Pretraga

Ukupno 527
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA temeljna farba, crna farba,razređivač idr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.07.2020 70,50 27.07.2020 70,50 70,50 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal potrošni za lab. MPI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.07.2020 1168,12 30.07.2020 1168,12 1168,12 ET ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU Mašinski fakultet UNSA Adapteri 3 kom. kabinet 414 EDž. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 22.07.2020 443,65 23.07.2020 443,65 443,65 MACLINE d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisa, napojna jedinica sala 403 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 01.07.2020 245,75 24.07.2020 245,75 245,75 Disti d.o.o. Sarajevo 4200077450002
JU Mašinski fakultet UNSA CIp za knjige MT, SM, EK, MT, VH. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.06.2020 160,00 30.06.2020 160,00 160,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Razna kancelarijska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.05.2020 14157,00 26.06.2020 14157,00 14157,00 AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo 4200061610000
JU Mašinski fakultet UNSA Matična knjiga, knjiga izdatih diploma, upisna knjiga, dosije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.06.2020 637,65 15.07.2020 637,65 637,65 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200107460008
JU Mašinski fakultet UNSA Mikrofon HAMA CS - 461, E.Dž Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.06.2020 12,91 07.07.2020 12,91 12,91 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja klima uređaja 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 21.05.2020 845,00 07.07.2020 845,00 845,00 O.D. IMAMOVIĆ Ilidža 4302278160000
JU Mašinski fakultet UNSA Alat,sitni potrošni dijelovi,rezervni dijelovi, zaštitna oprema i dodatni materijal za zavar. PT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 08.06.2020 1152,72 15.07.2020 1152,72 1152,72 UNIO TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005
JU Mašinski fakultet UNSA Agregat INVERTER HONDA EU 10i Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.07.2020 2090,00 10.07.2020 2090,00 2090,00 PROX d.o.o. Ilidža 4201418320001
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada manje ispitnog stola - laboratorija za tribologiju AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.03.2020 3603,60 29.05.2020 3603,60 3603,60 SeanTech Bosnia d.o.o. Vareš 4218965190007
JU Mašinski fakultet UNSA Bezkontaktni toplomjer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.06.2020 129,00 07.07.2020 129,00 129,00 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004
JU Mašinski fakultet UNSA Toner 3 kom. računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.07.2020 332,05 15.07.2020 332,05 332,05 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Uvezivanje glavne knjige i dnevnika - finansijsko poslovanje 2019.god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.07.2020 36,00 13.07.2020 36,00 36,00 CORON S d.o.o. Sarajevo 4200226390000
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za zbirku zadataka Višestupne toplotne turbomašine NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.07.2020 80,00 13.07.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Napojni adapter MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.07.2020 199,00 09.07.2020 199,00 199,00 MACLINE d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Mašinski fakultet UNSA Zvučnici Logitech E.Dž. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.06.2020 45,15 09.07.2020 45,15 45,15 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptopa A.Kostić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.06.2020 90,00 09.07.2020 90,00 90,00 TR WIN COM Sarajevo 4302803180009
JU Mašinski fakultet UNSA Transport čeličnih ploča Kakanj-Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.06.2020 150,00 08.07.2020 150,00 150,00 Autoprevoznik Mašović Emin 4303415540008
JU Mašinski fakultet UNSA Kotizacija web seminar za E.Š. 01.07.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.06.2020 80,00 07.07.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Fluo cijevi, starter, led cijevi, sijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 03.06.2020 385,96 02.07.2020 385,96 385,96 CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Licenca za STAR CCM+ AH, EDž, AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 05.02.2020 2933,75 09.07.2020 2933,75 2933,75 SIEMENS Linz Austria FN214676a
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka higijensko sanitarnog materijala za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.05.2020 4524,95 08.06.2020 4524,95 4524,95 DIPSA d.o.o. Sarajevo 4201624220005
JU Mašinski fakultet UNSA Zaštitne maske 20 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.03.2020 60,00 30.06.2020 60,00 60,00 Z.O.Krojačka radnja Sarajevo Vl. Šiljak Mina i Ćutahija Haris 4300293480000
JU Mašinski fakultet UNSA Ventil za pisoar vremenski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 29.05.2020 79,80 29.05.2020 79,80 79,80 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770003
JU Mašinski fakultet UNSA Disinfectant 2l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.06.2020 88,70 29.06.2020 88,70 88,70 NEOLIFE INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo 4200319050004
JU Mašinski fakultet UNSA Nosač pločica i razne pločice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.06.2020 1059,44 24.06.2020 1059,44 1059,44 ALAT BH d.o.o Sarajevo 4201771100007
JU Mašinski fakultet UNSA Negazirana voda 100 kom., kafa 2 pakovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 22.06.2020 68,20 24.06.2020 68,20 68,20 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU Mašinski fakultet UNSA Toneri za kopir aparat AK 05.06.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 05.06.2020 356,97 11.06.2020 356,97 356,97 C SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Keramički prsten za potrebe AUCR postrojenja NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.03.2020 500,76 08.06.2020 500,76 500,76 ENKER d.d. Tešanj 4218040880003
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB za publikaciju "Napredna i inžinjerska termodinamika" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 08.06.2020 80,00 15.06.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Sredstva za dezinfekciju prostora Fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 28.05.2020 240,08 08.06.2020 240,08 240,08 DITA 1977 Industrijs deterdženata d.o.o. Tuzla 4210282820004
JU Mašinski fakultet UNSA Standardi HL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 15.05.2020 369,60 01.06.2020 369,60 369,60 Institut za standardizaciju BiH 4402553460005
JU Mašinski fakultet UNSA Sijalice i led panik rasvjeta u Velikom amfiteatru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 03.06.2020 2703,27 05.06.2020 2703,27 2703,27 Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za knjigu energetski tehnologija NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.05.2020 80,00 11.06.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptop računara IH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 19.05.2020 222,30 02.06.2020 222,30 222,30 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
JU Mašinski fakultet UNSA Step motor,mikroprekidač,napojna jedinica,taster gljiva nepovratni AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 416,60 29.06.2020 416,60 416,60 KOMEL d.o.o. Vogošća 4200491890073
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.04.2020 3600,00 19.05.2020 3600,00 3600,00 Trgovačka radnja AS Vogošća 4302845180009
JU Mašinski fakultet UNSA Jednoručna glodalica AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 215,00 08.06.2020 215,00 215,00 TOOL EXPERIS d.o.o. Vogošća 4202701520005
JU Mašinski fakultet UNSA Radni sto i stolice AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 21.05.2020 1053,00 08.06.2020 1053,00 1053,00 JYSK d.o.o. Sarajevo 4201488880004
JU Mašinski fakultet UNSA Televizor sa zidnim nosačem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 07.05.2020 928,00 03.06.2020 928,00 928,00 UNI-EXPERT d.o.o. Sarajevo 424501850008
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja 3 kotla za sezonu 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.05.2020 2340,00 15.05.2020 2340,00 2340,00 OD PLAMEN Vogošća 430001940008
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za poliranje uzoraka i pripremu uređaja za poliranje EH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.02.2020 135,60 20.05.2020 135,60 135,60 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija hidranske mreže u istočnom dijelu zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.01.2020 5920,00 06.03.2020 5107,00 5920,00 O.D.MONTER Sarajevo 4303074290008
JU Mašinski fakultet UNSA Kotizacija web seminar za ŠE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 80,00 18.05.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo 4200566060004
JU Mašinski fakultet UNSA Servis printera samsung SCX4623f Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.02.2020 54,41 20.02.2020 54,41 54,41 GREENTON d.o.o. Sarajevo 4200961870007
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena napojne jedinice za kamere sa ugradnjom, servisiranje snimača video kamera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.04.2020 245,70 07.05.2020 245,70 245,70 UNILAB d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Mašinski fakultet UNSA CNC laser za rezanje metala ĐBH Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2018 27.12.2018 26433,45 30.01.2019 26433,45 26433,45 MANECO d.o.o. Kakanj 4218426990008
JU Mašinski fakultet UNSA Apple AirPods Pro with Wireless Charging Case, USB-C 18 W MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 04.05.2020 649,00 11.05.2020 649,00 649,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo 4201723800005
Ukupno po stranici 81552,64 80739,64 81552,64