Mašinski fakultet UNSA Produženje licence za određivanje moule MATLAB/SIMULINK -M.Č.H. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 2425,23 24.12.2020 2425,23 2425,23 Gamax Laboratory Solutions Kft. Budapest, Hangary HU 23818925
JU Mašinski fakultet UNSA Prisustvovanje kursu 14.12.-29.12.K.J Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.12.2020 468,00 28.12.2020 468,00 468,00 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Mašinska oprema: Pokazni stol za nekonvencionalne mašinske elemente A.M. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.11.2020 4993,00 16.12.2020 4993,00 4993,00 Zoli Trade d.o.o. Sarajevo 4202659060007
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro oprema - Lab.za razvoj i dizajn proizvoda, A.M. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.10.2020 4980,05 23.10.2020 4980,05 4980,05 KOMEL d.o.o. Vogošća 4200491890073
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISBN Elastostatika - zbirka primjera i zadataka Z.J. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.12.2020 80,00 24.12.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Web kamera full HD sa mikrofonom - 2 kom.A.S.i H.B. - memorija za PC- M.T. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.09.2020 457,00 18.12.2020 457,00 457,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Mašinski fakultet UNSA Korica za diplome - 25 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 05.11.2020 1023,75 07.12.2020 1023,75 1023,75 Garmond d.o.o Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Advokatske usluge: novembar - decembar 2020 Enver Smajkan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 18.09.2020 480,00 14.12.2020 480,00 480,00 Advokatska kancelarija - Enver Smajkan 4302663400003
JU Mašinski fakultet UNSA Servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata za 2021.god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 413,01 23.12.2020 413,01 198,32 PROVING d.o.o. Sarajevo 4200289800003
JU Mašinski fakultet UNSA Poštanske usluge - decembar 2020. - decembar 2021. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.12.2020 1500,00 18.12.2020 1500,00 1500,00 Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo 4200682210021
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Senzor pritiska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 24.06.2020 21571,52 11.12.2020 21571,52 21571,52 MPS LAB d.o.o. Sarajevo 4201145090008
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 3D skener za reverzibilni inžnjering u procesu razvoja i dizajna proizvoda Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 09.10.2020 26500,50 11.12.2020 26500,50 26500,50 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU Mašinski fakultet UNSA Fizička zaštita imovine i lica Mašinskog fakulteta u 2021 godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 11.11.2020 34807,50 11.12.2020 34807,50 34807,50 Sword Security d.o.o. Sarajevo 4200445860003
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge štampanje knjiga Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 11.09.2020 6903,00 11.12.2020 6903,00 6903,00 KOPIKOMERC Istočno Sarajevo 4501490640006
JU Mašinski fakultet UNSA Održavanje i servisiranje lifta za 2021.god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 561,60 04.12.2020 561,60 561,60 A&D Servis, remont i montažu liftova, d.o.o. Sarajevo 4202049580009
JU Mašinski fakultet UNSA Hidraulička pumpa - 1 kom., hidraulično ulje 10 l - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 5747,04 01.12.2020 5747,04 5747,04 Dijal M d.o.o. Sarajevo 4200364940002
JU Mašinski fakultet UNSA Softwere A.K. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.11.2020 162,63 24.11.2020 162,63 162,63 IMEL d.o.o. Lukavac 4209310270009
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena stakla na prozoru u laboratoriji LaTOOS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 12.10.2020 212,72 24.11.2020 212,72 212,72 RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo 4200079310003
JU Mašinski fakultet UNSA Dezinfekcija, dezinsekcija,deratizacija za 2021.god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.11.2020 585,00 07.12.2020 500,00 500,00 DERATIZACIJA d.o.o. Sarajevo 4202634820007
JU Mašinski fakultet UNSA Antivirus - softverski paket Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.10.2020 3350,88 28.10.2020 3350,88 3350,88 Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo 4200298380009
JU Mašinski fakultet UNSA Radna stolica s visokim naslonom, na točkićima Dž.D. B.H. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.10.2020 245,70 30.11.2020 245,70 245,70 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo 4200160190004
JU Mašinski fakultet UNSA Alat - kotlovnica Dž.D. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.11.2020 570,05 26.11.2020 570,05 570,05 BAU & GARDEN d.o.o. Sarajevo 4200488080001
JU Mašinski fakultet UNSA Web kamera, mikrofon, slušalice - H.L, A.H. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.10.2020 274,81 26.11.2020 274,81 274,81 TELNET d.o.o. Ilidža 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja ventilacije u Laboratoriji za obradu odvanjem strugotine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 22.06.2020 3759,00 21.10.2020 3759,00 3759,00 Bosklim d.o.o Sarajevo 4200134600008
JU Mašinski fakultet UNSA Produžni kabal 4 kom., utičnica obična 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.09.2020 121,68 19.11.2020 121,68 121,68 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Toner 4 kom. EŠ,IA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 10.11.2020 442,26 13.11.2020 442,26 442,26 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Dostava licenci za poslove homologacije vozila,putem brze pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.11.2020 15,21 17.11.2020 15,21 15,21 IN TIME d.o.o. Sarajevo 4200428340004
JU Mašinski fakultet UNSA Izopropilni alkohol teh. 99%, 10l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 19.10.2020 87,75 04.11.2020 87,75 87,75 BM Logistic d.o.o. Vogošća
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge pravnog zastupanja po Sudskim predmetima19.10.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 18.09.2020 240,00 02.11.2020 240,00 240,00 Advokatska kancelarija - Enver Smajkan 4302663400003
JU Mašinski fakultet UNSA Držač dezinfekcijskih sredsava na staklu - senzorski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.10.2020 249,95 16.11.2020 249,95 249,95 PENNY PLUS d.o.o. Ilidža 4200162210053
JU Mašinski fakultet UNSA Sitna računarska oprema AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.10.2020 939,12 27.10.2020 939,12 939,12 TELNET d.o.o. Iliža 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Memorija za računar DDR3 8GB - 2 kom, memorija za računar DDR4 8 GB- 3 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 26.10.2020 375,00 05.11.2020 375,00 375,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Mašinski fakultet UNSA Ploče za radne stolice i stalaže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.10.2020 555,26 09.11.2020 555,26 555,26 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo - Vogošća 4200162210061
Ukupno po stranici 220307,39 220222,39 217007,70