617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 617
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Itison DŽ.M. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.12.2019 210,60 27.12.2019 210,60 210,60 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni hard disk, USB stick i dr. E.DŽ. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.10.2019 423,70 09.12.2019 423,70 423,70 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Olovka za pisanje po ekranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.12.2019 275,08 19.12.2019 275,08 275,08 AT STORE d.o.o Sarajevo 4201813620006
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijske stolice 12 kom. i radna stolica 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.09.2019 911,43 16.12.2019 911,43 911,43 FEF doo Sarajevo 4200160190004
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje više vrsta raznih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 3071,07 14.11.2019 3071,08 3071,07 PENTAGRAM d.o.o. Sarajevo 4201407550005
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni disk, memorijska kartica, slušalice, tastatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 13.12.2019 410,00 16.12.2019 410,00 410,00 Media Maket d.o.o. Sarajevo 4201425960008
JU Mašinski fakultet UNSA Pročistač zraka s hepa filterom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.12.2019 950,00 05.12.2019 950,00 950,00 STARTECH d.o.o. Zenica
JU Mašinski fakultet UNSA Case za laptop - 2 kom. A.V, I.B. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.11.2019 198,00 09.12.2019 198,00 198,00 Macline d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za printanje na FDM uređaju MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.12.2019 402,85 27.12.2019 402,85 402,85 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU Mašinski fakultet UNSA Torte 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.12.2019 127,60 30.12.2019 127,60 127,60 Chipas sweets and cakes Sarajevo 4302736640008
JU Mašinski fakultet UNSA Atmosferska vreća, petrijeva posuda, pinceta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.12.2019 628,17 27.12.2019 628,17 628,17 MIKRO-POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.11.2019 1930,50 28.11.2019 1930,50 1930,50 VATROSISTEMI doo Sarajevo 4200117260007
JU Mašinski fakultet UNSA Erozol tečnost, mašinsko ulje, hidraulično ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.12.2019 243,24 12.12.2019 243,24 243,24 MINACO d.o.o. Gradačac 4209101860001
JU Mašinski fakultet UNSA Alatni razni -lab.MPI - ČD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.12.2019 1004,98 23.12.2019 1004,98 1004,98 INTER-COM d.o.o. Zenica 4218087760006
JU Mašinski fakultet UNSA Stolarski radovi - studentska služba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.07.2019 1298,70 23.12.2019 1298,70 1298,70 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Vodo-instalaterski radovi - sanacija WC 1 sprat i prizemlje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.11.2019 822,92 24.12.2019 822,92 822,92 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Formulari, obrasci, računovodstvenih knjiga i protokola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.12.2019 81,85 24.12.2019 81,85 81,85 Office Shop Sarajevo 4302229620003
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge noćenje sa doručkom za J.Ištanovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 286,50 18.12.2019 286,50 286,50 MAXX Inžinjering d.o.o. Sarajevo Boutigue Bristol 4201270660002
JU Mašinski fakultet UNSA Windows Server 2019 početni nivo KJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.06.2019 789,75 13.12.2019 789,75 789,75 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla pluto 120x90 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.12.2019 47,39 20.12.2019 47,39 47,39 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prijevoza Sarajevo-Travnik-Sarajevo 13.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 390,00 18.12.2019 390,00 390,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 19.10.2019.VŠ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.10.2019 120,00 17.12.2019 120,00 120,00 UR Vidikovac Sarajevo 4301822780002
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prevoza Sarajevo-Podlugovi-sarajevo 16.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 250,00 18.12.2019 250,00 250,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Mašinski fakultet UNSA Daska za WC školjku, brava, baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.10.2019 125,15 16.12.2019 125,15 125,15 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Mašinski fakultet UNSA Servis printera EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.12.2019 29,25 17.12.2019 29,25 29,25 GREENTON d.o.o. Sarajevo ID 4200961870007
JU Mašinski fakultet UNSA Akumulativne baterije 12V - 6 kom.MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.12.2019 206,00 13.12.2019 206,00 206,00 VES-PROM d.o.o. Sarajevo 4200354980006
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni kabal - 1 kolut, mrežni konektori - 100 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.10.2019 391,89 09.12.2019 391,89 391,89 Schrack Technik BH d.o.o Mostar 422761280029
JU Mašinski fakultet UNSA Poster radova za DAAAM 2019., kom.2 MO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 06.12.2019 35,10 09.12.2019 35,10 35,10 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Plakat radova za DAAAM 2019., kom.4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.12.2019 70,20 06.12.2019 70,20 70,20 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena stakla na račnom javljaču, akumulator, izlazak servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 204,75 03.12.2019 204,75 204,75 UNILAB SECURITY doo Sarajevo 4200054160007
JU Mašinski fakultet UNSA Godišnji servis gorionika, kotla, mjerenje emisije zagađenih materija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.09.2019 2701,04 17.09.2019 2701,04 2701,04 ELKOMONT d.o.o. Ilidža 4200125790007
JU Mašinski fakultet UNSA USB memorijski stik 8 Gb - 4 kom. KJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 41,76 14.11.2019 41,76 41,76 IMTEC d.o.o. Sarajevo -Poslovna jedinica br.4 Ilijaš 4200918780053
JU Mašinski fakultet UNSA Kursevi -Adobe premiere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.11.2019 299,00 03.12.2019 299,00 299,00 AKADEMIJA 387 d.o.o. Sarajevo 4201996870006
JU Mašinski fakultet UNSA Produžni kabal AV, MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.09.2019 49,73 30.10.2019 49,73 49,73 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Produžni kabal AH, E Dž Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 14.11.2019 44,46 14.11.2019 44,46 44,46 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Roll up -HB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.05.2019 87,75 28.05.2019 87,75 87,75 INDEXLINE d.o.o. Vogošća 4201725500009
JU Mašinski fakultet UNSA Port adapter multiport USB - MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 190,00 29.11.2019 190,00 190,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Osiguranje studenata za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.09.2019 5605,00 30.09.2019 5605,00 5605,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930184
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge za 4 osobe MO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.11.2019 235,50 15.11.2019 235,50 235,50 Druga kuća d.o.o. Sarajevo 4201691410005
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kopir aprata KA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.11.2019 46,80 27.11.2019 46,80 46,80 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Noćenje JI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.11.2019 286,50 16.11.2019 286,50 286,50 MAXX Inžinjering d.o.o. Sarajevo 4201270660002
JU Mašinski fakultet UNSA Baterija za daljinske upravljače 4*4 paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.10.2019 32,76 31.10.2019 32,76 32,76 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Paket za transport - 10 kom u 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.11.2019 42,00 22.11.2019 42,00 42,00 JP POŠTE d.o.o. Sarajevo 4200682210005
JU Mašinski fakultet UNSA Toneri - 3 kom. AK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.11.2019 616,01 22.11.2019 616,01 616,01 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Korica A3 sa diplomom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 409,50 13.11.2019 409,50 409,50 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Licence MS WINDOWS, 4 kom, licence MS OFFICE, 3 kom. AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.10.2019 1850,82 21.10.2019 1850,82 1850,82 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009
JU Mašinski fakultet UNSA Sanaciono-staklarski radovi DžM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.09.2019 291,92 14.11.2019 291,92 291,92 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Mašinski fakultet UNSA Kompjuterski miš, Port adapter moshi mini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.10.2019 268,00 11.11.2019 268,00 268,00 Macline d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Mašinski fakultet UNSA Sotwer antivirus JK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.10.2019 4490,93 04.11.2019 4490,93 4490,93 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni preklopnik, rack ormar,tester UTP kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.09.2019 728,91 08.11.2019 728,91 728,91 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
Ukupno po stranici 34255,06 34255,07 34255,06